Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Nes Gjestegaard AS
Juridisk navn:  Nes Gjestegaard AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
Tingnesvegen 215 Tingnesvegen 215 Fax:
2353 Stavsjø 2353 Stavsjø
Fylke: Kommune:
Innlandet Ringsaker
Org.nr: 966407751
Aksjekapital: 101.000 NOK
Etableringsdato: 3/1/1993 1
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Økonomirådgivning As
Utvikling:
Omsetning  
  
-33.33%
Resultat  
  
-99.47%
Egenkapital  
  
-0.39%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019 2018 2017 2016
Omsetning: 80.000 120.000 120.000 120.000 120.000
Resultat: 1.000 187.000 -19.000 90.000 68.000
Egenkapital: -512.000 -510.000 -656.000 -637.000 -703.000
Regnskap for  Nes Gjestegaard AS
Resultat 2020 2019 2018 2017 2016
Driftsinntekter 80.000 120.000 120.000 120.000 120.000
Driftskostnader -77.000 69.000 -137.000 -26.000 -51.000
Driftsresultat 3.000 189.000 -17.000 94.000 69.000
Finansinntekter 0 0 0 0
Finanskostnader -2.000 -2.000 -2.000 -4.000 -1.000
Finans -2.000 -2.000 -2.000 -4.000 -1.000
Resultat før skatt 1.000 187.000 -19.000 90.000 68.000
Skattekostnad -2.000 -41.000 0 -24.000 -19.000
Årsresultat -2.000 146.000 -19.000 66.000 49.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 14.000 30.000 45.000 61.000 77.000
Sum omløpsmidler 35.000 35.000 6.000 6.000 6.000
Sum eiendeler 49.000 65.000 51.000 67.000 83.000
Sum opptjent egenkapital -613.000 -611.000 -757.000 -738.000 -804.000
Sum egenkapital -512.000 -510.000 -656.000 -637.000 -703.000
Sum langsiktig gjeld 558.000 533.000 708.000 681.000 751.000
Sum kortsiktig gjeld 2.000 41.000 0 24.000 36.000
Sum gjeld og egenkapital 48.000 64.000 52.000 68.000 84.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 80.000 120.000 120.000 120.000 120.000
Andre inntekter 0 0 0 0
Driftsinntekter 80.000 120.000 120.000 120.000 120.000
Varekostnad 0 0 0 0
Lønninger 0 0 0 0
Avskrivning -16.000 -16.000 -16.000 -16.000 -16.000
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader -61.000 85.000 -121.000 -10.000 -35.000
Driftskostnader -77.000 69.000 -137.000 -26.000 -51.000
Driftsresultat 3.000 189.000 -17.000 94.000 69.000
Finansinntekter 0 0 0 0
Finanskostnader -2.000 -2.000 -2.000 -4.000 -1.000
Finans -2.000 -2.000 -2.000 -4.000 -1.000
Konsernbidrag 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0
Årsresultat -2.000 146.000 -19.000 66.000 49.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0
Fast eiendom 14.000 30.000 45.000 61.000 77.000
Maskiner anlegg 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 14.000 30.000 45.000 61.000 77.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 14.000 30.000 45.000 61.000 77.000
Varebeholdning 0 0 0 0
Kundefordringer 0 0 0 0
Andre fordringer 0 0 0 0
Sum investeringer 0 0 0 0
Kasse, bank 35.000 35.000 6.000 6.000 6.000
Sum omløpsmidler 35.000 35.000 6.000 6.000 6.000
Sum eiendeler 49.000 65.000 51.000 67.000 83.000
Sum opptjent egenkapital -613.000 -611.000 -757.000 -738.000 -804.000
Sum egenkapital -512.000 -510.000 -656.000 -637.000 -703.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 558.000 533.000 708.000 681.000 751.000
Leverandørgjeld 0 0 0 17.000
Betalbar skatt 2.000 41.000 0 24.000 19.000
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 2.000 41.000 0 24.000 36.000
Sum gjeld og egenkapital 48.000 64.000 52.000 68.000 84.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 33.000 -6.000 6.000 -18.000 -30.000
Likviditetsgrad 1 17.5 0.9 0.3 0.2
Likviditetsgrad 2 17.5 0.9 0 0.3 0.2
Soliditet -1.066.7 -796.9 -1261.5 -936.8 -836.9
Resultatgrad 3.8 157.5 -14.2 78.3 57.5
Rentedekningsgrad 1.5 94.5 -8.5 23.5 6
Gjeldsgrad -1.1 -1.1 -1.1 -1.1 -1.1
Total kapitalrentabilitet 6.3 295.3 -32.7 138.2 82.1
Signatur
05.12.2011
STYRETS FORMANN OG ET STYREMEDLEM I FELLESSKAP.
Prokurister
05.12.2011
Prokura hver for seg:
Leif Øverlien
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2020
Revisorberetning ikke levert
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex