Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Nastro-Bygg AS
Juridisk navn:  Nastro-Bygg AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 93241142
Stubberudveien 160A Stubberudveien 160A Fax: 32890447
3031 Drammen 3031 Drammen
Fylke: Kommune:
Viken Drammen
Org.nr: 988588091
Aksjekapital: 100.000 NOK
Antall ansatte: 2
Etableringsdato: 7/1/2005 1
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: As Drammen Data
Utvikling:
Omsetning  
  
20.18%
Resultat  
  
2700%
Egenkapital  
  
40.8%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019 2018 2017 2016
Omsetning: 1.626.000 1.353.000 1.251.000 4.417.000 3.306.000
Resultat: 52.000 -2.000 -12.000 95.000 34.000
Egenkapital: 176.000 125.000 126.000 139.000 43.000
Regnskap for  Nastro-Bygg AS
Resultat 2020 2019 2018 2017 2016
Driftsinntekter 1.626.000 1.353.000 1.251.000 4.417.000 3.306.000
Driftskostnader -1.575.000 -1.355.000 -1.262.000 -4.327.000 -3.271.000
Driftsresultat 52.000 -2.000 -12.000 89.000 34.000
Finansinntekter 0 0 6.000 1.000
Finanskostnader 0 0 0 0
Finans 0 0 6.000 1.000
Resultat før skatt 52.000 -2.000 -12.000 95.000 34.000
Skattekostnad 0 0 0 0
Årsresultat 52.000 -2.000 -12.000 95.000 34.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 0 0 0 0
Sum omløpsmidler 521.000 505.000 2.540.000 2.305.000 1.827.000
Sum eiendeler 521.000 505.000 2.540.000 2.305.000 1.827.000
Sum opptjent egenkapital 76.000 25.000 26.000 39.000 -57.000
Sum egenkapital 176.000 125.000 126.000 139.000 43.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 345.000 380.000 2.414.000 2.167.000 1.784.000
Sum gjeld og egenkapital 521.000 505.000 2.540.000 2.306.000 1.827.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 1.626.000 1.353.000 1.234.000 4.374.000 3.306.000
Andre inntekter 0 17.000 43.000 0
Driftsinntekter 1.626.000 1.353.000 1.251.000 4.417.000 3.306.000
Varekostnad -481.000 -355.000 -253.000 -2.978.000 -1.990.000
Lønninger -783.000 -763.000 -722.000 -1.017.000 -1.022.000
Avskrivning 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader -311.000 -237.000 -287.000 -332.000 -259.000
Driftskostnader -1.575.000 -1.355.000 -1.262.000 -4.327.000 -3.271.000
Driftsresultat 52.000 -2.000 -12.000 89.000 34.000
Finansinntekter 0 0 6.000 1.000
Finanskostnader 0 0 0 0
Finans 0 0 6.000 1.000
Konsernbidrag 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0
Årsresultat 52.000 -2.000 -12.000 95.000 34.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 0 0 0 0
Varebeholdning 0 0 0 0
Kundefordringer 133.000 78.000 96.000 188.000 123.000
Andre fordringer 3.000 3.000 3.000 3.000 0
Sum investeringer 0 0 0 0
Kasse, bank 385.000 424.000 2.441.000 2.114.000 1.704.000
Sum omløpsmidler 521.000 505.000 2.540.000 2.305.000 1.827.000
Sum eiendeler 521.000 505.000 2.540.000 2.305.000 1.827.000
Sum opptjent egenkapital 76.000 25.000 26.000 39.000 -57.000
Sum egenkapital 176.000 125.000 126.000 139.000 43.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0
Leverandørgjeld 43.000 34.000 1.000 3.000
Betalbar skatt 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 99.000 90.000 117.000 140.000 199.000
Utbytte 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 245.000 247.000 2.263.000 2.025.000 1.583.000
Sum kortsiktig gjeld 345.000 380.000 2.414.000 2.167.000 1.784.000
Sum gjeld og egenkapital 521.000 505.000 2.540.000 2.306.000 1.827.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 176.000 125.000 126.000 138.000 43.000
Likviditetsgrad 1 1.5 1.3 1.1 1.1 1
Likviditetsgrad 2 1.5 1.3 1.1 1.1 1
Soliditet 33.8 24.8 5 6 2.4
Resultatgrad 3.2 -0.1 2 1
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad 2.0 3 19.2 15.6 41.5
Total kapitalrentabilitet 10.0 -0.4 -0.5 4.1 1.9
Signatur
15.02.2013
TO STYREMEDLEMMER I FELLESSKAP.
Prokurister
15.02.2013
Styrets leder alene.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2020
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex