Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Nelaug Daglegvare AS
Juridisk navn:  Nelaug Daglegvare AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 37402592
Postboks 36 Nelaug Fax: 37083161
4863 Nelaug 4863 Nelaug
Fylke: Kommune:
Agder Åmli
Org.nr: 991826149
Aksjekapital: 210.000 NOK
Antall ansatte: 2
Etableringsdato: 9/12/2007
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Åmli Regnskap As
Utvikling:
Omsetning  
  
19.03%
Resultat  
  
132.67%
Egenkapital  
  
1100%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019 2018 2017 2016
Omsetning: 3.334.000 2.801.000 2.953.000 3.174.000 3.167.000
Resultat: 33.000 -101.000 32.000 48.000 51.000
Egenkapital: 36.000 3.000 200.000 168.000 120.000
Regnskap for  Nelaug Daglegvare AS
Resultat 2020 2019 2018 2017 2016
Driftsinntekter 3.334.000 2.801.000 2.953.000 3.174.000 3.167.000
Driftskostnader -3.302.000 -2.903.000 -2.920.000 -3.126.000 -3.115.000
Driftsresultat 33.000 -101.000 33.000 48.000 52.000
Finansinntekter 1.000 0 0 0
Finanskostnader -1.000 -1.000 0 -1.000
Finans 0 -1.000 0 -1.000
Resultat før skatt 33.000 -101.000 32.000 48.000 51.000
Skattekostnad 0 0 0 0
Årsresultat 33.000 -101.000 32.000 48.000 51.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 5.000 46.000 88.000 129.000
Sum omløpsmidler 367.000 350.000 479.000 461.000 437.000
Sum eiendeler 367.000 355.000 525.000 549.000 566.000
Sum opptjent egenkapital -174.000 -207.000 -10.000 -42.000 -90.000
Sum egenkapital 36.000 3.000 200.000 168.000 120.000
Sum langsiktig gjeld 105.000 105.000 134.000 163.000 193.000
Sum kortsiktig gjeld 226.000 248.000 191.000 217.000 253.000
Sum gjeld og egenkapital 367.000 356.000 525.000 548.000 566.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 2.994.000 2.584.000 2.729.000 2.817.000 2.989.000
Andre inntekter 340.000 217.000 225.000 357.000 178.000
Driftsinntekter 3.334.000 2.801.000 2.953.000 3.174.000 3.167.000
Varekostnad -2.521.000 -2.067.000 -2.148.000 -2.345.000 -2.415.000
Lønninger -517.000 -492.000 -471.000 -457.000 -407.000
Avskrivning -5.000 -41.000 -41.000 -41.000 -41.000
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader -259.000 -303.000 -260.000 -283.000 -252.000
Driftskostnader -3.302.000 -2.903.000 -2.920.000 -3.126.000 -3.115.000
Driftsresultat 33.000 -101.000 33.000 48.000 52.000
Finansinntekter 1.000 0 0 0
Finanskostnader -1.000 -1.000 0 -1.000
Finans 0 -1.000 0 -1.000
Konsernbidrag 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0
Årsresultat 33.000 -101.000 32.000 48.000 51.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0
Driftsløsøre 5.000 46.000 88.000 129.000
Sum varige driftsmidler 5.000 46.000 88.000 129.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 5.000 46.000 88.000 129.000
Varebeholdning 219.000 219.000 312.000 266.000 290.000
Kundefordringer 2.000 5.000 15.000 6.000 5.000
Andre fordringer 110.000 73.000 91.000 109.000 111.000
Sum investeringer 0 0 0 0
Kasse, bank 36.000 53.000 62.000 79.000 31.000
Sum omløpsmidler 367.000 350.000 479.000 461.000 437.000
Sum eiendeler 367.000 355.000 525.000 549.000 566.000
Sum opptjent egenkapital -174.000 -207.000 -10.000 -42.000 -90.000
Sum egenkapital 36.000 3.000 200.000 168.000 120.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 105.000 105.000 134.000 163.000 193.000
Leverandørgjeld 149.000 144.000 113.000 155.000 164.000
Betalbar skatt 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 28.000 41.000 38.000 24.000 29.000
Utbytte 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 49.000 63.000 39.000 38.000 60.000
Sum kortsiktig gjeld 226.000 248.000 191.000 217.000 253.000
Sum gjeld og egenkapital 367.000 356.000 525.000 548.000 566.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 141.000 102.000 288.000 244.000 184.000
Likviditetsgrad 1 1.6 1.4 2.5 2.1 1.7
Likviditetsgrad 2 0.7 0.5 0.9 0.9 0.6
Soliditet 9.8 0.8 38.1 30.7 21.2
Resultatgrad 1.0 -3.6 1.1 1.5 1.6
Rentedekningsgrad 3 5
Gjeldsgrad 9.2 117.7 1.6 2.3 3.7
Total kapitalrentabilitet 9.0 -28.1 6.3 8.8 9.2
Signatur
23.09.2020
STYRELEIAR ELLER NESTLEIAR OG EIN STYREMEDLEM I FELLESSKAP.
Prokurister
23.09.2020
DAGLEG LEIAR, STYRELEIAR OG NESTLEIAR KVAR FOR SEG.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex