Nego Norge AS
Juridisk navn:  Nego Norge AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 51963900
Stokkamyrveien 20 Stokkamyrveien 20 Fax: 51963901
4313 Sandnes 4313 Sandnes
Fylke: Kommune:
Rogaland Sandnes 
Org.nr: 967425826
Aksjekapital: 2.368.740 NOK
Antall ansatte: 1
Etableringsdato: 9/10/1993
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: View Ledger As
Utvikling:
Omsetning  
  
31.67%
Resultat  
  
372.22%
Egenkapital  
  
308.33%
Hovedpunkter i regnskapet
2021 2020 2019 2018 2017
Omsetning: 2.802.000 2.128.000 2.645.000 2.603.000 3.833.000
Resultat: 147.000 -54.000 278.000 -205.000 -222.000
Egenkapital: 75.000 -36.000 6.000 -360.000 -505.000
Regnskap for  Nego Norge AS
Resultat 2021 2020 2019 2018 2017
Driftsinntekter 2.802.000 2.128.000 2.645.000 2.603.000 3.833.000
Driftskostnader -2.589.000 -2.055.000 -2.265.000 -2.740.000 -3.915.000
Driftsresultat 213.000 73.000 379.000 -137.000 -82.000
Finansinntekter 11.000 3.000 4.000 4.000 18.000
Finanskostnader -78.000 -131.000 -105.000 -72.000 -158.000
Finans -67.000 -128.000 -101.000 -68.000 -140.000
Resultat før skatt 147.000 -54.000 278.000 -205.000 -222.000
Skattekostnad -35.000 12.000 -61.000 1.000 0
Årsresultat 112.000 -42.000 217.000 -205.000 -25.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 948.000 982.000 970.000 1.032.000 1.088.000
Sum omløpsmidler 903.000 707.000 878.000 911.000 988.000
Sum eiendeler 1.851.000 1.689.000 1.848.000 1.943.000 2.076.000
Sum opptjent egenkapital -2.293.000 -2.405.000 -2.363.000 -2.580.000 -2.375.000
Sum egenkapital 75.000 -36.000 6.000 -360.000 -505.000
Sum langsiktig gjeld 89.000 1.148.000 1.016.000 884.000 273.000
Sum kortsiktig gjeld 1.686.000 578.000 826.000 1.418.000 2.309.000
Sum gjeld og egenkapital 1.851.000 1.690.000 1.848.000 1.942.000 2.077.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 2.802.000 2.114.000 2.645.000 2.603.000 3.833.000
Andre inntekter 14.000 0 0 0
Driftsinntekter 2.802.000 2.128.000 2.645.000 2.603.000 3.833.000
Varekostnad -1.742.000 -1.368.000 -1.575.000 -1.547.000 -1.796.000
Lønninger -492.000 -338.000 -319.000 -842.000 -1.322.000
Avskrivning 0 0 -5.000
Nedskrivning 0 0 0
Andre driftskostnader -355.000 -349.000 -371.000 -351.000 -792.000
Driftskostnader -2.589.000 -2.055.000 -2.265.000 -2.740.000 -3.915.000
Driftsresultat 213.000 73.000 379.000 -137.000 -82.000
Finansinntekter 11.000 3.000 4.000 4.000 18.000
Finanskostnader -78.000 -131.000 -105.000 -72.000 -158.000
Finans -67.000 -128.000 -101.000 -68.000 -140.000
Konsernbidrag 0 0 0
Utbytte 0 0 0
Årsresultat 112.000 -42.000 217.000 -205.000 -25.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0
Sum Immatrielle midler 933.000 967.000 955.000 1.017.000 1.016.000
Fast eiendom 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 15.000 15.000 15.000 15.000 73.000
Sum anleggsmidler 948.000 982.000 970.000 1.032.000 1.088.000
Varebeholdning 559.000 591.000 669.000 769.000 752.000
Kundefordringer 315.000 68.000 113.000 93.000 210.000
Andre fordringer 16.000 47.000 91.000 46.000 24.000
Sum investeringer 0 0 0
Kasse, bank 12.000 2.000 5.000 3.000 2.000
Sum omløpsmidler 903.000 707.000 878.000 911.000 988.000
Sum eiendeler 1.851.000 1.689.000 1.848.000 1.943.000 2.076.000
Sum opptjent egenkapital -2.293.000 -2.405.000 -2.363.000 -2.580.000 -2.375.000
Sum egenkapital 75.000 -36.000 6.000 -360.000 -505.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 202.000 815.000
Sum langsiktig gjeld 89.000 1.148.000 1.016.000 884.000 273.000
Leverandørgjeld 241.000 247.000 524.000 600.000 877.000
Betalbar skatt 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 183.000 254.000 85.000 216.000 406.000
Utbytte 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 1.263.000 77.000 217.000 400.000 210.000
Sum kortsiktig gjeld 1.686.000 578.000 826.000 1.418.000 2.309.000
Sum gjeld og egenkapital 1.851.000 1.690.000 1.848.000 1.942.000 2.077.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -783.000 129.000 52.000 -507.000 -1.321.000
Likviditetsgrad 1 0.5 1.2 1.1 0.6 0.4
Likviditetsgrad 2 0.2 0.2 0.3 0.1 0.1
Soliditet 4.1 -2.1 0.3 -18.5 -24.3
Resultatgrad 7.6 3.4 14.3 -5.3 -2.1
Rentedekningsgrad 2.7 0.6 3.6 -1.9 -0.5
Gjeldsgrad 23.7 -47.9 3 -6.4 -5.1
Total kapitalrentabilitet 12.1 4.5 20.7 -6.8 -3.1
Signatur
10.05.2022
STYRETS LEDER ALENE.
Prokurister
10.05.2022
Styrets leder.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2021
Revisorberetning ikke levert
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2020
Revisorberetning ikke levert
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex