Nedre Romerike Vannverk AS
Juridisk navn:  Nedre Romerike Vannverk AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 63815050
Postboks 25 Ruth Maiers Gate 22 Fax: 63800551
2011 Strømmen 1466 Strømmen
Fylke: Kommune:
Viken Lillestrøm
Org.nr: 944091564
Aksjekapital: 112.000 NOK
Etableringsdato: 7/1/1971 1
Foretakstype: AS
Revisor: Bhl Da
Utvikling:
Omsetning  
  
Resultat  
  
581.55%
Egenkapital  
  
410.93%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 0 0 343.000 3.384.000 0
Resultat: 20.938.000 -4.348.000 -6.367.000 25.050.000 -48.800.000
Egenkapital: 15.842.000 -5.095.000 -747.000 5.620.000 -19.430.000
Regnskap for  Nedre Romerike Vannverk AS
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 0 0 343.000 3.384.000 0
Driftskostnader 20.796.000 -4.464.000 -6.611.000 21.381.000 -49.588.000
Driftsresultat 20.796.000 -4.464.000 -6.267.000 24.765.000 -49.588.000
Finansinntekter 142.000 137.000 185.000 290.000 788.000
Finanskostnader 0 -21.000 -285.000 -5.000 0
Finans 142.000 116.000 -100.000 285.000 788.000
Resultat før skatt 20.938.000 -4.348.000 -6.367.000 25.050.000 -48.800.000
Skattekostnad 0 0 0 0 0
Årsresultat 20.938.000 -4.348.000 -6.367.000 25.050.000 -48.800.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 0 0 0 103.000 103.000
Sum omløpsmidler 37.730.000 36.768.000 42.953.000 48.737.000 50.532.000
Sum eiendeler 37.730.000 36.768.000 42.953.000 48.840.000 50.635.000
Sum opptjent egenkapital 15.730.000 -5.207.000 -859.000 5.508.000 -19.542.000
Sum egenkapital 15.842.000 -5.095.000 -747.000 5.620.000 -19.430.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 21.887.000 41.864.000 43.700.000 43.220.000 70.065.000
Sum gjeld og egenkapital 37.729.000 36.769.000 42.953.000 48.840.000 50.635.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 0 0 0
Andre inntekter 0 0 343.000 3.384.000 0
Driftsinntekter 0 0 343.000 3.384.000 0
Varekostnad 21.298.000 0 0 0 0
Lønninger -201.000 -197.000 -205.000 -80.000 -72.000
Avskrivning 0 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -301.000 -4.267.000 -6.406.000 21.461.000 -49.516.000
Driftskostnader 20.796.000 -4.464.000 -6.611.000 21.381.000 -49.588.000
Driftsresultat 20.796.000 -4.464.000 -6.267.000 24.765.000 -49.588.000
Finansinntekter 142.000 137.000 185.000 290.000 788.000
Finanskostnader 0 -21.000 -285.000 -5.000 0
Finans 142.000 116.000 -100.000 285.000 788.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 20.938.000 -4.348.000 -6.367.000 25.050.000 -48.800.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 103.000 103.000
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0 103.000 103.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 0 0 0 103.000 103.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 146.000 146.000 184.000 4.634.000 1.250.000
Andre fordringer 0 0 0 268.000 18.376.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 37.583.000 36.622.000 42.769.000 43.835.000 30.907.000
Sum omløpsmidler 37.730.000 36.768.000 42.953.000 48.737.000 50.532.000
Sum eiendeler 37.730.000 36.768.000 42.953.000 48.840.000 50.635.000
Sum opptjent egenkapital 15.730.000 -5.207.000 -859.000 5.508.000 -19.542.000
Sum egenkapital 15.842.000 -5.095.000 -747.000 5.620.000 -19.430.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Leverandørgjeld 2.170.000 315.000 655.000 816.000 1.184.000
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 0 0 1.701.000 27.000 182.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 19.717.000 41.548.000 41.345.000 42.378.000 68.700.000
Sum kortsiktig gjeld 21.887.000 41.864.000 43.700.000 43.220.000 70.065.000
Sum gjeld og egenkapital 37.729.000 36.769.000 42.953.000 48.840.000 50.635.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 15.843.000 -5.096.000 -747.000 5.517.000 -19.533.000
Likviditetsgrad 1 1.7 0.9 1 1.1 0.7
Likviditetsgrad 2 1.7 0.9 1 1.1 0.8
Soliditet 4 -13.9 -1.7 11.5 -38.4
Resultatgrad -1827.1 731.8
Rentedekningsgrad -212.6 4
Gjeldsgrad 1.4 -8.2 -58.5 7.7 -3.6
Total kapitalrentabilitet 55.5 -11.8 -14.2 51.3 -96.4
Signatur
06.10.2020
TO STYREMEDLEMMER I FELLESSKAP ELLER STYRETS LEDER ALENE.
Prokurister
25.08.2016
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex