Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Naturdata As
Juridisk navn:  Naturdata As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 74335300
Stadionveien 6 Røyrvik kommune Fax: 74335301
7898 Limingen 7898 Limingen
Fylke: Kommune:
Trøndelag Røyrvik
Org.nr: 981878620
Aksjekapital: 393.111 NOK
Antall ansatte: 3
Etableringsdato: 2/18/2000
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Sparebank 1 Regnskapshuset Smn As
Utvikling:
Omsetning  
  
-10.47%
Resultat  
  
1604.35%
Egenkapital  
  
9.61%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019 2018 2017 2016
Omsetning: 2.617.000 2.923.000 3.644.000 3.770.000 3.696.000
Resultat: 392.000 23.000 428.000 333.000 375.000
Egenkapital: 3.605.000 3.289.000 3.275.000 3.068.000 2.829.000
Regnskap for  Naturdata As
Resultat 2020 2019 2018 2017 2016
Driftsinntekter 2.617.000 2.923.000 3.644.000 3.770.000 3.696.000
Driftskostnader -2.340.000 -2.934.000 -3.250.000 -3.473.000 -3.355.000
Driftsresultat 276.000 -11.000 392.000 297.000 341.000
Finansinntekter 118.000 35.000 36.000 36.000 33.000
Finanskostnader -3.000 -1.000 0 0 0
Finans 115.000 34.000 36.000 36.000 33.000
Resultat før skatt 392.000 23.000 428.000 333.000 375.000
Skattekostnad -76.000 -8.000 -99.000 -94.000 -105.000
Årsresultat 316.000 15.000 329.000 239.000 270.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 0 11.000 115.000 214.000
Sum omløpsmidler 4.218.000 3.673.000 3.731.000 3.395.000 3.345.000
Sum eiendeler 4.218.000 3.673.000 3.742.000 3.510.000 3.559.000
Sum opptjent egenkapital 3.245.000 2.929.000 2.914.000 2.680.000 2.441.000
Sum egenkapital 3.605.000 3.289.000 3.275.000 3.068.000 2.829.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 613.000 384.000 467.000 442.000 731.000
Sum gjeld og egenkapital 4.218.000 3.673.000 3.741.000 3.511.000 3.561.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 2.417.000 2.923.000 3.644.000 3.770.000 3.696.000
Andre inntekter 200.000 0 0 0 0
Driftsinntekter 2.617.000 2.923.000 3.644.000 3.770.000 3.696.000
Varekostnad 0 0 0 0
Lønninger -1.853.000 -1.988.000 -2.134.000 -2.012.000 -2.001.000
Avskrivning -4.000 -5.000 -5.000 -1.000
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader -487.000 -942.000 -1.111.000 -1.456.000 -1.353.000
Driftskostnader -2.340.000 -2.934.000 -3.250.000 -3.473.000 -3.355.000
Driftsresultat 276.000 -11.000 392.000 297.000 341.000
Finansinntekter 118.000 35.000 36.000 36.000 33.000
Finanskostnader -3.000 -1.000 0 0 0
Finans 115.000 34.000 36.000 36.000 33.000
Konsernbidrag 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0
Årsresultat 316.000 15.000 329.000 239.000 270.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 7.000 106.000 199.000
Fast eiendom 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 4.000 10.000 15.000
Sum varige driftsmidler 0 4.000 10.000 15.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 0 11.000 115.000 214.000
Varebeholdning 0 0 0 0
Kundefordringer 19.000 210.000 154.000 135.000 53.000
Andre fordringer 13.000 12.000 9.000 197.000 192.000
Sum investeringer 1.035.000 735.000 0 0 0
Kasse, bank 3.152.000 2.716.000 3.568.000 3.062.000 3.101.000
Sum omløpsmidler 4.218.000 3.673.000 3.731.000 3.395.000 3.345.000
Sum eiendeler 4.218.000 3.673.000 3.742.000 3.510.000 3.559.000
Sum opptjent egenkapital 3.245.000 2.929.000 2.914.000 2.680.000 2.441.000
Sum egenkapital 3.605.000 3.289.000 3.275.000 3.068.000 2.829.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0
Leverandørgjeld 65.000 52.000 84.000 108.000 353.000
Betalbar skatt 76.000 2.000 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 299.000 126.000 118.000 99.000 94.000
Utbytte 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 174.000 204.000 265.000 235.000 283.000
Sum kortsiktig gjeld 613.000 384.000 467.000 442.000 731.000
Sum gjeld og egenkapital 4.218.000 3.673.000 3.741.000 3.511.000 3.561.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 3.605.000 3.289.000 3.264.000 2.953.000 2.614.000
Likviditetsgrad 1 6.9 9.6 8 7.7 4.6
Likviditetsgrad 2 6.9 9.6 8 7.7 4.6
Soliditet 85.5 89.5 87.5 87.4 79.5
Resultatgrad 10.5 -0.4 10.8 7.9 9.2
Rentedekningsgrad 92.0
Gjeldsgrad 0.2 0.1 0.1 0.1 0.3
Total kapitalrentabilitet 9.3 0.7 11.4 9.5 10.5
Signatur
31.05.2021
TO STYREMEDLEMMER I FELLESSKAP.
STYRETS LEDER OG ETT STYREMEDLEM I FELLESSKAP.
Prokurister
31.05.2021
Daglig leder alene.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2020
Revisorberetning ikke levert
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex