Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Nextnet AS
Juridisk navn:  Nextnet AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 40001999
Griniveien 363 Griniveien 363 Fax: 38322110
1356 Bekkestua 1356 Bekkestua
Fylke: Kommune:
Viken Bærum
Org.nr: 981875389
Aksjekapital: 4.339.284 NOK
Antall ansatte: 1
Etableringsdato: 3/18/2000
Foretakstype: AS
Revisor: Oslo Revisjon AS
Regnskapsfører: Leinonen As
Utvikling:
Omsetning  
  
-22.57%
Resultat  
  
611.42%
Egenkapital  
  
171.44%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019 2018 2017 2016
Omsetning: 614.000 793.000 29.000 7.733.000 8.741.000
Resultat: 21.592.000 -4.222.000 -2.890.000 3.450.000 -8.100.000
Egenkapital: 7.215.000 -10.099.000 -4.878.000 -1.988.000 -5.438.000
Regnskap for  Nextnet AS
Resultat 2020 2019 2018 2017 2016
Driftsinntekter 614.000 793.000 29.000 7.733.000 8.741.000
Driftskostnader -1.146.000 -3.449.000 -1.401.000 -3.950.000 -15.841.000
Driftsresultat -532.000 -2.655.000 -1.372.000 3.782.000 -7.100.000
Finansinntekter 23.343.000 7.000 1.000 1.000 1.000
Finanskostnader -1.220.000 -1.574.000 -1.519.000 -332.000 -1.000.000
Finans 22.123.000 -1.567.000 -1.518.000 -331.000 -999.000
Resultat før skatt 21.592.000 -4.222.000 -2.890.000 3.450.000 -8.100.000
Skattekostnad -1.000.000 0 0 -2.597.000
Årsresultat 21.592.000 -5.222.000 -2.890.000 3.450.000 -10.696.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 28.587.000 33.153.000 34.158.000 6.199.000
Sum omløpsmidler 20.123.000 1.394.000 1.491.000 1.888.000 3.764.000
Sum eiendeler 20.123.000 29.981.000 34.644.000 36.046.000 9.963.000
Sum opptjent egenkapital -14.439.000 -9.217.000 -6.327.000 -9.778.000
Sum egenkapital 7.215.000 -10.099.000 -4.878.000 -1.988.000 -5.438.000
Sum langsiktig gjeld 8.059.000 38.677.000 38.324.000 37.972.000 14.057.000
Sum kortsiktig gjeld 4.849.000 1.404.000 1.197.000 63.000 1.344.000
Sum gjeld og egenkapital 20.123.000 29.981.000 34.643.000 36.047.000 9.962.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 389.000 600.000 29.000 2.643.000 8.741.000
Andre inntekter 225.000 193.000 0 5.089.000 0
Driftsinntekter 614.000 793.000 29.000 7.733.000 8.741.000
Varekostnad -84.000 -74.000 -1.702.000 -4.514.000
Lønninger -592.000 0 -2.000 -755.000 -2.355.000
Avskrivning -84.000 -1.000.000 -1.000.000 -1.000.000 -1.982.000
Nedskrivning -1.920.000 -4.000 0 -5.286.000
Andre driftskostnader -470.000 -445.000 -321.000 -493.000 -1.704.000
Driftskostnader -1.146.000 -3.449.000 -1.401.000 -3.950.000 -15.841.000
Driftsresultat -532.000 -2.655.000 -1.372.000 3.782.000 -7.100.000
Finansinntekter 23.343.000 7.000 1.000 1.000 1.000
Finanskostnader -1.220.000 -1.574.000 -1.519.000 -332.000 -1.000.000
Finans 22.123.000 -1.567.000 -1.518.000 -331.000 -999.000
Konsernbidrag 0 0 0 0
Utbytte -4.277.000 0 0 0 0
Årsresultat 21.592.000 -5.222.000 -2.890.000 3.450.000 -10.696.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 1.000.000 1.000.000 1.000.000
Fast eiendom 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0
Driftsløsøre 84.000 3.000.000 4.000.000 5.100.000
Sum varige driftsmidler 84.000 3.000.000 4.000.000 5.100.000
Sum finansielle anleggsmidler 28.503.000 29.153.000 29.158.000 99.000
Sum anleggsmidler 28.587.000 33.153.000 34.158.000 6.199.000
Varebeholdning 0 0 0 100.000
Kundefordringer 188.000 969.000 1.000 13.000 76.000
Andre fordringer 8.000 12.000 14.000 318.000
Sum investeringer 0 0 0 0
Kasse, bank 19.935.000 418.000 1.478.000 1.861.000 1.656.000
Sum omløpsmidler 20.123.000 1.394.000 1.491.000 1.888.000 3.764.000
Sum eiendeler 20.123.000 29.981.000 34.644.000 36.046.000 9.963.000
Sum opptjent egenkapital -14.439.000 -9.217.000 -6.327.000 -9.778.000
Sum egenkapital 7.215.000 -10.099.000 -4.878.000 -1.988.000 -5.438.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 8.059.000 38.677.000 38.324.000 37.972.000 14.057.000
Leverandørgjeld 0 0 33.000 896.000
Betalbar skatt 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 71.000 194.000 0 0 207.000
Utbytte -4.277.000 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 500.000 1.210.000 1.197.000 29.000 240.000
Sum kortsiktig gjeld 4.849.000 1.404.000 1.197.000 63.000 1.344.000
Sum gjeld og egenkapital 20.123.000 29.981.000 34.643.000 36.047.000 9.962.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 15.274.000 -10.000 294.000 1.825.000 2.420.000
Likviditetsgrad 1 4.1 1 1.2 3 2.8
Likviditetsgrad 2 4.1 1 1.2 3 2.7
Soliditet 35.9 -33.7 -14.1 -5.5 -54.6
Resultatgrad -86.6 -334.8 - 48.9 -81.2
Rentedekningsgrad -0.4 -1.7 -0.9 11.4 -7.1
Gjeldsgrad 1.8 -8.1 -19.1 -2.8
Total kapitalrentabilitet 113.4 -8.8 - 10.5 -71.3
Signatur
01.03.2022
STYRETS LEDER OG ETT STYREMEDLEM I FELLESSKAP.
Prokurister
01.03.2022
Daglig leder alene.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2020
Normal beretning
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex