Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Netpower As
Juridisk navn:  Netpower As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 24140900
Postboks 16 Stokkamyrveien 13 Fax:
5604 Øystese 4313 Sandnes
Fylke: Kommune:
Rogaland Sandnes 
Org.nr: 990058288
Aksjekapital: 17.500.000 NOK
Etableringsdato: 6/12/2006
Foretakstype: AS
Revisor: Aaudit As
Utvikling:
Omsetning  
  
-39.58%
Resultat  
  
-14057.14%
Egenkapital  
  
-5.57%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019 2018 2017 2016
Omsetning: 29.000 48.000 640.000 579.000 592.000
Resultat: -977.000 7.000 81.000 0 -2.131.000
Egenkapital: 16.558.000 17.535.000 17.566.000 17.512.000 17.551.000
Regnskap for  Netpower As
Resultat 2020 2019 2018 2017 2016
Driftsinntekter 29.000 48.000 640.000 579.000 592.000
Driftskostnader -148.000 -267.000 -718.000 -650.000 -644.000
Driftsresultat -119.000 -219.000 -78.000 -70.000 -52.000
Finansinntekter 147.000 227.000 162.000 70.000 815.000
Finanskostnader -1.004.000 -2.000 -2.000 0 -2.895.000
Finans -857.000 225.000 160.000 70.000 -2.080.000
Resultat før skatt -977.000 7.000 81.000 0 -2.131.000
Skattekostnad 0 -27.000 -9.000 -184.000
Årsresultat -977.000 7.000 54.000 -9.000 -2.315.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 13.954.000 14.766.000 14.875.000 13.582.000 13.660.000
Sum omløpsmidler 9.939.000 4.106.000 2.842.000 7.253.000 7.154.000
Sum eiendeler 23.893.000 18.872.000 17.717.000 20.835.000 20.814.000
Sum opptjent egenkapital -942.000 35.000 66.000 12.000 51.000
Sum egenkapital 16.558.000 17.535.000 17.566.000 17.512.000 17.551.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 7.335.000 1.338.000 151.000 3.323.000 3.263.000
Sum gjeld og egenkapital 23.893.000 18.873.000 17.717.000 20.835.000 20.814.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 29.000 48.000 640.000 579.000 592.000
Andre inntekter 0 0 0 0
Driftsinntekter 29.000 48.000 640.000 579.000 592.000
Varekostnad 0 0 0 0
Lønninger 0 0 0 0
Avskrivning -28.000 -66.000 -78.000 -63.000
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader -148.000 -239.000 -652.000 -572.000 -581.000
Driftskostnader -148.000 -267.000 -718.000 -650.000 -644.000
Driftsresultat -119.000 -219.000 -78.000 -70.000 -52.000
Finansinntekter 147.000 227.000 162.000 70.000 815.000
Finanskostnader -1.004.000 -2.000 -2.000 0 -2.895.000
Finans -857.000 225.000 160.000 70.000 -2.080.000
Konsernbidrag 0 0 -30.000 0
Utbytte 0 0 0 0
Årsresultat -977.000 7.000 54.000 -9.000 -2.315.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 28.000 94.000 172.000
Sum varige driftsmidler 0 28.000 94.000 172.000
Sum finansielle anleggsmidler 13.954.000 14.766.000 14.848.000 13.488.000 13.488.000
Sum anleggsmidler 13.954.000 14.766.000 14.875.000 13.582.000 13.660.000
Varebeholdning 0 0 0 0
Kundefordringer 23.000 15.000 110.000 40.000 72.000
Andre fordringer 39.000 27.000 35.000 38.000 50.000
Sum investeringer 0 0 0 0
Kasse, bank 5.222.000 322.000 458.000 2.737.000 1.143.000
Sum omløpsmidler 9.939.000 4.106.000 2.842.000 7.253.000 7.154.000
Sum eiendeler 23.893.000 18.872.000 17.717.000 20.835.000 20.814.000
Sum opptjent egenkapital -942.000 35.000 66.000 12.000 51.000
Sum egenkapital 16.558.000 17.535.000 17.566.000 17.512.000 17.551.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 7.282.000 1.289.000 66.000 3.249.000 3.210.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0
Leverandørgjeld 13.000 10.000 20.000 21.000 5.000
Betalbar skatt 0 11.000 0 0
Skyldig offentlige avgifter 0 14.000 13.000 8.000
Utbytte 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 40.000 40.000 40.000 40.000 40.000
Sum kortsiktig gjeld 7.335.000 1.338.000 151.000 3.323.000 3.263.000
Sum gjeld og egenkapital 23.893.000 18.873.000 17.717.000 20.835.000 20.814.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 2.604.000 2.768.000 2.691.000 3.930.000 3.891.000
Likviditetsgrad 1 1.4 3.1 18.8 2.2 2.2
Likviditetsgrad 2 1.4 3.1 18.8 2.2 2.2
Soliditet 69.3 92.9 99.1 84.1 84.3
Resultatgrad -410.3 -456.3 -12.2 -12.1 -8.8
Rentedekningsgrad -0.1 -109.5
Gjeldsgrad 0.4 0.1 0 0.2 0.2
Total kapitalrentabilitet 0.1 0 0.5 0 3.7
Signatur
04.01.2022
STYRETS LEDER ALENE.
Prokurister
09.06.2017
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Årsregnskapet er ikke avgitt innen lovens frist
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex