Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Nesodden Torghandel AS
Juridisk navn:  Nesodden Torghandel AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 66918048
Bråtenveien 37 Bråtenveien 37 Fax: 66918346
1458 Fjellstrand 1458 Fjellstrand
Fylke: Kommune:
Viken Nesodden
Org.nr: 976145747
Aksjekapital: 100.200 NOK
Antall ansatte: 8
Etableringsdato: 1/2/1996 1
Foretakstype: AS
Revisor: Unic Revisjon As
Utvikling:
Omsetning  
  
5.11%
Resultat  
  
-23.75%
Egenkapital  
  
7.24%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019 2018 2017 2016
Omsetning: 15.214.000 14.475.000 15.019.000 12.852.000 13.918.000
Resultat: 5.028.000 6.594.000 4.313.000 4.379.000 4.384.000
Egenkapital: 29.749.000 27.741.000 24.296.000 22.090.000 18.588.000
Regnskap for  Nesodden Torghandel AS
Resultat 2020 2019 2018 2017 2016
Driftsinntekter 15.214.000 14.475.000 15.019.000 12.852.000 13.918.000
Driftskostnader -10.697.000 -9.350.000 -10.289.000 -9.780.000 -10.171.000
Driftsresultat 4.517.000 5.124.000 4.731.000 3.073.000 3.749.000
Finansinntekter 510.000 1.476.000 -414.000 1.310.000 664.000
Finanskostnader 0 -6.000 -4.000 -5.000 -29.000
Finans 510.000 1.470.000 -418.000 1.305.000 635.000
Resultat før skatt 5.028.000 6.594.000 4.313.000 4.379.000 4.384.000
Skattekostnad -1.019.000 -1.149.000 -1.106.000 -877.000 -960.000
Årsresultat 4.008.000 5.445.000 3.207.000 3.502.000 3.424.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 3.093.000 3.188.000 2.653.000 2.673.000 2.604.000
Sum omløpsmidler 33.043.000 29.883.000 26.476.000 23.372.000 20.762.000
Sum eiendeler 36.136.000 33.071.000 29.129.000 26.045.000 23.366.000
Sum opptjent egenkapital 29.649.000 27.641.000 24.196.000 21.989.000 18.487.000
Sum egenkapital 29.749.000 27.741.000 24.296.000 22.090.000 18.588.000
Sum langsiktig gjeld 642.000 559.000 476.000 491.000 423.000
Sum kortsiktig gjeld 5.745.000 4.771.000 4.357.000 3.464.000 4.356.000
Sum gjeld og egenkapital 36.136.000 33.071.000 29.129.000 26.044.000 23.366.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 15.168.000 14.432.000 14.868.000 12.456.000 13.626.000
Andre inntekter 46.000 43.000 152.000 396.000 292.000
Driftsinntekter 15.214.000 14.475.000 15.019.000 12.852.000 13.918.000
Varekostnad -4.853.000 -3.390.000 -4.475.000 -4.026.000 -4.547.000
Lønninger -4.075.000 -4.060.000 -3.912.000 -3.734.000 -3.549.000
Avskrivning -564.000 -553.000 -564.000 -573.000 -510.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -1.205.000 -1.347.000 -1.338.000 -1.447.000 -1.565.000
Driftskostnader -10.697.000 -9.350.000 -10.289.000 -9.780.000 -10.171.000
Driftsresultat 4.517.000 5.124.000 4.731.000 3.073.000 3.749.000
Finansinntekter 510.000 1.476.000 -414.000 1.310.000 664.000
Finanskostnader 0 -6.000 -4.000 -5.000 -29.000
Finans 510.000 1.470.000 -418.000 1.305.000 635.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte -2.000.000 -2.000.000 -1.000.000 0 0
Årsresultat 4.008.000 5.445.000 3.207.000 3.502.000 3.424.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 207.000 217.000 227.000 237.000 248.000
Maskiner anlegg 1.001.000 1.197.000 658.000 822.000 1.027.000
Driftsløsøre 1.874.000 1.763.000 1.758.000 1.603.000 1.329.000
Sum varige driftsmidler 3.082.000 3.177.000 2.642.000 2.662.000 2.604.000
Sum finansielle anleggsmidler 11.000 11.000 11.000 11.000 0
Sum anleggsmidler 3.093.000 3.188.000 2.653.000 2.673.000 2.604.000
Varebeholdning 179.000 719.000 91.000 288.000 555.000
Kundefordringer 4.394.000 4.335.000 7.253.000 6.144.000 5.282.000
Andre fordringer 582.000 351.000 200.000 300.000 624.000
Sum investeringer 10.731.000 10.344.000 8.957.000 9.409.000 3.751.000
Kasse, bank 17.157.000 14.134.000 9.975.000 7.230.000 10.550.000
Sum omløpsmidler 33.043.000 29.883.000 26.476.000 23.372.000 20.762.000
Sum eiendeler 36.136.000 33.071.000 29.129.000 26.045.000 23.366.000
Sum opptjent egenkapital 29.649.000 27.641.000 24.196.000 21.989.000 18.487.000
Sum egenkapital 29.749.000 27.741.000 24.296.000 22.090.000 18.588.000
Sum avsetninger til forpliktelser 190.000 107.000 77.000 78.000 35.000
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 642.000 559.000 476.000 491.000 423.000
Leverandørgjeld 509.000 139.000 631.000 715.000 357.000
Betalbar skatt 937.000 1.119.000 1.107.000 834.000 1.001.000
Skyldig offentlige avgifter 1.963.000 1.231.000 2.334.000 1.637.000 1.939.000
Utbytte -2.000.000 -2.000.000 -1.000.000 0 0
Annen kortsiktig gjeld 335.000 282.000 284.000 279.000 1.058.000
Sum kortsiktig gjeld 5.745.000 4.771.000 4.357.000 3.464.000 4.356.000
Sum gjeld og egenkapital 36.136.000 33.071.000 29.129.000 26.044.000 23.366.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 27.298.000 25.112.000 22.119.000 19.908.000 16.406.000
Likviditetsgrad 1 5.8 6.3 6.1 6.7 4.8
Likviditetsgrad 2 5.7 6.1 6.1 6.7 4.6
Soliditet 82.3 83.9 83.4 84.8 79.5
Resultatgrad 29.7 35.4 31.5 23.9 26.9
Rentedekningsgrad 8 1182.8 614.6 129.3
Gjeldsgrad 0.2 0.2 0.2 0.2 0.3
Total kapitalrentabilitet 13.9 2 14.8 16.8 18.9
Signatur
16.06.2020
TO STYREMEDLEMMER I FELLESSKAP.
Prokurister
16.06.2020
Prokura hver for seg
Pedersen Arnfin
Prokura hver for seg
Pedersen Rese Anna
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2020
Normal beretning
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex