Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Nessø Glass Og Håndtverk-Service As
Juridisk navn:  Nessø Glass Og Håndtverk-Service As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 74016511
Kirkegata 75D Kirkegata 75D Fax: 74016512
7600 Levanger 7600 Levanger
Fylke: Kommune:
Trøndelag Levanger
Org.nr: 984364687
Aksjekapital: 100.000 NOK
Antall ansatte: 5
Etableringsdato: 3/13/2002
Foretakstype: AS
Revisor: Bdo AS
Regnskapsfører: Berg Økonomi As
Utvikling:
Omsetning  
  
22.94%
Resultat  
  
237.22%
Egenkapital  
  
90.84%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019 2018 2017 2016
Omsetning: 6.864.000 5.583.000 5.863.000 5.414.000 6.738.000
Resultat: 483.000 -352.000 168.000 -509.000 -3.000
Egenkapital: -70.000 -764.000 -411.000 -579.000 -70.000
Regnskap for  Nessø Glass Og Håndtverk-Service As
Resultat 2020 2019 2018 2017 2016
Driftsinntekter 6.864.000 5.583.000 5.863.000 5.414.000 6.738.000
Driftskostnader -6.327.000 -5.818.000 -5.575.000 -5.833.000 -6.642.000
Driftsresultat 537.000 -235.000 288.000 -418.000 98.000
Finansinntekter 29.000 1.000 0 1.000 7.000
Finanskostnader -82.000 -119.000 -120.000 -93.000 -108.000
Finans -53.000 -118.000 -120.000 -92.000 -101.000
Resultat før skatt 483.000 -352.000 168.000 -509.000 -3.000
Skattekostnad 210.000 0 0 0 0
Årsresultat 693.000 -352.000 168.000 -509.000 -3.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 311.000 139.000 149.000 179.000 269.000
Sum omløpsmidler 1.245.000 1.227.000 1.561.000 1.281.000 1.824.000
Sum eiendeler 1.556.000 1.366.000 1.710.000 1.460.000 2.093.000
Sum opptjent egenkapital -171.000 -863.000 -512.000 -680.000 -171.000
Sum egenkapital -70.000 -764.000 -411.000 -579.000 -70.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 46.000 211.000
Sum kortsiktig gjeld 1.626.000 2.130.000 2.121.000 1.994.000 1.952.000
Sum gjeld og egenkapital 1.556.000 1.367.000 1.710.000 1.461.000 2.093.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 6.711.000 5.538.000 5.863.000 5.414.000 6.738.000
Andre inntekter 154.000 44.000 0 0 0
Driftsinntekter 6.864.000 5.583.000 5.863.000 5.414.000 6.738.000
Varekostnad -2.715.000 -2.124.000 -2.211.000 -2.700.000 -3.282.000
Lønninger -1.582.000 -1.371.000 -1.625.000 -1.496.000 -1.224.000
Avskrivning -40.000 -73.000 -30.000 -90.000 -94.000
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader -1.990.000 -2.250.000 -1.709.000 -1.547.000 -2.042.000
Driftskostnader -6.327.000 -5.818.000 -5.575.000 -5.833.000 -6.642.000
Driftsresultat 537.000 -235.000 288.000 -418.000 98.000
Finansinntekter 29.000 1.000 0 1.000 7.000
Finanskostnader -82.000 -119.000 -120.000 -93.000 -108.000
Finans -53.000 -118.000 -120.000 -92.000 -101.000
Konsernbidrag 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0
Årsresultat 693.000 -352.000 168.000 -509.000 -3.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 210.000 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0
Driftsløsøre 101.000 139.000 149.000 179.000 269.000
Sum varige driftsmidler 101.000 139.000 149.000 179.000 269.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 311.000 139.000 149.000 179.000 269.000
Varebeholdning 719.000 751.000 504.000 558.000 629.000
Kundefordringer 380.000 364.000 979.000 635.000 1.137.000
Andre fordringer 102.000 67.000 38.000 31.000 21.000
Sum investeringer 0 0 0 0
Kasse, bank 44.000 46.000 41.000 57.000 37.000
Sum omløpsmidler 1.245.000 1.227.000 1.561.000 1.281.000 1.824.000
Sum eiendeler 1.556.000 1.366.000 1.710.000 1.460.000 2.093.000
Sum opptjent egenkapital -171.000 -863.000 -512.000 -680.000 -171.000
Sum egenkapital -70.000 -764.000 -411.000 -579.000 -70.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 430.000 581.000 601.000 695.000 231.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 46.000 211.000
Leverandørgjeld 634.000 1.075.000 517.000 631.000 1.132.000
Betalbar skatt 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 248.000 146.000 439.000 185.000 180.000
Utbytte 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 314.000 328.000 563.000 482.000 411.000
Sum kortsiktig gjeld 1.626.000 2.130.000 2.121.000 1.994.000 1.952.000
Sum gjeld og egenkapital 1.556.000 1.367.000 1.710.000 1.461.000 2.093.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -381.000 -903.000 -560.000 -713.000 -128.000
Likviditetsgrad 1 0.8 0.6 0.7 0.6 0.9
Likviditetsgrad 2 0.3 0.2 0.5 0.4 0.6
Soliditet -4.5 -55.9 -39.6 -3.3
Resultatgrad 7.8 -4.2 4.9 -7.7 1.5
Rentedekningsgrad 6.5 2.4 -4.5 0.9
Gjeldsgrad -23.2 -2.8 -5.2 -3.5 -30.9
Total kapitalrentabilitet 36.4 -17.1 16.8 -28.5 5
Signatur
24.02.2021
STYRETS LEDER ALENE.
Prokurister
24.02.2021
Daglig leder alene.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Årsregnskapet er ikke avgitt innen lovens frist
Presisering om usikkerhet vedr. fortsatt drift
Ny beretning etter at tidligere beretning er tilbakekalt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex