Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Nautrbælinu Samdrift Da
Juridisk navn:  Nautrbælinu Samdrift Da
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 74099804
Gevikvegen 66 Gevikvegen 66 Fax: 74099804
7624 Ekne 7624 Ekne
Fylke: Kommune:
Trøndelag Levanger
Org.nr: 991883916
Aksjekapital: 0
Etableringsdato: 10/22/2007
Foretakstype: DA
Regnskapsfører: Sparebank 1 Regnskapshuset Smn As
Utvikling:
Omsetning  
  
5.38%
Resultat  
  
Egenkapital  
  
142.86%
Hovedpunkter i regnskapet
2021 2020 2019 2018 2017
Omsetning: 1.921.000 1.823.000 2.115.000 1.962.000 2.030.000
Resultat: 0 -28.000 -5.000 0 0
Egenkapital: 102.000 -238.000 -210.000 -205.000 -166.000
Regnskap for  Nautrbælinu Samdrift Da
Resultat 2021 2020 2019 2018 2017
Driftsinntekter 1.921.000 1.823.000 2.115.000 1.962.000 2.030.000
Driftskostnader -1.908.000 -1.841.000 -2.107.000 -1.951.000 -2.018.000
Driftsresultat 13.000 -18.000 8.000 11.000 12.000
Finansinntekter 0 0 0
Finanskostnader -13.000 -11.000 -13.000 -11.000 -12.000
Finans -13.000 -11.000 -13.000 -11.000 -12.000
Resultat før skatt -28.000 -5.000 0 0
Skattekostnad 0 0 0
Årsresultat -28.000 -5.000 0 0
Balanse          
Sum anleggsmidler 0 0 0
Sum omløpsmidler 482.000 296.000 379.000 353.000 332.000
Sum eiendeler 482.000 296.000 379.000 353.000 332.000
Sum opptjent egenkapital 102.000 -238.000 -210.000 -205.000 -166.000
Sum egenkapital 102.000 -238.000 -210.000 -205.000 -166.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 379.000 534.000 589.000 558.000 498.000
Sum gjeld og egenkapital 481.000 296.000 379.000 353.000 332.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 1.429.000 1.304.000 1.627.000 1.471.000 1.595.000
Andre inntekter 492.000 519.000 488.000 491.000 436.000
Driftsinntekter 1.921.000 1.823.000 2.115.000 1.962.000 2.030.000
Varekostnad -695.000 -771.000 -911.000 -787.000 -1.172.000
Lønninger -1.021.000 -858.000 -1.021.000 -1.026.000 -745.000
Avskrivning 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0
Andre driftskostnader -192.000 -212.000 -175.000 -138.000 -101.000
Driftskostnader -1.908.000 -1.841.000 -2.107.000 -1.951.000 -2.018.000
Driftsresultat 13.000 -18.000 8.000 11.000 12.000
Finansinntekter 0 0 0
Finanskostnader -13.000 -11.000 -13.000 -11.000 -12.000
Finans -13.000 -11.000 -13.000 -11.000 -12.000
Konsernbidrag 0 0 0
Utbytte 0 0 0
Årsresultat -28.000 -5.000 0 0
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0
Sum anleggsmidler 0 0 0
Varebeholdning 313.000 209.000 178.000 193.000 182.000
Kundefordringer 95.000 76.000 166.000 134.000 128.000
Andre fordringer 74.000 11.000 34.000 26.000 22.000
Sum investeringer 0 0 0
Kasse, bank 0 0 0
Sum omløpsmidler 482.000 296.000 379.000 353.000 332.000
Sum eiendeler 482.000 296.000 379.000 353.000 332.000
Sum opptjent egenkapital 102.000 -238.000 -210.000 -205.000 -166.000
Sum egenkapital 102.000 -238.000 -210.000 -205.000 -166.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 179.000 304.000 290.000 295.000 217.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Leverandørgjeld 89.000 141.000 150.000 116.000 185.000
Betalbar skatt 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 98.000 76.000 148.000 133.000 83.000
Utbytte 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 13.000 13.000 0 13.000 13.000
Sum kortsiktig gjeld 379.000 534.000 589.000 558.000 498.000
Sum gjeld og egenkapital 481.000 296.000 379.000 353.000 332.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 103.000 -238.000 -210.000 -205.000 -166.000
Likviditetsgrad 1 1.3 0.6 0.6 0.6 0.7
Likviditetsgrad 2 0.4 0.2 0.3 0.3 0.3
Soliditet 21.2 -80.4 -55.4 -58.1
Resultatgrad 0.7 -1.0 0.4 0.6 0.6
Rentedekningsgrad 1.0 -1.6 0.6 1 1
Gjeldsgrad 3.7 -2.2 -2.8 -2.7
Total kapitalrentabilitet 2.7 -6.1 2.1 3.1 3.6
Signatur
08.02.2011
STYRETS LEDER ALENE.
Prokurister
08.02.2011
Daglig leder alene.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2021
Revisorberetning ikke levert
Auditor Notes for 2020
Revisorberetning ikke levert
Auditor Notes for 2019
Revisorberetning ikke levert
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex