Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Nesbyen Taxisentral Sa
Juridisk navn:  Nesbyen Taxisentral Sa
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 32071455
Postboks 4 Rukkedalsvegen 43 Fax: 32071455
3541 Nesbyen 3540 Nesbyen
Fylke: Kommune:
Viken Nesbyen
Org.nr: 985232237
Aksjekapital: 45 NOK
Antall ansatte: 1
Etableringsdato: 11/1/2002
Foretakstype: SA
Regnskapsfører: Frodig Økonomi As
Utvikling:
Omsetning  
  
0%
Resultat  
  
-138.46%
Egenkapital  
  
-3.45%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019 2018 2017 2016
Omsetning: 123.000 123.000 123.000 123.000 134.000
Resultat: -5.000 13.000 19.000 31.000 51.000
Egenkapital: 112.000 116.000 106.000 89.000 64.000
Regnskap for  Nesbyen Taxisentral Sa
Resultat 2020 2019 2018 2017 2016
Driftsinntekter 123.000 123.000 123.000 123.000 134.000
Driftskostnader -129.000 -110.000 -105.000 -92.000 -84.000
Driftsresultat -5.000 13.000 19.000 31.000 51.000
Finansinntekter 0 0 0 0
Finanskostnader 0 0 0 0
Finans 0 0 0 0
Resultat før skatt -5.000 13.000 19.000 31.000 51.000
Skattekostnad 1.000 -3.000 -1.000 -7.000 -12.000
Årsresultat -4.000 10.000 18.000 25.000 39.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 16.000 22.000 28.000 0 0
Sum omløpsmidler 102.000 107.000 90.000 103.000 84.000
Sum eiendeler 118.000 129.000 118.000 103.000 84.000
Sum opptjent egenkapital 67.000 71.000 61.000 44.000 19.000
Sum egenkapital 112.000 116.000 106.000 89.000 64.000
Sum langsiktig gjeld 3.000 2.000 1.000 0 0
Sum kortsiktig gjeld 3.000 11.000 10.000 14.000 19.000
Sum gjeld og egenkapital 118.000 129.000 117.000 103.000 83.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 123.000 123.000 123.000 123.000 134.000
Andre inntekter 0 0 0 0
Driftsinntekter 123.000 123.000 123.000 123.000 134.000
Varekostnad 0 0 0 0
Lønninger -2.000 0 0 0 0
Avskrivning -6.000 -6.000 -3.000 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader -121.000 -104.000 -102.000 -92.000 -84.000
Driftskostnader -129.000 -110.000 -105.000 -92.000 -84.000
Driftsresultat -5.000 13.000 19.000 31.000 51.000
Finansinntekter 0 0 0 0
Finanskostnader 0 0 0 0
Finans 0 0 0 0
Konsernbidrag 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0
Årsresultat -4.000 10.000 18.000 25.000 39.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0
Driftsløsøre 16.000 22.000 28.000 0 0
Sum varige driftsmidler 16.000 22.000 28.000 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 16.000 22.000 28.000 0 0
Varebeholdning 0 0 0 0
Kundefordringer 4.000 4.000 12.000 10.000
Andre fordringer 2.000 0 0 0 0
Sum investeringer 0 0 0 0
Kasse, bank 100.000 103.000 86.000 91.000 74.000
Sum omløpsmidler 102.000 107.000 90.000 103.000 84.000
Sum eiendeler 118.000 129.000 118.000 103.000 84.000
Sum opptjent egenkapital 67.000 71.000 61.000 44.000 19.000
Sum egenkapital 112.000 116.000 106.000 89.000 64.000
Sum avsetninger til forpliktelser 3.000 2.000 1.000 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 3.000 2.000 1.000 0 0
Leverandørgjeld 1.000 6.000 8.000 4.000 5.000
Betalbar skatt 3.000 0 7.000 12.000
Skyldig offentlige avgifter 2.000 2.000 2.000 3.000 3.000
Utbytte 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 3.000 11.000 10.000 14.000 19.000
Sum gjeld og egenkapital 118.000 129.000 117.000 103.000 83.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 99.000 96.000 80.000 89.000 65.000
Likviditetsgrad 1 34.0 9.7 9 7.4 4.4
Likviditetsgrad 2 34.0 9.7 9 7.4 4.4
Soliditet 94.9 89.9 90.6 86.4 77.1
Resultatgrad -4.1 10.6 15.4 25.2 38.1
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad 0.1 0.1 0.1 0.2 0.3
Total kapitalrentabilitet -4.2 10.1 16.2 30.1 61.4
Signatur
20.06.2022
STYRETS LEDER OG ETT STYREMEDLEM I FELLESSKAP.
Prokurister
26.02.2016
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2020
Revisorberetning ikke levert
Auditor Notes for 2019
Revisorberetning ikke levert
Auditor Notes for 2018
Revisorberetning ikke levert
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex