Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Netrom Translation AS
Juridisk navn:  Netrom Translation AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 56177158
Heiane 13 Heiane 13 Fax:
5919 Frekhaug 5919 Frekhaug
Fylke: Kommune:
Vestland Alver
Org.nr: 891644612
Aksjekapital: 100.000 NOK
Antall ansatte: 1
Etableringsdato: 8/15/2007
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Frekhaug Regnskap Øyvind Vaksvik
Utvikling:
Omsetning  
  
23.29%
Resultat  
  
271.43%
Egenkapital  
  
124.14%
Hovedpunkter i regnskapet
2021 2020 2019 2018 2017
Omsetning: 773.000 627.000 951.000 1.066.000 1.135.000
Resultat: 36.000 -21.000 -17.000 -74.000 -27.000
Egenkapital: 65.000 29.000 50.000 66.000 141.000
Regnskap for  Netrom Translation AS
Resultat 2021 2020 2019 2018 2017
Driftsinntekter 773.000 627.000 951.000 1.066.000 1.135.000
Driftskostnader -737.000 -648.000 -967.000 -1.138.000 -1.161.000
Driftsresultat 36.000 -20.000 -16.000 -73.000 -27.000
Finansinntekter 0 0 0
Finanskostnader -1.000 -1.000 -1.000 0
Finans -1.000 -1.000 -1.000 0
Resultat før skatt 36.000 -21.000 -17.000 -74.000 -27.000
Skattekostnad 0 0 0
Årsresultat 36.000 -21.000 -17.000 -74.000 -27.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 0 0 0
Sum omløpsmidler 190.000 131.000 242.000 261.000 345.000
Sum eiendeler 190.000 131.000 242.000 261.000 345.000
Sum opptjent egenkapital -37.000 -72.000 -52.000 -35.000 39.000
Sum egenkapital 65.000 29.000 50.000 66.000 141.000
Sum langsiktig gjeld 16.000 0 0
Sum kortsiktig gjeld 126.000 102.000 176.000 195.000 204.000
Sum gjeld og egenkapital 191.000 132.000 242.000 262.000 345.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 773.000 627.000 951.000 1.066.000 1.135.000
Andre inntekter 0 0 0
Driftsinntekter 773.000 627.000 951.000 1.066.000 1.135.000
Varekostnad 0 0 0
Lønninger -628.000 -539.000 -869.000 -1.029.000 -1.042.000
Avskrivning 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0
Andre driftskostnader -109.000 -109.000 -98.000 -109.000 -119.000
Driftskostnader -737.000 -648.000 -967.000 -1.138.000 -1.161.000
Driftsresultat 36.000 -20.000 -16.000 -73.000 -27.000
Finansinntekter 0 0 0
Finanskostnader -1.000 -1.000 -1.000 0
Finans -1.000 -1.000 -1.000 0
Konsernbidrag 0 0 0
Utbytte 0 0 0
Årsresultat 36.000 -21.000 -17.000 -74.000 -27.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0
Sum anleggsmidler 0 0 0
Varebeholdning 0 0 0
Kundefordringer 152.000 79.000 152.000 109.000 226.000
Andre fordringer 4.000 18.000 36.000 67.000 55.000
Sum investeringer 0 0 0
Kasse, bank 34.000 34.000 55.000 86.000 64.000
Sum omløpsmidler 190.000 131.000 242.000 261.000 345.000
Sum eiendeler 190.000 131.000 242.000 261.000 345.000
Sum opptjent egenkapital -37.000 -72.000 -52.000 -35.000 39.000
Sum egenkapital 65.000 29.000 50.000 66.000 141.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 16.000 0 0
Leverandørgjeld 4.000 7.000 2.000
Betalbar skatt 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 61.000 40.000 91.000 84.000 104.000
Utbytte 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 64.000 62.000 81.000 104.000 98.000
Sum kortsiktig gjeld 126.000 102.000 176.000 195.000 204.000
Sum gjeld og egenkapital 191.000 132.000 242.000 262.000 345.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 64.000 29.000 66.000 66.000 141.000
Likviditetsgrad 1 1.5 1.3 1.4 1.3 1.7
Likviditetsgrad 2 1.5 1.3 1.4 1.3 1.7
Soliditet 34.0 22.1 20.7 25.3 40.9
Resultatgrad 4.7 -3.2 -1.7 -6.8 -2.4
Rentedekningsgrad -20.0
Gjeldsgrad 1.9 3.5 3.8 3 1.4
Total kapitalrentabilitet 18.8 -15.3 -6.6 -7.8
Signatur
18.11.2011
STYRETS LEDER ALENE. DAGLIG LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2021
Revisorberetning ikke levert
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2020
Revisorberetning ikke levert
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex