Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Netdata AS
Juridisk navn:  Netdata AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 93225900
Vestregate 7 Vestregate 7 Fax: 37001041
4790 Lillesand 4790 Lillesand
Fylke: Kommune:
Agder Lillesand
Org.nr: 880540572
Aksjekapital: 600.000 NOK
Antall ansatte: 2
Etableringsdato: 1/28/1999
Foretakstype: AS
Revisor: Revisjonsfirma Rolf Birkeland AS
Utvikling:
Omsetning  
  
-13.01%
Resultat  
  
-49.43%
Egenkapital  
  
-0.23%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019 2018 2017 2016
Omsetning: 2.975.000 3.420.000 2.576.000 2.605.000 3.421.000
Resultat: 265.000 524.000 107.000 136.000 32.000
Egenkapital: 1.741.000 1.745.000 1.710.000 1.715.000 1.611.000
Regnskap for  Netdata AS
Resultat 2020 2019 2018 2017 2016
Driftsinntekter 2.975.000 3.420.000 2.576.000 2.605.000 3.421.000
Driftskostnader -2.708.000 -2.895.000 -2.470.000 -2.473.000 -3.391.000
Driftsresultat 267.000 525.000 106.000 131.000 30.000
Finansinntekter 1.000 2.000 2.000 5.000 4.000
Finanskostnader -3.000 -3.000 -2.000 0 -2.000
Finans -2.000 -1.000 0 5.000 2.000
Resultat før skatt 265.000 524.000 107.000 136.000 32.000
Skattekostnad -58.000 -115.000 -25.000 -33.000 -8.000
Årsresultat 207.000 409.000 83.000 104.000 24.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 227.000 252.000 314.000 393.000 309.000
Sum omløpsmidler 2.175.000 2.489.000 1.868.000 1.663.000 1.730.000
Sum eiendeler 2.402.000 2.741.000 2.182.000 2.056.000 2.039.000
Sum opptjent egenkapital 1.141.000 1.145.000 1.110.000 1.115.000 1.011.000
Sum egenkapital 1.741.000 1.745.000 1.710.000 1.715.000 1.611.000
Sum langsiktig gjeld 10.000 12.000 2.000 3.000 0
Sum kortsiktig gjeld 651.000 984.000 470.000 339.000 428.000
Sum gjeld og egenkapital 2.402.000 2.741.000 2.182.000 2.057.000 2.039.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 2.975.000 3.420.000 2.576.000 2.605.000 3.421.000
Andre inntekter 0 0 0 0
Driftsinntekter 2.975.000 3.420.000 2.576.000 2.605.000 3.421.000
Varekostnad -1.205.000 -1.514.000 -1.045.000 -1.153.000 -1.291.000
Lønninger -1.107.000 -1.045.000 -1.031.000 -956.000 -1.531.000
Avskrivning -50.000 -63.000 -79.000 -77.000 -68.000
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader -346.000 -273.000 -315.000 -287.000 -501.000
Driftskostnader -2.708.000 -2.895.000 -2.470.000 -2.473.000 -3.391.000
Driftsresultat 267.000 525.000 106.000 131.000 30.000
Finansinntekter 1.000 2.000 2.000 5.000 4.000
Finanskostnader -3.000 -3.000 -2.000 0 -2.000
Finans -2.000 -1.000 0 5.000 2.000
Konsernbidrag -210.000 -375.000 -87.000 0 0
Utbytte 0 0 0 0
Årsresultat 207.000 409.000 83.000 104.000 24.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 13.000
Fast eiendom 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0
Driftsløsøre 227.000 252.000 314.000 393.000 296.000
Sum varige driftsmidler 227.000 252.000 314.000 393.000 296.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 227.000 252.000 314.000 393.000 309.000
Varebeholdning 58.000 66.000 55.000 51.000 59.000
Kundefordringer 699.000 633.000 738.000 532.000 505.000
Andre fordringer 1.317.000 1.663.000 1.015.000 715.000 934.000
Sum investeringer 0 0 0 0
Kasse, bank 101.000 127.000 60.000 365.000 232.000
Sum omløpsmidler 2.175.000 2.489.000 1.868.000 1.663.000 1.730.000
Sum eiendeler 2.402.000 2.741.000 2.182.000 2.056.000 2.039.000
Sum opptjent egenkapital 1.141.000 1.145.000 1.110.000 1.115.000 1.011.000
Sum egenkapital 1.741.000 1.745.000 1.710.000 1.715.000 1.611.000
Sum avsetninger til forpliktelser 10.000 12.000 2.000 3.000 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 10.000 12.000 2.000 3.000 0
Leverandørgjeld 11.000 178.000 116.000 81.000 142.000
Betalbar skatt 0 0 17.000 3.000
Skyldig offentlige avgifter 87.000 100.000 132.000 130.000 160.000
Utbytte 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 554.000 706.000 222.000 110.000 123.000
Sum kortsiktig gjeld 651.000 984.000 470.000 339.000 428.000
Sum gjeld og egenkapital 2.402.000 2.741.000 2.182.000 2.057.000 2.039.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 1.524.000 1.505.000 1.398.000 1.324.000 1.302.000
Likviditetsgrad 1 3.3 2.5 4 4.9 4
Likviditetsgrad 2 3.3 2.5 3.9 4.8 3.9
Soliditet 72.5 63.7 78.4 83.4 7
Resultatgrad 9.0 15.4 4.1 5 0.9
Rentedekningsgrad 89.0 1 5 1
Gjeldsgrad 0.4 0.6 0.3 0.2 0.3
Total kapitalrentabilitet 11.2 19.2 4.9 6.6 1.7
Signatur
29.02.2012
STYRETS LEDER ALENE.
Prokurister
29.02.2012
Styrets leder alene.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2020
Normal beretning
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex