Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Nettopp Media AS (Lederkilden.no)
Juridisk navn:  Nettopp Media AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 40002886
Sandstuveien 4C Sandstuveien 4C Fax: 73600191
1178 Oslo 1178 Oslo
Fylke: Kommune:
Oslo Oslo
Org.nr: 981471563
Aksjekapital: 2.565.000 NOK
Etableringsdato: 1/11/2000
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Ecit Services As
Utvikling:
Omsetning  
  
85.4%
Resultat  
  
76.16%
Egenkapital  
  
-8.44%
Hovedpunkter i regnskapet
2021 2020 2019 2018 2017
Omsetning: 2.247.000 1.212.000 2.446.000 3.174.000 3.503.000
Resultat: -128.000 -537.000 16.000 209.000 367.000
Egenkapital: 1.399.000 1.528.000 2.065.000 3.298.000 3.224.000
Regnskap for  Nettopp Media AS (Lederkilden.no)
Resultat 2021 2020 2019 2018 2017
Driftsinntekter 2.247.000 1.212.000 2.446.000 3.174.000 3.503.000
Driftskostnader -2.376.000 -1.739.000 -2.417.000 -2.953.000 -3.130.000
Driftsresultat -129.000 -527.000 29.000 221.000 374.000
Finansinntekter 0 1.000 1.000
Finanskostnader -10.000 -13.000 -13.000 -8.000
Finans -10.000 -13.000 -12.000 -7.000
Resultat før skatt -128.000 -537.000 16.000 209.000 367.000
Skattekostnad 0 -135.000 -177.000
Årsresultat -128.000 -537.000 16.000 74.000 190.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 50.000 1.832.000 2.513.000 3.700.000 3.548.000
Sum omløpsmidler 1.440.000 379.000 446.000 738.000 979.000
Sum eiendeler 1.490.000 2.211.000 2.959.000 4.438.000 4.527.000
Sum opptjent egenkapital -1.166.000 -1.037.000 -500.000 733.000 659.000
Sum egenkapital 1.399.000 1.528.000 2.065.000 3.298.000 3.224.000
Sum langsiktig gjeld 580.000 580.000 730.000 730.000
Sum kortsiktig gjeld 91.000 103.000 314.000 411.000 574.000
Sum gjeld og egenkapital 1.490.000 2.211.000 2.959.000 4.439.000 4.528.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 2.235.000 1.212.000 2.446.000 3.174.000 3.503.000
Andre inntekter 11.000 0 0 0
Driftsinntekter 2.247.000 1.212.000 2.446.000 3.174.000 3.503.000
Varekostnad -113.000 -290.000 0 0 0
Lønninger -248.000 -364.000 -669.000 -1.111.000 -1.203.000
Avskrivning -837.000 -846.000 -869.000 -793.000 -576.000
Nedskrivning -945.000 0 0 0
Andre driftskostnader -233.000 -239.000 -879.000 -1.049.000 -1.351.000
Driftskostnader -2.376.000 -1.739.000 -2.417.000 -2.953.000 -3.130.000
Driftsresultat -129.000 -527.000 29.000 221.000 374.000
Finansinntekter 0 1.000 1.000
Finanskostnader -10.000 -13.000 -13.000 -8.000
Finans -10.000 -13.000 -12.000 -7.000
Konsernbidrag 0 0 0
Utbytte 0 0 0
Årsresultat -128.000 -537.000 16.000 74.000 190.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0
Sum Immatrielle midler 50.000 2.513.000 3.560.000 3.268.000
Fast eiendom 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0
Driftsløsøre 1.832.000 0 140.000 280.000
Sum varige driftsmidler 1.832.000 0 140.000 280.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0
Sum anleggsmidler 50.000 1.832.000 2.513.000 3.700.000 3.548.000
Varebeholdning 0 0 0
Kundefordringer 156.000 61.000 199.000 104.000 258.000
Andre fordringer 3.000 5.000 7.000 27.000
Sum investeringer 0 0 0
Kasse, bank 1.284.000 315.000 241.000 627.000 694.000
Sum omløpsmidler 1.440.000 379.000 446.000 738.000 979.000
Sum eiendeler 1.490.000 2.211.000 2.959.000 4.438.000 4.527.000
Sum opptjent egenkapital -1.166.000 -1.037.000 -500.000 733.000 659.000
Sum egenkapital 1.399.000 1.528.000 2.065.000 3.298.000 3.224.000
Sum avsetninger til forpliktelser 100.000 100.000 100.000 100.000
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 580.000 580.000 730.000 730.000
Leverandørgjeld 19.000 42.000 167.000 209.000 396.000
Betalbar skatt 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 44.000 33.000 51.000 94.000 17.000
Utbytte 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 27.000 29.000 96.000 108.000 160.000
Sum kortsiktig gjeld 91.000 103.000 314.000 411.000 574.000
Sum gjeld og egenkapital 1.490.000 2.211.000 2.959.000 4.439.000 4.528.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 1.349.000 276.000 132.000 327.000 405.000
Likviditetsgrad 1 15.8 3.7 1.4 1.8 1.7
Likviditetsgrad 2 15.8 3.7 1.4 1.8 1.7
Soliditet 93.9 69.1 69.8 74.3 71.2
Resultatgrad -5.7 -43.5 1.2 7 10.7
Rentedekningsgrad -52.7 2.2 1 46.8
Gjeldsgrad 0.1 0.4 0.4 0.3 0.4
Total kapitalrentabilitet -8.7 -23.8 1 5 8.3
Signatur
14.06.2021
STYRETS LEDER ALENE, ELLER TO STYREMEDLEMMER I FELLESSKAP.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2021
Revisorberetning ikke levert
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2020
Revisorberetning ikke levert
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex