Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Nettbyen AS
Juridisk navn:  Nettbyen AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 90688602
Postboks 68 Bryn Løkkedalsveien 1 Fax: 22352205
0611 Oslo 1444 Drøbak
Fylke: Kommune:
Viken Frogn
Org.nr: 982763061
Aksjekapital: 150.000 NOK
Etableringsdato: 12/4/2000
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Refsahl Regnskapskontor AS
Utvikling:
Omsetning  
  
-34.55%
Resultat  
  
762.5%
Egenkapital  
  
68.35%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019 2018 2017 2016
Omsetning: 305.000 466.000 187.000 227.000 248.000
Resultat: 53.000 -8.000 1.000 60.000 48.000
Egenkapital: 133.000 79.000 88.000 87.000 27.000
Regnskap for  Nettbyen AS
Resultat 2020 2019 2018 2017 2016
Driftsinntekter 305.000 466.000 187.000 227.000 248.000
Driftskostnader -250.000 -476.000 -185.000 -167.000 -199.000
Driftsresultat 55.000 -8.000 1.000 60.000 48.000
Finansinntekter 0 0 0 0
Finanskostnader -1.000 0 0 0 0
Finans -1.000 0 0 0 0
Resultat før skatt 53.000 -8.000 1.000 60.000 48.000
Skattekostnad 0 0 0 0
Årsresultat 53.000 -8.000 1.000 60.000 48.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 115.000 38.000 0 0 0
Sum omløpsmidler 31.000 131.000 95.000 130.000 62.000
Sum eiendeler 146.000 169.000 95.000 130.000 62.000
Sum opptjent egenkapital -17.000 -71.000 -62.000 -63.000 -123.000
Sum egenkapital 133.000 79.000 88.000 87.000 27.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 13.000 90.000 7.000 44.000 35.000
Sum gjeld og egenkapital 146.000 169.000 95.000 131.000 62.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 305.000 466.000 187.000 227.000 248.000
Andre inntekter 0 0 0 0
Driftsinntekter 305.000 466.000 187.000 227.000 248.000
Varekostnad -99.000 -228.000 -94.000 -99.000 -157.000
Lønninger -3.000 -86.000 0 0 0
Avskrivning -13.000 -10.000 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader -135.000 -152.000 -91.000 -68.000 -42.000
Driftskostnader -250.000 -476.000 -185.000 -167.000 -199.000
Driftsresultat 55.000 -8.000 1.000 60.000 48.000
Finansinntekter 0 0 0 0
Finanskostnader -1.000 0 0 0 0
Finans -1.000 0 0 0 0
Konsernbidrag 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0
Årsresultat 53.000 -8.000 1.000 60.000 48.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0
Driftsløsøre 115.000 38.000 0 0 0
Sum varige driftsmidler 115.000 38.000 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 115.000 38.000 0 0 0
Varebeholdning 0 0 0 0
Kundefordringer 0 10.000 30.000 20.000
Andre fordringer 20.000 26.000 8.000 2.000 0
Sum investeringer 0 0 0 0
Kasse, bank 11.000 104.000 77.000 98.000 43.000
Sum omløpsmidler 31.000 131.000 95.000 130.000 62.000
Sum eiendeler 146.000 169.000 95.000 130.000 62.000
Sum opptjent egenkapital -17.000 -71.000 -62.000 -63.000 -123.000
Sum egenkapital 133.000 79.000 88.000 87.000 27.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0
Leverandørgjeld 13.000 24.000 4.000 7.000 13.000
Betalbar skatt 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 26.000 4.000 0 2.000
Utbytte 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 39.000 0 37.000 20.000
Sum kortsiktig gjeld 13.000 90.000 7.000 44.000 35.000
Sum gjeld og egenkapital 146.000 169.000 95.000 131.000 62.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 18.000 41.000 88.000 86.000 27.000
Likviditetsgrad 1 2.4 1.5 13.6 3 1.8
Likviditetsgrad 2 2.4 1.5 13.6 3 1.8
Soliditet 91.1 46.7 92.6 66.4 43.5
Resultatgrad 18.0 -1.7 0.5 26.4 19.4
Rentedekningsgrad 55.0
Gjeldsgrad 0.1 1.1 0.1 0.5 1.3
Total kapitalrentabilitet 37.7 -4.7 1.1 45.8 77.4
Signatur
24.11.2021
STYRETS MEDLEMMER HVER FOR SEG.
Prokurister
24.11.2021
Styrets leder alene.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2020
Revisorberetning ikke levert
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex