Nesttun Klokker Og Smykker As
Juridisk navn:  Nesttun Klokker Og Smykker As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 40432263
Bjørklund Nesttun Postboks 361 Nesttun Nesttun Senteret Bjørklund Østre Nesttunvegen 16 Fax:
5853 Bergen 5221 Nesttun
Fylke: Kommune:
Vestland Bergen
Org.nr: 912202151
Aksjekapital: 100.000 NOK
Antall ansatte: 7
Etableringsdato: 6/19/2013
Foretakstype: AS
Utvikling:
Omsetning  
  
1.66%
Resultat  
  
-75.6%
Egenkapital  
  
38.55%
Hovedpunkter i regnskapet
2021 2020 2019 2018 2017
Omsetning: 4.275.000 4.205.000 4.027.000 4.040.000 3.822.000
Resultat: 41.000 168.000 -124.000 -82.000 -202.000
Egenkapital: -51.000 -83.000 -214.000 -117.000 -51.000
Regnskap for  Nesttun Klokker Og Smykker As
Resultat 2021 2020 2019 2018 2017
Driftsinntekter 4.275.000 4.205.000 4.027.000 4.040.000 3.822.000
Driftskostnader -4.123.000 -3.948.000 -4.068.000 -4.037.000 -3.996.000
Driftsresultat 152.000 258.000 -42.000 4.000 -174.000
Finansinntekter 0 0 2.000
Finanskostnader -111.000 -90.000 -83.000 -86.000 -30.000
Finans -111.000 -90.000 -83.000 -86.000 -28.000
Resultat før skatt 41.000 168.000 -124.000 -82.000 -202.000
Skattekostnad -9.000 -37.000 27.000 16.000 47.000
Årsresultat 32.000 131.000 -97.000 -66.000 -156.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 47.000 81.000 152.000 159.000 188.000
Sum omløpsmidler 3.620.000 2.721.000 2.896.000 2.472.000 2.925.000
Sum eiendeler 3.667.000 2.802.000 3.048.000 2.631.000 3.113.000
Sum opptjent egenkapital -155.000 -188.000 -319.000 -222.000 -156.000
Sum egenkapital -51.000 -83.000 -214.000 -117.000 -51.000
Sum langsiktig gjeld 1.901.000 1.749.000 1.828.000 2.018.000 2.278.000
Sum kortsiktig gjeld 1.816.000 1.137.000 1.434.000 729.000 886.000
Sum gjeld og egenkapital 3.667.000 2.803.000 3.048.000 2.630.000 3.113.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 4.275.000 4.162.000 4.027.000 4.040.000 3.822.000
Andre inntekter 44.000 0 0 0
Driftsinntekter 4.275.000 4.205.000 4.027.000 4.040.000 3.822.000
Varekostnad -2.030.000 -2.078.000 -2.068.000 -2.011.000 -1.801.000
Lønninger -1.158.000 -980.000 -1.072.000 -1.099.000 -1.194.000
Avskrivning -25.000 -34.000 -34.000 -45.000 -43.000
Nedskrivning 0 0 0
Andre driftskostnader -910.000 -856.000 -894.000 -882.000 -958.000
Driftskostnader -4.123.000 -3.948.000 -4.068.000 -4.037.000 -3.996.000
Driftsresultat 152.000 258.000 -42.000 4.000 -174.000
Finansinntekter 0 0 2.000
Finanskostnader -111.000 -90.000 -83.000 -86.000 -30.000
Finans -111.000 -90.000 -83.000 -86.000 -28.000
Konsernbidrag 0 0 0
Utbytte 0 0 0
Årsresultat 32.000 131.000 -97.000 -66.000 -156.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0
Sum Immatrielle midler 42.000 52.000 88.000 61.000 45.000
Fast eiendom 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0
Driftsløsøre 5.000 30.000 64.000 98.000 143.000
Sum varige driftsmidler 5.000 30.000 64.000 98.000 143.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0
Sum anleggsmidler 47.000 81.000 152.000 159.000 188.000
Varebeholdning 2.662.000 1.936.000 2.059.000 2.178.000 2.233.000
Kundefordringer 23.000 5.000 18.000 4.000 5.000
Andre fordringer 65.000 64.000 127.000 52.000 259.000
Sum investeringer 0 0 0
Kasse, bank 870.000 717.000 693.000 238.000 428.000
Sum omløpsmidler 3.620.000 2.721.000 2.896.000 2.472.000 2.925.000
Sum eiendeler 3.667.000 2.802.000 3.048.000 2.631.000 3.113.000
Sum opptjent egenkapital -155.000 -188.000 -319.000 -222.000 -156.000
Sum egenkapital -51.000 -83.000 -214.000 -117.000 -51.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 1.901.000 1.749.000 1.828.000 2.018.000 2.278.000
Leverandørgjeld 1.554.000 853.000 1.108.000 458.000 578.000
Betalbar skatt 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 132.000 181.000 203.000 181.000 188.000
Utbytte 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 130.000 103.000 122.000 90.000 120.000
Sum kortsiktig gjeld 1.816.000 1.137.000 1.434.000 729.000 886.000
Sum gjeld og egenkapital 3.667.000 2.803.000 3.048.000 2.630.000 3.113.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 1.804.000 1.584.000 1.462.000 1.743.000 2.039.000
Likviditetsgrad 1 2.0 2.4 2 3.4 3.3
Likviditetsgrad 2 0.5 0.7 0.6 0.4 0.8
Soliditet -1.4 -3.0 -4.4 -1.6
Resultatgrad 3.6 6.1 0.1 -4.6
Rentedekningsgrad 1.4 2.9 -0.5 0 -5.8
Gjeldsgrad -72.9 -34.8 -15.2 -23.5
Total kapitalrentabilitet 4.1 9.2 -1.4 0.2 -5.5
Signatur
17.09.2013
STYRETS MEDLEMMER HVER FOR SEG.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2021
Revisorberetning ikke levert
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2020
Revisorberetning ikke levert
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex