Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Nes Trafikksenter AS
Juridisk navn:  Nes Trafikksenter AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 32137635
c/o Ole Christian Strømmen Sørumsvegen 220 Ådalsveien 1161 Fax:
2937 Begna 3524 Nes I Ådal
Fylke: Kommune:
Viken Ringerike
Org.nr: 993003751
Aksjekapital: 200.000 NOK
Etableringsdato: 8/18/2008
Foretakstype: AS
Revisor: Valdresrevisorene As
Regnskapsfører: Reitan Convenience Norway As
Utvikling:
Omsetning  
  
-2.72%
Resultat  
  
42.8%
Egenkapital  
  
4.58%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019 2018 2017 2016
Omsetning: 10.282.000 10.569.000 11.140.000 11.136.000 11.194.000
Resultat: 684.000 479.000 614.000 987.000 655.000
Egenkapital: 1.119.000 1.070.000 702.000 636.000 494.000
Regnskap for  Nes Trafikksenter AS
Resultat 2020 2019 2018 2017 2016
Driftsinntekter 10.282.000 10.569.000 11.140.000 11.136.000 11.194.000
Driftskostnader -9.599.000 -10.099.000 -10.533.000 -10.153.000 -10.550.000
Driftsresultat 683.000 470.000 607.000 982.000 644.000
Finansinntekter 5.000 15.000 13.000 14.000 11.000
Finanskostnader -4.000 -7.000 -6.000 -9.000 0
Finans 1.000 8.000 7.000 5.000 11.000
Resultat før skatt 684.000 479.000 614.000 987.000 655.000
Skattekostnad -135.000 -110.000 -148.000 -245.000 -165.000
Årsresultat 549.000 368.000 466.000 742.000 490.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 122.000 195.000 296.000 138.000 426.000
Sum omløpsmidler 3.541.000 2.373.000 3.417.000 3.462.000 2.742.000
Sum eiendeler 3.663.000 2.568.000 3.713.000 3.600.000 3.168.000
Sum opptjent egenkapital 919.000 870.000 502.000 436.000 294.000
Sum egenkapital 1.119.000 1.070.000 702.000 636.000 494.000
Sum langsiktig gjeld 164.000 252.000 420.000 588.000 0
Sum kortsiktig gjeld 2.380.000 1.246.000 2.590.000 2.376.000 2.674.000
Sum gjeld og egenkapital 3.663.000 2.568.000 3.712.000 3.600.000 3.168.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 9.493.000 10.026.000 10.602.000 10.467.000 10.585.000
Andre inntekter 790.000 543.000 538.000 669.000 609.000
Driftsinntekter 10.282.000 10.569.000 11.140.000 11.136.000 11.194.000
Varekostnad -4.588.000 -4.916.000 -5.245.000 -4.892.000 -4.929.000
Lønninger -2.443.000 -2.584.000 -2.594.000 -2.697.000 -2.959.000
Avskrivning -73.000 -101.000 -102.000 -142.000 -160.000
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader -2.495.000 -2.498.000 -2.592.000 -2.422.000 -2.502.000
Driftskostnader -9.599.000 -10.099.000 -10.533.000 -10.153.000 -10.550.000
Driftsresultat 683.000 470.000 607.000 982.000 644.000
Finansinntekter 5.000 15.000 13.000 14.000 11.000
Finanskostnader -4.000 -7.000 -6.000 -9.000 0
Finans 1.000 8.000 7.000 5.000 11.000
Konsernbidrag 0 0 0 0
Utbytte -500.000 0 -400.000 -600.000 -1.000.000
Årsresultat 549.000 368.000 466.000 742.000 490.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0
Maskiner anlegg 118.000 181.000 249.000 49.000 288.000
Driftsløsøre 4.000 14.000 46.000 89.000 138.000
Sum varige driftsmidler 122.000 195.000 296.000 138.000 426.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 122.000 195.000 296.000 138.000 426.000
Varebeholdning 488.000 486.000 520.000 393.000 521.000
Kundefordringer 25.000 752.000 1.374.000 986.000 506.000
Andre fordringer 456.000 238.000 214.000 692.000 81.000
Sum investeringer 0 0 0 0
Kasse, bank 2.572.000 897.000 1.309.000 1.391.000 1.634.000
Sum omløpsmidler 3.541.000 2.373.000 3.417.000 3.462.000 2.742.000
Sum eiendeler 3.663.000 2.568.000 3.713.000 3.600.000 3.168.000
Sum opptjent egenkapital 919.000 870.000 502.000 436.000 294.000
Sum egenkapital 1.119.000 1.070.000 702.000 636.000 494.000
Sum avsetninger til forpliktelser 10.000 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 164.000 252.000 420.000 588.000 0
Leverandørgjeld 1.002.000 513.000 1.126.000 758.000 763.000
Betalbar skatt 125.000 110.000 148.000 245.000 176.000
Skyldig offentlige avgifter 107.000 109.000 164.000 175.000 179.000
Utbytte -500.000 0 -400.000 -600.000 -1.000.000
Annen kortsiktig gjeld 647.000 513.000 752.000 598.000 557.000
Sum kortsiktig gjeld 2.380.000 1.246.000 2.590.000 2.376.000 2.674.000
Sum gjeld og egenkapital 3.663.000 2.568.000 3.712.000 3.600.000 3.168.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 1.161.000 1.127.000 827.000 1.086.000 68.000
Likviditetsgrad 1 1.5 1.9 1.3 1.5 1
Likviditetsgrad 2 1.3 1.5 1.1 1.3 0.8
Soliditet 30.5 41.7 18.9 17.7 15.6
Resultatgrad 6.6 4.4 5.4 8.8 5.8
Rentedekningsgrad 170.8 67.1 101.2 109.1
Gjeldsgrad 2.3 1.4 4.3 4.7 5.4
Total kapitalrentabilitet 18.8 18.9 16.7 27.7 20.7
Signatur
12.05.2022
STYRETS LEDER ALENE.
Prokurister
16.06.2017
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2020
Normal beretning
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex