Nebbenes Kroer AS
Juridisk navn:  Nebbenes Kroer AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 63954135
Ormlia Ormlia Fax: 63954993
2074 Eidsvoll Verk 2074 Eidsvoll Verk
Fylke: Kommune:
Viken Eidsvoll
Org.nr: 948727277
Aksjekapital: 100.000 NOK
Antall ansatte: 84
Etableringsdato: 10/13/1988
Foretakstype: AS
Revisor: Bdt Viken Revisjon AS
Regnskapsfører: Regnskapspartner AS
Utvikling:
Omsetning  
  
-2.98%
Resultat  
  
29.33%
Egenkapital  
  
-1.46%
Hovedpunkter i regnskapet
2021 2020 2019 2018 2017
Omsetning: 22.723.000 23.420.000 33.496.000 31.816.000 32.600.000
Resultat: -771.000 -1.091.000 -279.000 124.000 1.570.000
Egenkapital: 5.072.000 5.147.000 5.176.000 5.177.000 5.080.000
Regnskap for  Nebbenes Kroer AS
Resultat 2021 2020 2019 2018 2017
Driftsinntekter 22.723.000 23.420.000 33.496.000 31.816.000 32.600.000
Driftskostnader -23.547.000 -24.565.000 -33.842.000 -31.747.000 -31.107.000
Driftsresultat -825.000 -1.146.000 -345.000 68.000 1.493.000
Finansinntekter 54.000 56.000 66.000 57.000 78.000
Finanskostnader -1.000 0 -2.000 -1.000
Finans 54.000 55.000 66.000 55.000 77.000
Resultat før skatt -771.000 -1.091.000 -279.000 124.000 1.570.000
Skattekostnad 166.000 240.000 62.000 -27.000 -374.000
Årsresultat -605.000 -852.000 -217.000 97.000 1.196.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 1.121.000 1.461.000 1.716.000 1.213.000 1.432.000
Sum omløpsmidler 11.780.000 11.665.000 11.680.000 9.766.000 9.907.000
Sum eiendeler 12.901.000 13.126.000 13.396.000 10.979.000 11.339.000
Sum opptjent egenkapital 2.297.000 2.901.000 3.753.000 3.970.000 3.873.000
Sum egenkapital 5.072.000 5.147.000 5.176.000 5.177.000 5.080.000
Sum langsiktig gjeld 5.654.000 5.898.000 4.433.000 2.879.000 2.714.000
Sum kortsiktig gjeld 2.175.000 2.080.000 3.786.000 2.922.000 3.545.000
Sum gjeld og egenkapital 12.901.000 13.125.000 13.395.000 10.977.000 11.338.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 20.720.000 21.272.000 32.645.000 31.127.000 31.727.000
Andre inntekter 2.003.000 2.148.000 851.000 689.000 874.000
Driftsinntekter 22.723.000 23.420.000 33.496.000 31.816.000 32.600.000
Varekostnad -7.283.000 -7.253.000 -11.262.000 -10.280.000 -10.089.000
Lønninger -7.890.000 -8.629.000 -12.221.000 -11.288.000 -11.413.000
Avskrivning -340.000 -355.000 -381.000 -335.000 -339.000
Nedskrivning 0 0 0
Andre driftskostnader -8.034.000 -8.328.000 -9.978.000 -9.844.000 -9.266.000
Driftskostnader -23.547.000 -24.565.000 -33.842.000 -31.747.000 -31.107.000
Driftsresultat -825.000 -1.146.000 -345.000 68.000 1.493.000
Finansinntekter 54.000 56.000 66.000 57.000 78.000
Finanskostnader -1.000 0 -2.000 -1.000
Finans 54.000 55.000 66.000 55.000 77.000
Konsernbidrag 0 0 0
Utbytte 0 0 0
Årsresultat -605.000 -852.000 -217.000 97.000 1.196.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0
Driftsløsøre 1.120.000 1.460.000 1.715.000 1.212.000 1.431.000
Sum varige driftsmidler 1.120.000 1.460.000 1.715.000 1.212.000 1.431.000
Sum finansielle anleggsmidler 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
Sum anleggsmidler 1.121.000 1.461.000 1.716.000 1.213.000 1.432.000
Varebeholdning 210.000 215.000 250.000 288.000 272.000
Kundefordringer 119.000 184.000 298.000 147.000 103.000
Andre fordringer 1.174.000 1.867.000 905.000 565.000 636.000
Sum investeringer 0 0 0
Kasse, bank 10.277.000 9.399.000 10.226.000 8.765.000 8.896.000
Sum omløpsmidler 11.780.000 11.665.000 11.680.000 9.766.000 9.907.000
Sum eiendeler 12.901.000 13.126.000 13.396.000 10.979.000 11.339.000
Sum opptjent egenkapital 2.297.000 2.901.000 3.753.000 3.970.000 3.873.000
Sum egenkapital 5.072.000 5.147.000 5.176.000 5.177.000 5.080.000
Sum avsetninger til forpliktelser 21.000 38.000 46.000 46.000 70.000
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 5.654.000 5.898.000 4.433.000 2.879.000 2.714.000
Leverandørgjeld 473.000 430.000 777.000 601.000 577.000
Betalbar skatt 0 50.000 393.000
Skyldig offentlige avgifter 954.000 806.000 1.451.000 1.152.000 1.113.000
Utbytte 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 748.000 844.000 1.559.000 1.118.000 1.462.000
Sum kortsiktig gjeld 2.175.000 2.080.000 3.786.000 2.922.000 3.545.000
Sum gjeld og egenkapital 12.901.000 13.125.000 13.395.000 10.977.000 11.338.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 9.605.000 9.585.000 7.894.000 6.844.000 6.362.000
Likviditetsgrad 1 5.4 5.6 3 3.3 2.8
Likviditetsgrad 2 5.3 5.5 3 3.2 2.7
Soliditet 39.3 39.2 38.6 47.2 44.8
Resultatgrad -3.6 -4.9 0.2 4.6
Rentedekningsgrad -1.146.0 3 1
Gjeldsgrad 1.5 1.6 1.6 1.1 1.2
Total kapitalrentabilitet -6.0 -8.3 -2.1 1.1 13.9
Signatur
12.12.2016
FIRMAET TEGNES AV STYRETS FORMANN ALENE.
Prokurister
12.12.2016
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2021
Normal beretning
Auditor Notes for 2020
Normal beretning
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex