Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Nessco AS
Juridisk navn:  Nessco AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 81521211
Postboks 3 Furuset Professor Birkelands Vei 24D Fax: 81521212
1001 Oslo 1081 Oslo
Fylke: Kommune:
Oslo Oslo
Org.nr: 954354563
Aksjekapital: 1.000.000 NOK
Antall ansatte: 31
Etableringsdato: 11/24/1989
Foretakstype: AS
Revisor: Pricewaterhousecoopers AS
Regnskapsfører: Amesto Accounthouse As
Utvikling:
Omsetning  
  
-0.2%
Resultat  
  
156.42%
Egenkapital  
  
9.7%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019 2018 2017 2016
Omsetning: 93.114.000 93.305.000 78.875.000 73.293.000 83.344.000
Resultat: 10.344.000 4.034.000 4.994.000 195.000 1.113.000
Egenkapital: 17.106.000 15.593.000 13.366.000 10.463.000 10.279.000
Regnskap for  Nessco AS
Resultat 2020 2019 2018 2017 2016
Driftsinntekter 93.114.000 93.305.000 78.875.000 73.293.000 83.344.000
Driftskostnader -82.630.000 -89.655.000 -73.849.000 -73.079.000 -82.382.000
Driftsresultat 10.484.000 3.651.000 5.026.000 214.000 962.000
Finansinntekter 136.000 152.000 213.000 183.000 194.000
Finanskostnader -276.000 232.000 -246.000 -202.000 -43.000
Finans -140.000 384.000 -33.000 -19.000 151.000
Resultat før skatt 10.344.000 4.034.000 4.994.000 195.000 1.113.000
Skattekostnad -2.280.000 -900.000 -1.194.000 -89.000 -334.000
Årsresultat 8.064.000 3.134.000 3.800.000 106.000 780.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 4.379.000 3.311.000 1.306.000 2.247.000 2.898.000
Sum omløpsmidler 36.298.000 36.275.000 29.296.000 21.498.000 29.275.000
Sum eiendeler 40.677.000 39.586.000 30.602.000 23.745.000 32.173.000
Sum opptjent egenkapital 13.906.000 12.393.000 10.166.000 7.263.000 7.079.000
Sum egenkapital 17.106.000 15.593.000 13.366.000 10.463.000 10.279.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 23.571.000 23.992.000 17.236.000 13.282.000 21.895.000
Sum gjeld og egenkapital 40.677.000 39.585.000 30.602.000 23.745.000 32.174.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 93.032.000 93.305.000 78.756.000 73.259.000 83.169.000
Andre inntekter 82.000 0 120.000 34.000 176.000
Driftsinntekter 93.114.000 93.305.000 78.875.000 73.293.000 83.344.000
Varekostnad -47.073.000 -53.002.000 -39.949.000 -38.264.000 -46.101.000
Lønninger -24.206.000 -24.786.000 -23.116.000 -23.178.000 -26.097.000
Avskrivning -699.000 -270.000 -575.000 -710.000 -1.029.000
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader -10.652.000 -11.597.000 -10.209.000 -10.927.000 -9.155.000
Driftskostnader -82.630.000 -89.655.000 -73.849.000 -73.079.000 -82.382.000
Driftsresultat 10.484.000 3.651.000 5.026.000 214.000 962.000
Finansinntekter 136.000 152.000 213.000 183.000 194.000
Finanskostnader -276.000 232.000 -246.000 -202.000 -43.000
Finans -140.000 384.000 -33.000 -19.000 151.000
Konsernbidrag -551.000 -907.000 -897.000 0 0
Utbytte -6.000.000 0 0 0 -3.000.000
Årsresultat 8.064.000 3.134.000 3.800.000 106.000 780.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 1.039.000
Sum Immatrielle midler 1.369.000 1.455.000 910.000 925.000 1.039.000
Fast eiendom 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 1.321.000 1.859.000
Driftsløsøre 3.009.000 1.855.000 396.000 0 0
Sum varige driftsmidler 3.009.000 1.855.000 396.000 1.321.000 1.859.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 4.379.000 3.311.000 1.306.000 2.247.000 2.898.000
Varebeholdning 13.591.000 12.543.000 12.835.000 9.916.000 10.087.000
Kundefordringer 12.124.000 17.023.000 10.584.000 8.518.000 12.202.000
Andre fordringer 565.000 465.000 420.000 415.000 515.000
Sum investeringer 0 0 0 0
Kasse, bank 1.061.000 1.024.000 1.066.000 1.002.000 1.022.000
Sum omløpsmidler 36.298.000 36.275.000 29.296.000 21.498.000 29.275.000
Sum eiendeler 40.677.000 39.586.000 30.602.000 23.745.000 32.173.000
Sum opptjent egenkapital 13.906.000 12.393.000 10.166.000 7.263.000 7.079.000
Sum egenkapital 17.106.000 15.593.000 13.366.000 10.463.000 10.279.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 707.000 1.514.000 1.165.000 0 3.594.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0
Leverandørgjeld 5.181.000 10.703.000 6.407.000 5.917.000 7.399.000
Betalbar skatt 2.038.000 1.189.000 911.000 0 784.000
Skyldig offentlige avgifter 5.120.000 5.573.000 4.783.000 4.190.000 3.669.000
Utbytte -6.000.000 0 0 0 -3.000.000
Annen kortsiktig gjeld 4.525.000 5.013.000 3.971.000 3.176.000 3.448.000
Sum kortsiktig gjeld 23.571.000 23.992.000 17.236.000 13.282.000 21.895.000
Sum gjeld og egenkapital 40.677.000 39.585.000 30.602.000 23.745.000 32.174.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 12.727.000 12.283.000 12.060.000 8.216.000 7.380.000
Likviditetsgrad 1 1.5 1 1 1.6 1.3
Likviditetsgrad 2 1.0 1 1 0.9 0.9
Soliditet 42.1 39.4 43.7 44.1 31.9
Resultatgrad 11.3 3.9 6.4 0.3 1.2
Rentedekningsgrad 38.0 -15.7 20.4 1.1 22.4
Gjeldsgrad 1.4 1.5 1.3 1.3 2.1
Total kapitalrentabilitet 26.1 9.6 17.1 1.7 3.6
Signatur
19.01.2022
DAGLIG LEDER OG STYRETS LEDER I FELLESSKAP.
Prokurister
19.01.2022
Daglig leder alene
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2020
Normal beretning
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex