Nesveien 63 As
Juridisk navn:  Nesveien 63 As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 69336777
Postboks 521 Vestre Glemmen Floaveien 4 Fax: 69336819
1612 Fredrikstad 1610 Fredrikstad
Fylke: Kommune:
Viken Fredrikstad
Org.nr: 933845001
Aksjekapital: 500.000 NOK
Etableringsdato: 1/3/1983 1
Foretakstype: AS
Revisor: Pluss & Minus AS
Regnskapsfører: Accountor As
Utvikling:
Omsetning  
  
-9.43%
Resultat  
  
-101.49%
Egenkapital  
  
-62.5%
Hovedpunkter i regnskapet
2021 2020 2019 2018 2017
Omsetning: 192.000 212.000 146.000 120.000 91.000
Resultat: -24.000 1.614.000 -24.000 -7.000 -150.000
Egenkapital: 1.100.000 2.933.000 1.322.000 1.346.000 1.353.000
Regnskap for  Nesveien 63 As
Resultat 2021 2020 2019 2018 2017
Driftsinntekter 192.000 212.000 146.000 120.000 91.000
Driftskostnader -216.000 -205.000 -178.000 -126.000 -245.000
Driftsresultat -23.000 7.000 -33.000 -7.000 -154.000
Finansinntekter 1.607.000 9.000 0 4.000
Finanskostnader 0 0 -1.000
Finans 1.607.000 9.000 0 3.000
Resultat før skatt -24.000 1.614.000 -24.000 -7.000 -150.000
Skattekostnad 3.000 -3.000 0 0 50.000
Årsresultat -20.000 1.611.000 -24.000 -7.000 -100.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 2.708.000 1.146.000 1.078.000 923.000 743.000
Sum omløpsmidler 278.000 1.852.000 303.000 434.000 624.000
Sum eiendeler 2.986.000 2.998.000 1.381.000 1.357.000 1.367.000
Sum opptjent egenkapital 600.000 2.433.000 822.000 846.000 853.000
Sum egenkapital 1.100.000 2.933.000 1.322.000 1.346.000 1.353.000
Sum langsiktig gjeld 3.000 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 1.886.000 62.000 59.000 11.000 14.000
Sum gjeld og egenkapital 2.986.000 2.998.000 1.381.000 1.357.000 1.367.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 20.000 2.000 120.000 91.000
Andre inntekter 192.000 192.000 144.000 0 0
Driftsinntekter 192.000 212.000 146.000 120.000 91.000
Varekostnad -16.000 1.000 1.000 3.000 10.000
Lønninger 0 0 -2.000
Avskrivning -69.000 -50.000 -37.000 -30.000 -53.000
Nedskrivning 0 0 0
Andre driftskostnader -131.000 -156.000 -142.000 -99.000 -200.000
Driftskostnader -216.000 -205.000 -178.000 -126.000 -245.000
Driftsresultat -23.000 7.000 -33.000 -7.000 -154.000
Finansinntekter 1.607.000 9.000 0 4.000
Finanskostnader 0 0 -1.000
Finans 1.607.000 9.000 0 3.000
Konsernbidrag -1.813.000 0 0 160.000
Utbytte 0 0 0
Årsresultat -20.000 1.611.000 -24.000 -7.000 -100.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0
Fast eiendom 775.000 828.000 757.000 687.000 714.000
Maskiner anlegg 0 0 0
Driftsløsøre 109.000 97.000 110.000 25.000 29.000
Sum varige driftsmidler 884.000 925.000 867.000 712.000 742.000
Sum finansielle anleggsmidler 1.824.000 221.000 211.000 211.000 1.000
Sum anleggsmidler 2.708.000 1.146.000 1.078.000 923.000 743.000
Varebeholdning 0 0 0
Kundefordringer 0 0 0
Andre fordringer 3.000 3.000 14.000 3.000 3.000
Sum investeringer 0 14.000 14.000
Kasse, bank 275.000 242.000 289.000 418.000 397.000
Sum omløpsmidler 278.000 1.852.000 303.000 434.000 624.000
Sum eiendeler 2.986.000 2.998.000 1.381.000 1.357.000 1.367.000
Sum opptjent egenkapital 600.000 2.433.000 822.000 846.000 853.000
Sum egenkapital 1.100.000 2.933.000 1.322.000 1.346.000 1.353.000
Sum avsetninger til forpliktelser 3.000 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 1.813.000 4.000 4.000 3.000 3.000
Sum langsiktig gjeld 3.000 0 0 0
Leverandørgjeld 10.000 10.000 4.000 6.000 5.000
Betalbar skatt 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 5.000 -10.000 -7.000 2.000 5.000
Utbytte 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 58.000 58.000 58.000 0 0
Sum kortsiktig gjeld 1.886.000 62.000 59.000 11.000 14.000
Sum gjeld og egenkapital 2.986.000 2.998.000 1.381.000 1.357.000 1.367.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -1.608.000 1.790.000 244.000 423.000 610.000
Likviditetsgrad 1 0.1 29.9 5.1 39.5 44.6
Likviditetsgrad 2 0.1 29.9 5.1 39.5 44.6
Soliditet 36.8 97.8 95.7 99.2 9
Resultatgrad -12.0 3.3 -22.6 -5.8 -169.2
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad 1.7 0 0 0
Total kapitalrentabilitet -0.8 53.8 -1.7 -0.5
Signatur
25.10.2016
SELSKAPETS FIRMA TEGNES AV STYREMEDLEMMENE I FELLESSKAP.
Prokurister
25.10.2016
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2021
Normal beretning
Auditor Notes for 2020
Normal beretning
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex