Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Natt&Dag As
Juridisk navn:  Natt&Dag As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 22419441
Torggata 7 Torggata 7 Fax: 92175242
0181 Oslo 181 Oslo
Fylke: Kommune:
Oslo Oslo
Org.nr: 987477342
Aksjekapital: 1.421.767 NOK
Antall ansatte: 2
Etableringsdato: 10/10/2004
Foretakstype: AS
Revisor: Enter Revisjon As
Regnskapsfører: To Streker Økonomi As
Utvikling:
Omsetning  
  
-32.21%
Resultat  
  
14.86%
Egenkapital  
  
-155.52%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019 2018 2017 2016
Omsetning: 2.930.000 4.322.000 5.394.000 11.487.000 6.724.000
Resultat: -1.134.000 -1.332.000 -1.085.000 867.000 121.000
Egenkapital: -317.000 571.000 216.000 1.218.000 811.000
Regnskap for  Natt&Dag As
Resultat 2020 2019 2018 2017 2016
Driftsinntekter 2.930.000 4.322.000 5.394.000 11.487.000 6.724.000
Driftskostnader -4.047.000 -5.599.000 -6.390.000 -10.583.000 -6.601.000
Driftsresultat -1.117.000 -1.276.000 -995.000 905.000 123.000
Finansinntekter 4.000 9.000 11.000 11.000
Finanskostnader -17.000 -60.000 -99.000 -48.000 -14.000
Finans -17.000 -56.000 -90.000 -37.000 -3.000
Resultat før skatt -1.134.000 -1.332.000 -1.085.000 867.000 121.000
Skattekostnad 246.000 137.000 83.000 -257.000 111.000
Årsresultat -888.000 -1.195.000 -1.002.000 610.000 232.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 938.000 803.000 1.421.000 2.073.000 653.000
Sum omløpsmidler 314.000 249.000 370.000 1.341.000 1.056.000
Sum eiendeler 1.252.000 1.052.000 1.791.000 3.414.000 1.709.000
Sum opptjent egenkapital -1.739.000 -851.000 0 937.000 530.000
Sum egenkapital -317.000 571.000 216.000 1.218.000 811.000
Sum langsiktig gjeld 741.000 0 750.000 759.000 0
Sum kortsiktig gjeld 829.000 481.000 825.000 1.437.000 898.000
Sum gjeld og egenkapital 1.253.000 1.052.000 1.791.000 3.414.000 1.709.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 2.178.000 3.036.000 4.262.000 9.941.000 5.912.000
Andre inntekter 753.000 1.286.000 1.132.000 1.546.000 813.000
Driftsinntekter 2.930.000 4.322.000 5.394.000 11.487.000 6.724.000
Varekostnad -1.140.000 -2.472.000 -2.430.000 -3.663.000 -3.058.000
Lønninger -2.244.000 -912.000 -1.892.000 -3.949.000 -1.814.000
Avskrivning -17.000 -695.000 -685.000 -400.000 -96.000
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader -646.000 -1.520.000 -1.383.000 -2.571.000 -1.633.000
Driftskostnader -4.047.000 -5.599.000 -6.390.000 -10.583.000 -6.601.000
Driftsresultat -1.117.000 -1.276.000 -995.000 905.000 123.000
Finansinntekter 4.000 9.000 11.000 11.000
Finanskostnader -17.000 -60.000 -99.000 -48.000 -14.000
Finans -17.000 -56.000 -90.000 -37.000 -3.000
Konsernbidrag 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0
Årsresultat -888.000 -1.195.000 -1.002.000 610.000 232.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 644.000 1.258.000 0
Sum Immatrielle midler 887.000 641.000 1.153.000 1.694.000 423.000
Fast eiendom 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0
Driftsløsøre 98.000 143.000 204.000 50.000
Sum varige driftsmidler 98.000 143.000 204.000 50.000
Sum finansielle anleggsmidler 51.000 65.000 125.000 175.000 180.000
Sum anleggsmidler 938.000 803.000 1.421.000 2.073.000 653.000
Varebeholdning 0 0 0 0
Kundefordringer 43.000 82.000 237.000 279.000 227.000
Andre fordringer 87.000 56.000 69.000 259.000 681.000
Sum investeringer 0 0 0 0
Kasse, bank 184.000 111.000 64.000 804.000 148.000
Sum omløpsmidler 314.000 249.000 370.000 1.341.000 1.056.000
Sum eiendeler 1.252.000 1.052.000 1.791.000 3.414.000 1.709.000
Sum opptjent egenkapital -1.739.000 -851.000 0 937.000 530.000
Sum egenkapital -317.000 571.000 216.000 1.218.000 811.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 13.000 44.000 353.000 0
Sum langsiktig gjeld 741.000 0 750.000 759.000 0
Leverandørgjeld 455.000 246.000 349.000 419.000 308.000
Betalbar skatt 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 91.000 59.000 90.000 282.000 393.000
Utbytte 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 283.000 165.000 341.000 383.000 197.000
Sum kortsiktig gjeld 829.000 481.000 825.000 1.437.000 898.000
Sum gjeld og egenkapital 1.253.000 1.052.000 1.791.000 3.414.000 1.709.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -515.000 -232.000 -455.000 -96.000 158.000
Likviditetsgrad 1 0.4 0.5 0.4 0.9 1.2
Likviditetsgrad 2 0.4 0.5 0.4 0.9 1.2
Soliditet -25.3 54.3 12.1 35.7 47.5
Resultatgrad -38.1 -29.5 -18.4 7.9 1.8
Rentedekningsgrad -65.7 -21.3 -10.1 18.9 8.8
Gjeldsgrad -5.0 0.8 7.3 1.8 1.1
Total kapitalrentabilitet -89.1 -120.9 -55.1 26.8 7.8
Signatur
12.04.2022
STYRETS MEDLEMMER HVER FOR SEG.
Prokurister
16.03.2016
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2020
Normal beretning
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex