Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Nedre Romerike Taxi Sa
Juridisk navn:  Nedre Romerike Taxi Sa
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 67100050
Postboks 410 Strandveien 37 Fax: 67100049
1327 Lysaker 1366 Lysaker
Fylke: Kommune:
Viken Bærum
Org.nr: 966636807
Aksjekapital: 1.380.000 NOK
Etableringsdato: 1/1/1988 1
Foretakstype: SA
Revisor: Ihs Revisjon As
Regnskapsfører: Regnskapskollegiet As
Utvikling:
Omsetning  
  
167.08%
Resultat  
  
448.15%
Egenkapital  
  
24.04%
Hovedpunkter i regnskapet
2021 2020 2019 2018 2017
Omsetning: 1.493.000 559.000 1.309.000 831.000 1.169.000
Resultat: 470.000 -135.000 -1.330.000 -321.000 32.000
Egenkapital: 8.137.000 6.560.000 7.003.000 8.262.000 8.549.000
Regnskap for  Nedre Romerike Taxi Sa
Resultat 2021 2020 2019 2018 2017
Driftsinntekter 1.493.000 559.000 1.309.000 831.000 1.169.000
Driftskostnader -1.023.000 -704.000 -2.641.000 -1.155.000 -1.141.000
Driftsresultat 470.000 -144.000 -1.332.000 -324.000 27.000
Finansinntekter 1.000 9.000 2.000 2.000 5.000
Finanskostnader -1.000 0 1.000 0
Finans 9.000 2.000 3.000 5.000
Resultat før skatt 470.000 -135.000 -1.330.000 -321.000 32.000
Skattekostnad -18.000 -17.000 -9.000 -20.000
Årsresultat 452.000 -136.000 -1.347.000 -330.000 11.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 5.608.000 5.163.000 5.268.000 5.374.000 4.864.000
Sum omløpsmidler 2.639.000 1.587.000 3.736.000 3.530.000 4.152.000
Sum eiendeler 8.247.000 6.750.000 9.004.000 8.904.000 9.016.000
Sum opptjent egenkapital 1.880.000 1.428.000 1.564.000 2.910.000 3.240.000
Sum egenkapital 8.137.000 6.560.000 7.003.000 8.262.000 8.549.000
Sum langsiktig gjeld 1.541.000 228.000 219.000
Sum kortsiktig gjeld 110.000 190.000 460.000 415.000 248.000
Sum gjeld og egenkapital 8.246.000 6.749.000 9.004.000 8.904.000 9.016.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 1.493.000 559.000 1.309.000 831.000 1.169.000
Andre inntekter 0 0 0
Driftsinntekter 1.493.000 559.000 1.309.000 831.000 1.169.000
Varekostnad -1.000 0 -149.000 -53.000
Lønninger -684.000 -988.000 -1.021.000 -797.000 -906.000
Avskrivning -106.000 -106.000 -106.000 -18.000 0
Nedskrivning 0 0 0
Andre driftskostnader -232.000 390.000 -1.514.000 -191.000 -182.000
Driftskostnader -1.023.000 -704.000 -2.641.000 -1.155.000 -1.141.000
Driftsresultat 470.000 -144.000 -1.332.000 -324.000 27.000
Finansinntekter 1.000 9.000 2.000 2.000 5.000
Finanskostnader -1.000 0 1.000 0
Finans 9.000 2.000 3.000 5.000
Konsernbidrag 0 0 0
Utbytte 0 0 0
Årsresultat 452.000 -136.000 -1.347.000 -330.000 11.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0
Driftsløsøre 194.000 299.000 405.000 510.000 0
Sum varige driftsmidler 194.000 299.000 405.000 510.000 0
Sum finansielle anleggsmidler 5.415.000 4.864.000 4.864.000 4.864.000 4.864.000
Sum anleggsmidler 5.608.000 5.163.000 5.268.000 5.374.000 4.864.000
Varebeholdning 0 0 0
Kundefordringer 183.000 134.000 509.000 127.000 84.000
Andre fordringer 37.000 0 238.000 7.000
Sum investeringer 0 0 0
Kasse, bank 2.456.000 1.416.000 3.226.000 3.165.000 4.061.000
Sum omløpsmidler 2.639.000 1.587.000 3.736.000 3.530.000 4.152.000
Sum eiendeler 8.247.000 6.750.000 9.004.000 8.904.000 9.016.000
Sum opptjent egenkapital 1.880.000 1.428.000 1.564.000 2.910.000 3.240.000
Sum egenkapital 8.137.000 6.560.000 7.003.000 8.262.000 8.549.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 1.541.000 228.000 219.000
Leverandørgjeld 5.000 8.000 24.000 403.000 227.000
Betalbar skatt 20.000 9.000 17.000 12.000 20.000
Skyldig offentlige avgifter 85.000 58.000 3.000 0 0
Utbytte 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 115.000 417.000 0 0
Sum kortsiktig gjeld 110.000 190.000 460.000 415.000 248.000
Sum gjeld og egenkapital 8.246.000 6.749.000 9.004.000 8.904.000 9.016.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 2.529.000 1.397.000 3.276.000 3.115.000 3.904.000
Likviditetsgrad 1 24.0 8.4 8.1 8.5 16.7
Likviditetsgrad 2 24.0 8.4 8.1 8.5 16.7
Soliditet 98.7 97.2 77.8 92.8 94.8
Resultatgrad 31.5 -25.8 -101.8 2.3
Rentedekningsgrad 470.0 3
Gjeldsgrad 0.3 0.1 0.1
Total kapitalrentabilitet 5.7 -2.0 -14.8 -3.6 0.4
Signatur
07.01.2021
STYRETS LEDER OG ETT STYREMEDLEM I FELLESSKAP.
Prokurister
16.09.2016
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2021
Normal beretning
Auditor Notes for 2020
Normal beretning
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex