Nemo Classic Diving AS
Juridisk navn:  Nemo Classic Diving AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 56114700
Postboks 141 Ytre Laksevåg Damsgårdsveien 113 Fax: 56114708
5848 Bergen 5058 Bergen
Fylke: Kommune:
Vestland Bergen
Org.nr: 874437832
Aksjekapital: 2.560.000 NOK
Antall ansatte: 35
Etableringsdato: 4/25/1995
Foretakstype: AS
Revisor: Rsm Norge As
Regnskapsfører: Storetvedt Regnskapsbyrå As
Utvikling:
Omsetning  
  
86.42%
Resultat  
  
136.68%
Egenkapital  
  
129.72%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019 2018 2017 2016
Omsetning: 17.645.000 9.465.000 10.476.000 14.445.000 18.414.000
Resultat: 1.711.000 -4.665.000 -67.000 559.000 -1.926.000
Egenkapital: 392.000 -1.319.000 3.924.000 3.414.000 894.000
Regnskap for  Nemo Classic Diving AS
Resultat 2020 2019 2018 2017 2016
Driftsinntekter 17.645.000 9.465.000 10.476.000 14.445.000 18.414.000
Driftskostnader -15.585.000 -13.872.000 -10.306.000 -13.590.000 -20.101.000
Driftsresultat 2.061.000 -4.406.000 169.000 855.000 -1.687.000
Finansinntekter 0 2.000 15.000 20.000 27.000
Finanskostnader -350.000 -261.000 -251.000 -316.000 -266.000
Finans -350.000 -259.000 -236.000 -296.000 -239.000
Resultat før skatt 1.711.000 -4.665.000 -67.000 559.000 -1.926.000
Skattekostnad 0 0 0 0 -72.000
Årsresultat 1.711.000 -4.665.000 -67.000 559.000 -1.998.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 763.000 754.000 268.000 3.025.000 3.026.000
Sum omløpsmidler 6.432.000 5.311.000 9.387.000 6.819.000 7.158.000
Sum eiendeler 7.195.000 6.065.000 9.655.000 9.844.000 10.184.000
Sum opptjent egenkapital -1.669.000 -3.380.000 1.863.000 1.353.000 794.000
Sum egenkapital 392.000 -1.319.000 3.924.000 3.414.000 894.000
Sum langsiktig gjeld 3.225.000 3.785.000 0 0 500.000
Sum kortsiktig gjeld 3.579.000 3.600.000 5.732.000 6.430.000 8.790.000
Sum gjeld og egenkapital 7.196.000 6.066.000 9.656.000 9.844.000 10.184.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 17.645.000 9.465.000 10.476.000 14.445.000 18.414.000
Andre inntekter 0 0 0 0 0
Driftsinntekter 17.645.000 9.465.000 10.476.000 14.445.000 18.414.000
Varekostnad -8.994.000 -5.529.000 -3.792.000 -5.915.000 -11.642.000
Lønninger -3.149.000 -2.881.000 -2.557.000 -3.168.000 -4.022.000
Avskrivning -150.000 -227.000 -116.000 -128.000 -109.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -3.292.000 -5.235.000 -3.841.000 -4.379.000 -4.328.000
Driftskostnader -15.585.000 -13.872.000 -10.306.000 -13.590.000 -20.101.000
Driftsresultat 2.061.000 -4.406.000 169.000 855.000 -1.687.000
Finansinntekter 0 2.000 15.000 20.000 27.000
Finanskostnader -350.000 -261.000 -251.000 -316.000 -266.000
Finans -350.000 -259.000 -236.000 -296.000 -239.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 1.711.000 -4.665.000 -67.000 559.000 -1.998.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 46.000 54.000 63.000 72.000 0
Fast eiendom 568.000 595.000 123.000 179.000 235.000
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 150.000 105.000 82.000 134.000 151.000
Sum varige driftsmidler 717.000 700.000 205.000 313.000 386.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 2.640.000 2.640.000
Sum anleggsmidler 763.000 754.000 268.000 3.025.000 3.026.000
Varebeholdning 5.548.000 4.687.000 6.085.000 6.290.000 6.277.000
Kundefordringer 473.000 232.000 407.000 413.000 609.000
Andre fordringer 317.000 311.000 2.775.000 24.000 119.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 94.000 82.000 121.000 92.000 153.000
Sum omløpsmidler 6.432.000 5.311.000 9.387.000 6.819.000 7.158.000
Sum eiendeler 7.195.000 6.065.000 9.655.000 9.844.000 10.184.000
Sum opptjent egenkapital -1.669.000 -3.380.000 1.863.000 1.353.000 794.000
Sum egenkapital 392.000 -1.319.000 3.924.000 3.414.000 894.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 1.145.000 1.092.000 1.730.000 0 0
Sum langsiktig gjeld 3.225.000 3.785.000 0 0 500.000
Leverandørgjeld 1.497.000 1.699.000 3.524.000 3.712.000 4.483.000
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 474.000 329.000 215.000 713.000 245.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 464.000 480.000 263.000 2.005.000 4.062.000
Sum kortsiktig gjeld 3.579.000 3.600.000 5.732.000 6.430.000 8.790.000
Sum gjeld og egenkapital 7.196.000 6.066.000 9.656.000 9.844.000 10.184.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 2.853.000 1.711.000 3.655.000 389.000 -1.632.000
Likviditetsgrad 1 1.8 1.5 1.6 1.1 0.8
Likviditetsgrad 2 0.2 0.2 0.6 0.1 0.1
Soliditet 5.4 -21.7 40.6 34.7 8.8
Resultatgrad 11.7 -46.6 1.6 5.9 -9.2
Rentedekningsgrad 5.9 -16.9 0.7 2.7 -6.3
Gjeldsgrad 17.4 -5.6 1.5 1.9 10.4
Total kapitalrentabilitet 28.6 -72.6 1.9 8.9 -16.3
Signatur
07.05.2021
TO STYREMEDLEMMER I FELLESSKAP ELLER DAGLIG LEDER ALENE.
Prokurister
07.05.2021
STYRETS LEDER OG ETT STYREMEDLEM I FELLESSKAP.
DAGLIG LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Auditor Notes for 2016
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex