Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Nenseth Verksted AS
Juridisk navn:  Nenseth Verksted AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 35506680
Telemarksvegen 61 Telemarksvegen 61 Fax: 35506681
3734 Skien 3734 Skien
Fylke: Kommune:
Vestfold og Telemark Skien
Org.nr: 945046481
Aksjekapital: 100.000 NOK
Antall ansatte: 12
Etableringsdato: 7/7/1987 1
Foretakstype: AS
Revisor: Ernst & Young AS
Regnskapsfører: Azets Insight As
Utvikling:
Omsetning  
  
-4.45%
Resultat  
  
253.96%
Egenkapital  
  
0%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019 2018 2017 2016
Omsetning: 6.900.000 7.221.000 7.788.000 11.456.000 13.885.000
Resultat: 428.000 -278.000 -273.000 437.000 -258.000
Egenkapital: 1.120.000 1.120.000 1.338.000 1.557.000 1.557.000
Regnskap for  Nenseth Verksted AS
Resultat 2020 2019 2018 2017 2016
Driftsinntekter 6.900.000 7.221.000 7.788.000 11.456.000 13.885.000
Driftskostnader -6.470.000 -7.499.000 -8.053.000 -11.023.000 -14.143.000
Driftsresultat 430.000 -277.000 -265.000 433.000 -258.000
Finansinntekter 1.000 1.000 4.000 2.000
Finanskostnader -3.000 -2.000 -9.000 0 -1.000
Finans -3.000 -1.000 -8.000 4.000 1.000
Resultat før skatt 428.000 -278.000 -273.000 437.000 -258.000
Skattekostnad -95.000 60.000 54.000 -111.000 54.000
Årsresultat 333.000 -218.000 -219.000 326.000 -204.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 488.000 304.000 253.000 251.000 521.000
Sum omløpsmidler 2.034.000 1.751.000 2.033.000 2.958.000 3.198.000
Sum eiendeler 2.522.000 2.055.000 2.286.000 3.209.000 3.719.000
Sum opptjent egenkapital 1.020.000 1.020.000 1.238.000 1.457.000 1.457.000
Sum egenkapital 1.120.000 1.120.000 1.338.000 1.557.000 1.557.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 1.401.000 935.000 948.000 1.652.000 2.163.000
Sum gjeld og egenkapital 2.521.000 2.055.000 2.286.000 3.209.000 3.720.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 6.416.000 6.679.000 7.270.000 10.074.000 12.805.000
Andre inntekter 485.000 542.000 517.000 1.381.000 1.080.000
Driftsinntekter 6.900.000 7.221.000 7.788.000 11.456.000 13.885.000
Varekostnad -3.304.000 -3.466.000 -3.741.000 -5.101.000 -6.849.000
Lønninger -1.637.000 -2.141.000 -2.212.000 -3.281.000 -4.195.000
Avskrivning -31.000 -43.000 -52.000 -89.000 -115.000
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader -1.498.000 -1.849.000 -2.048.000 -2.552.000 -2.984.000
Driftskostnader -6.470.000 -7.499.000 -8.053.000 -11.023.000 -14.143.000
Driftsresultat 430.000 -277.000 -265.000 433.000 -258.000
Finansinntekter 1.000 1.000 4.000 2.000
Finanskostnader -3.000 -2.000 -9.000 0 -1.000
Finans -3.000 -1.000 -8.000 4.000 1.000
Konsernbidrag 0 0 0 0
Utbytte -332.000 0 0 -325.000 0
Årsresultat 333.000 -218.000 -219.000 326.000 -204.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 164.000 259.000 199.000 146.000 257.000
Fast eiendom 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0
Driftsløsøre 324.000 44.000 53.000 105.000 252.000
Sum varige driftsmidler 324.000 44.000 53.000 105.000 252.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 12.000
Sum anleggsmidler 488.000 304.000 253.000 251.000 521.000
Varebeholdning 436.000 452.000 444.000 536.000 831.000
Kundefordringer 4.000 0 60.000 57.000 112.000
Andre fordringer 121.000 125.000 145.000 174.000 170.000
Sum investeringer 0 0 0 0
Kasse, bank 1.473.000 1.175.000 1.385.000 2.191.000 2.085.000
Sum omløpsmidler 2.034.000 1.751.000 2.033.000 2.958.000 3.198.000
Sum eiendeler 2.522.000 2.055.000 2.286.000 3.209.000 3.719.000
Sum opptjent egenkapital 1.020.000 1.020.000 1.238.000 1.457.000 1.457.000
Sum egenkapital 1.120.000 1.120.000 1.338.000 1.557.000 1.557.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0
Leverandørgjeld 529.000 371.000 338.000 594.000 852.000
Betalbar skatt 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 94.000 160.000 161.000 184.000 418.000
Utbytte -332.000 0 0 -325.000 0
Annen kortsiktig gjeld 446.000 403.000 449.000 548.000 893.000
Sum kortsiktig gjeld 1.401.000 935.000 948.000 1.652.000 2.163.000
Sum gjeld og egenkapital 2.521.000 2.055.000 2.286.000 3.209.000 3.720.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 633.000 816.000 1.085.000 1.306.000 1.035.000
Likviditetsgrad 1 1.5 1.9 2.1 1.8 1.5
Likviditetsgrad 2 1.1 1.4 1.7 1.5 1.1
Soliditet 44.4 54.5 58.5 48.5 41.9
Resultatgrad 6.2 -3.8 -3.4 3.8 -1.9
Rentedekningsgrad 143.3 -138.5 -29.4
Gjeldsgrad 1.3 0.8 0.7 1.1 1.4
Total kapitalrentabilitet 17.1 -13.4 -11.5 13.6 -6.9
Signatur
23.06.2020
STYRETS FORMANN.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2020
Normal beretning
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex