Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Nergård Havfiske As
Juridisk navn:  Nergård Havfiske As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 77019600
Postboks 613 Strandtorget 3 Fax: 77019605
9256 Tromsø 9008 Tromsø
Fylke: Kommune:
Troms og Finnmark Tromsø
Org.nr: 930306029
Aksjekapital: 8.853.567 NOK
Antall ansatte: 26
Etableringsdato: 5/27/1947
Foretakstype: AS
Revisor: Bdo AS
Utvikling:
Omsetning  
  
4.92%
Resultat  
  
4.31%
Egenkapital  
  
160.51%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019 2018 2017 2016
Omsetning: 632.122.000 602.480.000 621.865.000 504.269.000 501.290.000
Resultat: 198.504.000 190.303.000 206.909.000 143.532.000 162.384.000
Egenkapital: 218.243.000 83.775.000 71.869.000 65.520.000 16.135.000
Regnskap for  Nergård Havfiske As
Resultat 2020 2019 2018 2017 2016
Driftsinntekter 632.122.000 602.480.000 621.865.000 504.269.000 501.290.000
Driftskostnader -406.098.000 -395.032.000 -413.435.000 -349.755.000 -327.882.000
Driftsresultat 226.024.000 207.448.000 208.430.000 154.515.000 173.407.000
Finansinntekter 1.958.000 2.358.000 14.239.000 1.699.000 1.542.000
Finanskostnader -29.479.000 -19.503.000 -15.760.000 -12.682.000 -12.564.000
Finans -27.521.000 -17.145.000 -1.521.000 -10.983.000 -11.022.000
Resultat før skatt 198.504.000 190.303.000 206.909.000 143.532.000 162.384.000
Skattekostnad -43.692.000 -41.898.000 -46.559.000 -33.392.000 -39.673.000
Årsresultat 154.812.000 148.405.000 160.350.000 110.140.000 122.711.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 1.176.056.000 829.325.000 648.410.000 520.434.000 404.263.000
Sum omløpsmidler 64.108.000 145.375.000 201.037.000 100.392.000 180.734.000
Sum eiendeler 1.240.164.000 974.700.000 849.447.000 620.826.000 584.997.000
Sum opptjent egenkapital 202.108.000 67.640.000 55.735.000 49.385.000 0
Sum egenkapital 218.243.000 83.775.000 71.869.000 65.520.000 16.135.000
Sum langsiktig gjeld 881.231.000 601.666.000 473.073.000 371.337.000 309.295.000
Sum kortsiktig gjeld 140.691.000 289.259.000 304.504.000 183.970.000 259.567.000
Sum gjeld og egenkapital 1.240.165.000 974.700.000 849.447.000 620.827.000 584.997.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 515.631.000 601.326.000 619.174.000 502.244.000 499.109.000
Andre inntekter 116.491.000 1.154.000 2.692.000 2.026.000 2.181.000
Driftsinntekter 632.122.000 602.480.000 621.865.000 504.269.000 501.290.000
Varekostnad -5.315.000 -3.844.000 -3.893.000 -3.412.000 -3.208.000
Lønninger -178.341.000 -180.593.000 -185.086.000 -155.654.000 -149.040.000
Avskrivning -45.598.000 -37.368.000 -41.126.000 -39.061.000 -40.586.000
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader -204.314.000 -170.799.000 -169.618.000 -162.907.000 -132.599.000
Driftskostnader -406.098.000 -395.032.000 -413.435.000 -349.755.000 -327.882.000
Driftsresultat 226.024.000 207.448.000 208.430.000 154.515.000 173.407.000
Finansinntekter 1.958.000 2.358.000 14.239.000 1.699.000 1.542.000
Finanskostnader -29.479.000 -19.503.000 -15.760.000 -12.682.000 -12.564.000
Finans -27.521.000 -17.145.000 -1.521.000 -10.983.000 -11.022.000
Konsernbidrag 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0
Årsresultat 154.812.000 148.405.000 160.350.000 110.140.000 122.711.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 273.006.000 282.267.000 291.528.000 296.457.000 304.756.000
Fast eiendom 2.998.000 3.184.000 3.436.000 3.688.000 3.939.000
Maskiner anlegg 99.072.000 17.892.000 14.529.000 19.341.000 20.219.000
Driftsløsøre 1.718.000 358.000 45.000 63.000 81.000
Sum varige driftsmidler 902.665.000 546.729.000 355.635.000 223.801.000 99.331.000
Sum finansielle anleggsmidler 385.000 329.000 1.248.000 176.000 176.000
Sum anleggsmidler 1.176.056.000 829.325.000 648.410.000 520.434.000 404.263.000
Varebeholdning 32.247.000 6.217.000 8.645.000 22.357.000 11.077.000
Kundefordringer 14.786.000 13.284.000 30.768.000 18.383.000 35.654.000
Andre fordringer 11.793.000 1.132.000 2.251.000 5.101.000 3.840.000
Sum investeringer 0 0 0 0
Kasse, bank 4.721.000 124.743.000 159.331.000 54.524.000 130.097.000
Sum omløpsmidler 64.108.000 145.375.000 201.037.000 100.392.000 180.734.000
Sum eiendeler 1.240.164.000 974.700.000 849.447.000 620.826.000 584.997.000
Sum opptjent egenkapital 202.108.000 67.640.000 55.735.000 49.385.000 0
Sum egenkapital 218.243.000 83.775.000 71.869.000 65.520.000 16.135.000
Sum avsetninger til forpliktelser 63.120.000 25.166.000 22.573.000 24.209.000 21.681.000
Gjeld til kredittinstitutt 69.203.000 175.000.000 200.000.000 79.940.000 170.644.000
Sum langsiktig gjeld 881.231.000 601.666.000 473.073.000 371.337.000 309.295.000
Leverandørgjeld 18.123.000 41.049.000 23.096.000 23.886.000 12.288.000
Betalbar skatt 676.000 2.168.000 12.265.000 3.544.000
Skyldig offentlige avgifter 27.208.000 43.092.000 41.879.000 41.655.000 45.758.000
Utbytte 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 26.156.000 29.442.000 37.362.000 26.224.000 27.333.000
Sum kortsiktig gjeld 140.691.000 289.259.000 304.504.000 183.970.000 259.567.000
Sum gjeld og egenkapital 1.240.165.000 974.700.000 849.447.000 620.827.000 584.997.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -76.583.000 -143.884.000 -103.467.000 -83.578.000 -78.833.000
Likviditetsgrad 1 0.5 0.5 0.7 0.5 0.7
Likviditetsgrad 2 0.2 0.5 0.6 0.4 0.7
Soliditet 17.6 8.6 8.5 10.6 2.8
Resultatgrad 35.8 34.4 33.5 30.6 34.6
Rentedekningsgrad 7.7 10.6 13.2 12.2 13.8
Gjeldsgrad 4.7 10.6 10.8 8.5 35.3
Total kapitalrentabilitet 18.4 21.5 26.2 25.2 29.9
Signatur
19.08.2021
STYRETS LEDER ALENE.
Prokurister
19.08.2021
Daglig leder alene.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2020
Normal beretning
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex