Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Navico Norway As
Juridisk navn:  Navico Norway As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 51464700
Postboks 212 Elganeveien 1 Fax: 51464701
4379 Egersund 4373 Egersund
Fylke: Kommune:
Rogaland Eigersund
Org.nr: 966041056
Aksjekapital: 200.000 NOK
Antall ansatte: 8
Etableringsdato: 2/11/1993
Foretakstype: AS
Tidligere navn: c map norway as
Revisor: Ernst & Young AS
Utvikling:
Omsetning  
  
5.5%
Resultat  
  
292.62%
Egenkapital  
  
252.02%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019 2018 2017 2016
Omsetning: 105.175.000 99.693.000 94.465.000 102.598.000 126.515.000
Resultat: 19.474.000 4.960.000 -6.316.000 -17.216.000 -3.019.000
Egenkapital: 26.669.000 7.576.000 -8.737.000 4.436.000 19.354.000
Regnskap for  Navico Norway As
Resultat 2020 2019 2018 2017 2016
Driftsinntekter 105.175.000 99.693.000 94.465.000 102.598.000 126.515.000
Driftskostnader -85.510.000 -94.065.000 -101.940.000 -120.392.000 -135.358.000
Driftsresultat 19.664.000 5.627.000 -7.475.000 -17.794.000 -8.843.000
Finansinntekter 17.328.000 5.794.000 10.287.000 11.564.000 8.055.000
Finanskostnader -17.518.000 -6.461.000 -9.127.000 -10.986.000 -2.232.000
Finans -190.000 -667.000 1.160.000 578.000 5.823.000
Resultat før skatt 19.474.000 4.960.000 -6.316.000 -17.216.000 -3.019.000
Skattekostnad -381.000 0 -7.088.000 0 2.914.000
Årsresultat 19.094.000 4.960.000 -13.404.000 -14.918.000 -106.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 7.205.000 8.333.000 12.333.000 21.839.000 22.169.000
Sum omløpsmidler 83.741.000 69.515.000 44.575.000 74.890.000 105.933.000
Sum eiendeler 90.946.000 77.848.000 56.908.000 96.729.000 128.102.000
Sum opptjent egenkapital 15.524.000 -3.569.000 -22.524.000 -3.599.000 11.319.000
Sum egenkapital 26.669.000 7.576.000 -8.737.000 4.436.000 19.354.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 64.276.000 70.272.000 65.645.000 92.293.000 108.748.000
Sum gjeld og egenkapital 90.945.000 77.848.000 56.909.000 96.729.000 128.102.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 105.155.000 99.112.000 93.713.000 102.578.000 126.511.000
Andre inntekter 20.000 581.000 753.000 20.000 4.000
Driftsinntekter 105.175.000 99.693.000 94.465.000 102.598.000 126.515.000
Varekostnad -62.370.000 -59.469.000 -41.955.000 -44.696.000 -50.843.000
Lønninger -12.558.000 -19.253.000 -11.233.000 -16.260.000 -16.851.000
Avskrivning -2.207.000 -4.583.000 -4.758.000 -3.135.000 -3.116.000
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader -8.375.000 -10.760.000 -43.994.000 -56.301.000 -64.548.000
Driftskostnader -85.510.000 -94.065.000 -101.940.000 -120.392.000 -135.358.000
Driftsresultat 19.664.000 5.627.000 -7.475.000 -17.794.000 -8.843.000
Finansinntekter 17.328.000 5.794.000 10.287.000 11.564.000 8.055.000
Finanskostnader -17.518.000 -6.461.000 -9.127.000 -10.986.000 -2.232.000
Finans -190.000 -667.000 1.160.000 578.000 5.823.000
Konsernbidrag 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0
Årsresultat 19.094.000 4.960.000 -13.404.000 -14.918.000 -106.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 178.000 1.283.000 5.368.000 13.156.000 12.372.000
Fast eiendom 560.000 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0
Driftsløsøre 3.311.000 2.588.000 163.000 118.000 232.000
Sum varige driftsmidler 3.871.000 2.588.000 163.000 118.000 232.000
Sum finansielle anleggsmidler 3.156.000 4.461.000 6.802.000 8.564.000 9.565.000
Sum anleggsmidler 7.205.000 8.333.000 12.333.000 21.839.000 22.169.000
Varebeholdning 976.000 1.651.000 235.000 2.727.000 5.386.000
Kundefordringer 49.653.000 35.840.000 26.624.000 23.006.000 34.337.000
Andre fordringer 26.570.000 25.895.000 14.672.000 40.213.000 50.062.000
Sum investeringer 0 0 0 0
Kasse, bank 6.542.000 6.129.000 3.044.000 8.944.000 16.148.000
Sum omløpsmidler 83.741.000 69.515.000 44.575.000 74.890.000 105.933.000
Sum eiendeler 90.946.000 77.848.000 56.908.000 96.729.000 128.102.000
Sum opptjent egenkapital 15.524.000 -3.569.000 -22.524.000 -3.599.000 11.319.000
Sum egenkapital 26.669.000 7.576.000 -8.737.000 4.436.000 19.354.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 41.292.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0
Leverandørgjeld 14.715.000 19.288.000 25.396.000 43.010.000 3.974.000
Betalbar skatt 0 0 2.744.000 0
Skyldig offentlige avgifter 3.174.000 4.792.000 769.000 0 1.036.000
Utbytte 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 46.387.000 46.192.000 39.480.000 46.539.000 62.446.000
Sum kortsiktig gjeld 64.276.000 70.272.000 65.645.000 92.293.000 108.748.000
Sum gjeld og egenkapital 90.945.000 77.848.000 56.909.000 96.729.000 128.102.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 19.465.000 -757.000 -21.070.000 -17.403.000 -2.815.000
Likviditetsgrad 1 1.3 1 0.7 0.8 1
Likviditetsgrad 2 1.3 1 0.7 0.8 0.9
Soliditet 29.3 9.7 -15.4 4.6 15.1
Resultatgrad 18.7 5.6 -7.9 -17.3
Rentedekningsgrad 1.1 0.9 -0.8 -1.6
Gjeldsgrad 2.4 9.3 -7.5 20.8 5.6
Total kapitalrentabilitet 40.7 14.7 4.9 -6.4 -0.6
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2020
Normal beretning
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex