Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Nesbyen Bil Og Traktor AS
Juridisk navn:  Nesbyen Bil Og Traktor AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 32068700
Rukkedalsvegen 444 Rukkedalsvegen 444 Fax: 32072501
3540 Nesbyen 3540 Nesbyen
Fylke: Kommune:
Viken Nesbyen
Org.nr: 985236739
Aksjekapital: 100.000 NOK
Antall ansatte: 5
Etableringsdato: 12/20/2002
Foretakstype: AS
Revisor: Bdo AS
Regnskapsfører: Sparebank 1 Regnskapshuset Valhall As
Utvikling:
Omsetning  
  
-21.84%
Resultat  
  
6.5%
Egenkapital  
  
2.63%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019 2018 2017 2016
Omsetning: 43.665.000 55.866.000 54.018.000 43.013.000 37.501.000
Resultat: 983.000 923.000 1.531.000 675.000 1.463.000
Egenkapital: 7.737.000 7.539.000 6.817.000 5.629.000 5.108.000
Regnskap for  Nesbyen Bil Og Traktor AS
Resultat 2020 2019 2018 2017 2016
Driftsinntekter 43.665.000 55.866.000 54.018.000 43.013.000 37.501.000
Driftskostnader -42.757.000 -54.994.000 -52.531.000 -42.385.000 -36.108.000
Driftsresultat 907.000 872.000 1.487.000 628.000 1.392.000
Finansinntekter 81.000 76.000 58.000 57.000 99.000
Finanskostnader -6.000 -25.000 -15.000 -11.000 -28.000
Finans 75.000 51.000 43.000 46.000 71.000
Resultat før skatt 983.000 923.000 1.531.000 675.000 1.463.000
Skattekostnad -217.000 -201.000 -342.000 -154.000 -360.000
Årsresultat 766.000 722.000 1.188.000 520.000 1.103.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 2.522.000 2.916.000 3.264.000 3.582.000 2.653.000
Sum omløpsmidler 9.638.000 12.379.000 9.459.000 10.636.000 9.121.000
Sum eiendeler 12.160.000 15.295.000 12.723.000 14.218.000 11.774.000
Sum opptjent egenkapital 7.637.000 7.439.000 6.717.000 5.529.000 5.008.000
Sum egenkapital 7.737.000 7.539.000 6.817.000 5.629.000 5.108.000
Sum langsiktig gjeld 223.000 1.871.000 1.854.000 1.814.000 1.750.000
Sum kortsiktig gjeld 4.200.000 5.886.000 4.052.000 6.776.000 4.917.000
Sum gjeld og egenkapital 12.160.000 15.296.000 12.723.000 14.219.000 11.775.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 43.665.000 55.866.000 54.010.000 43.008.000 37.499.000
Andre inntekter 0 0 8.000 4.000 2.000
Driftsinntekter 43.665.000 55.866.000 54.018.000 43.013.000 37.501.000
Varekostnad -38.931.000 -50.883.000 -49.027.000 -38.599.000 -33.127.000
Lønninger -1.988.000 -1.918.000 -1.842.000 -1.968.000 -1.551.000
Avskrivning -394.000 -393.000 -389.000 -380.000 -121.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -1.444.000 -1.800.000 -1.273.000 -1.438.000 -1.309.000
Driftskostnader -42.757.000 -54.994.000 -52.531.000 -42.385.000 -36.108.000
Driftsresultat 907.000 872.000 1.487.000 628.000 1.392.000
Finansinntekter 81.000 76.000 58.000 57.000 99.000
Finanskostnader -6.000 -25.000 -15.000 -11.000 -28.000
Finans 75.000 51.000 43.000 46.000 71.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte -500.000 0 0 0 0
Årsresultat 766.000 722.000 1.188.000 520.000 1.103.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 442.000 477.000 511.000 546.000 272.000
Maskiner anlegg 456.000 573.000 644.000 756.000 868.000
Driftsløsøre 1.442.000 1.684.000 1.927.000 2.169.000 1.452.000
Sum varige driftsmidler 2.340.000 2.734.000 3.082.000 3.471.000 2.591.000
Sum finansielle anleggsmidler 182.000 182.000 182.000 111.000 62.000
Sum anleggsmidler 2.522.000 2.916.000 3.264.000 3.582.000 2.653.000
Varebeholdning 2.256.000 2.950.000 2.220.000 2.802.000 2.976.000
Kundefordringer 3.562.000 3.965.000 3.332.000 4.286.000 3.529.000
Andre fordringer 618.000 272.000 85.000 74.000 682.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 3.161.000 5.161.000 3.821.000 3.475.000 1.934.000
Sum omløpsmidler 9.638.000 12.379.000 9.459.000 10.636.000 9.121.000
Sum eiendeler 12.160.000 15.295.000 12.723.000 14.218.000 11.774.000
Sum opptjent egenkapital 7.637.000 7.439.000 6.717.000 5.529.000 5.008.000
Sum egenkapital 7.737.000 7.539.000 6.817.000 5.629.000 5.108.000
Sum avsetninger til forpliktelser 223.000 224.000 230.000 206.000 152.000
Gjeld til kredittinstitutt 252.000 132.000 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 223.000 1.871.000 1.854.000 1.814.000 1.750.000
Leverandørgjeld 2.874.000 5.159.000 3.467.000 5.941.000 4.370.000
Betalbar skatt 199.000 208.000 318.000 100.000 262.000
Skyldig offentlige avgifter 138.000 141.000 43.000 111.000 111.000
Utbytte -500.000 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 237.000 245.000 224.000 624.000 174.000
Sum kortsiktig gjeld 4.200.000 5.886.000 4.052.000 6.776.000 4.917.000
Sum gjeld og egenkapital 12.160.000 15.296.000 12.723.000 14.219.000 11.775.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 5.438.000 6.493.000 5.407.000 3.860.000 4.204.000
Likviditetsgrad 1 2.3 2.1 2.3 1.6 1.9
Likviditetsgrad 2 1.8 1.6 1.8 1.2 1.2
Soliditet 63.6 49.3 53.6 39.6 43.4
Resultatgrad 2.1 1.6 2.8 1.5 3.7
Rentedekningsgrad 151.2 34.9 99.1 57.1 49.7
Gjeldsgrad 0.6 1 0.9 1.5 1.3
Total kapitalrentabilitet 8.1 6.2 12.1 4.8 12.7
Signatur
01.10.2020
STYRETS LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2020
Normal beretning
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex