Nes Anleggstransport AS
Juridisk navn:  Nes Anleggstransport AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 97131429
Drognestoppen 2 Drognestoppen 2 Fax:
2150 Årnes 2150 Årnes
Fylke: Kommune:
Viken Nes
Org.nr: 968133101
Aksjekapital: 100.000 NOK
Antall ansatte: 1
Etableringsdato: 9/1/1993 1
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Norsk Regnskap As
Utvikling:
Omsetning  
  
-59.57%
Resultat  
  
-300.75%
Egenkapital  
  
-17.82%
Hovedpunkter i regnskapet
2021 2020 2019 2018 2017
Omsetning: 1.247.000 3.084.000 4.773.000 5.957.000 8.874.000
Resultat: -269.000 134.000 -76.000 -80.000 314.000
Egenkapital: 890.000 1.083.000 983.000 1.042.000 1.102.000
Regnskap for  Nes Anleggstransport AS
Resultat 2021 2020 2019 2018 2017
Driftsinntekter 1.247.000 3.084.000 4.773.000 5.957.000 8.874.000
Driftskostnader -1.511.000 -2.930.000 -4.846.000 -6.033.000 -8.556.000
Driftsresultat -265.000 154.000 -72.000 -76.000 318.000
Finansinntekter 1.000 1.000 1.000 1.000
Finanskostnader -5.000 -20.000 -5.000 -5.000 -5.000
Finans -5.000 -19.000 -4.000 -4.000 -4.000
Resultat før skatt -269.000 134.000 -76.000 -80.000 314.000
Skattekostnad 76.000 -34.000 17.000 20.000 -72.000
Årsresultat -193.000 101.000 -59.000 -60.000 242.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 157.000 6.000 33.000 28.000 15.000
Sum omløpsmidler 908.000 1.354.000 1.366.000 1.834.000 1.716.000
Sum eiendeler 1.065.000 1.360.000 1.399.000 1.862.000 1.731.000
Sum opptjent egenkapital 790.000 983.000 883.000 942.000 1.002.000
Sum egenkapital 890.000 1.083.000 983.000 1.042.000 1.102.000
Sum langsiktig gjeld 68.000 17.000 33.000 71.000
Sum kortsiktig gjeld 175.000 209.000 400.000 787.000 558.000
Sum gjeld og egenkapital 1.065.000 1.360.000 1.400.000 1.862.000 1.731.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 1.247.000 2.239.000 4.773.000 5.957.000 8.759.000
Andre inntekter 845.000 0 0 115.000
Driftsinntekter 1.247.000 3.084.000 4.773.000 5.957.000 8.874.000
Varekostnad -315.000 -1.438.000 -3.810.000
Lønninger -525.000 -889.000 -1.410.000 -1.580.000 -1.924.000
Avskrivning -17.000 -12.000 -10.000 -3.000 0
Nedskrivning 0 0 0
Andre driftskostnader -969.000 -2.029.000 -3.111.000 -3.012.000 -2.822.000
Driftskostnader -1.511.000 -2.930.000 -4.846.000 -6.033.000 -8.556.000
Driftsresultat -265.000 154.000 -72.000 -76.000 318.000
Finansinntekter 1.000 1.000 1.000 1.000
Finanskostnader -5.000 -20.000 -5.000 -5.000 -5.000
Finans -5.000 -19.000 -4.000 -4.000 -4.000
Konsernbidrag 0 0 0
Utbytte 0 0 0
Årsresultat -193.000 101.000 -59.000 -60.000 242.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0
Sum Immatrielle midler 9.000 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0
Maskiner anlegg 40.000 0 0 0
Driftsløsøre 23.000 6.000 18.000 13.000 0
Sum varige driftsmidler 63.000 6.000 18.000 13.000 0
Sum finansielle anleggsmidler 85.000 15.000 15.000 15.000
Sum anleggsmidler 157.000 6.000 33.000 28.000 15.000
Varebeholdning 0 0 0
Kundefordringer 120.000 72.000 257.000 438.000 408.000
Andre fordringer 6.000 307.000 207.000 184.000 306.000
Sum investeringer 0 0 0
Kasse, bank 782.000 975.000 903.000 1.212.000 1.002.000
Sum omløpsmidler 908.000 1.354.000 1.366.000 1.834.000 1.716.000
Sum eiendeler 1.065.000 1.360.000 1.399.000 1.862.000 1.731.000
Sum opptjent egenkapital 790.000 983.000 883.000 942.000 1.002.000
Sum egenkapital 890.000 1.083.000 983.000 1.042.000 1.102.000
Sum avsetninger til forpliktelser 68.000 17.000 33.000 71.000
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 68.000 17.000 33.000 71.000
Leverandørgjeld 61.000 75.000 183.000 467.000 236.000
Betalbar skatt 0 18.000 55.000
Skyldig offentlige avgifter 59.000 54.000 91.000 166.000 105.000
Utbytte 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 55.000 80.000 126.000 136.000 162.000
Sum kortsiktig gjeld 175.000 209.000 400.000 787.000 558.000
Sum gjeld og egenkapital 1.065.000 1.360.000 1.400.000 1.862.000 1.731.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 733.000 1.145.000 966.000 1.047.000 1.158.000
Likviditetsgrad 1 5.2 6.5 3.4 2.3 3.1
Likviditetsgrad 2 5.2 6.5 3.4 2.3 3.1
Soliditet 83.6 79.6 70.2 5 63.7
Resultatgrad -21.3 5.0 -1.5 -1.3 3.6
Rentedekningsgrad -53.0 7.7 -14.4 -15.2 63.6
Gjeldsgrad 0.2 0.3 0.4 0.8 0.6
Total kapitalrentabilitet -24.9 11.4 -5.1 - 18.4
Signatur
07.09.2022
DAGLIG LEDER ALENE.
STYRETS LEDER ALENE.
Prokurister
10.07.2017
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2021
Revisorberetning ikke levert
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex