Nfb International Relocations AS
Juridisk navn:  Nfb International Relocations AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 40003768
Ringeriksveien 256B Ringeriksveien 256B Fax: 66850885
1340 Skui 1340 Skui
Fylke: Kommune:
Viken Bærum
Org.nr: 992426764
Aksjekapital: 1.500.000 NOK
Antall ansatte: 17
Etableringsdato: 2/15/2008
Foretakstype: AS
Tidligere navn: herkules invest 59 as
Revisor: Bdo AS
Utvikling:
Omsetning  
  
15.82%
Resultat  
  
55.65%
Egenkapital  
  
-37.8%
Hovedpunkter i regnskapet
2021 2020 2019 2018 2017
Omsetning: 41.748.000 36.047.000 22.416.000 21.478.000 21.044.000
Resultat: 5.588.000 3.590.000 259.000 42.000 354.000
Egenkapital: 5.164.000 8.302.000 5.693.000 5.497.000 5.466.000
Regnskap for  Nfb International Relocations AS
Resultat 2021 2020 2019 2018 2017
Driftsinntekter 41.748.000 36.047.000 22.416.000 21.478.000 21.044.000
Driftskostnader -36.246.000 -32.444.000 -22.035.000 -21.443.000 -20.800.000
Driftsresultat 5.502.000 3.603.000 381.000 35.000 244.000
Finansinntekter 418.000 370.000 92.000 128.000 192.000
Finanskostnader -332.000 -383.000 -214.000 -121.000 -83.000
Finans 86.000 -13.000 -122.000 7.000 109.000
Resultat før skatt 5.588.000 3.590.000 259.000 42.000 354.000
Skattekostnad -1.233.000 -795.000 -64.000 -11.000 -86.000
Årsresultat 4.355.000 2.795.000 195.000 31.000 267.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 348.000 3.118.000 3.332.000 3.776.000 4.002.000
Sum omløpsmidler 11.143.000 10.467.000 5.566.000 5.312.000 5.637.000
Sum eiendeler 11.491.000 13.585.000 8.898.000 9.088.000 9.639.000
Sum opptjent egenkapital 3.664.000 6.802.000 4.193.000 3.997.000 3.966.000
Sum egenkapital 5.164.000 8.302.000 5.693.000 5.497.000 5.466.000
Sum langsiktig gjeld 87.000 287.000 569.000 685.000 849.000
Sum kortsiktig gjeld 6.239.000 4.996.000 2.636.000 2.906.000 3.324.000
Sum gjeld og egenkapital 11.490.000 13.585.000 8.898.000 9.088.000 9.639.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 41.748.000 35.900.000 22.416.000 20.406.000 20.934.000
Andre inntekter 147.000 0 1.072.000 110.000
Driftsinntekter 41.748.000 36.047.000 22.416.000 21.478.000 21.044.000
Varekostnad -25.647.000 -23.342.000 -13.102.000 -11.759.000 -11.629.000
Lønninger -6.587.000 -4.859.000 -5.974.000 -5.735.000 -5.223.000
Avskrivning -354.000 -525.000 -509.000 -520.000 -497.000
Nedskrivning 0 0 0
Andre driftskostnader -3.658.000 -3.718.000 -2.450.000 -3.429.000 -3.451.000
Driftskostnader -36.246.000 -32.444.000 -22.035.000 -21.443.000 -20.800.000
Driftsresultat 5.502.000 3.603.000 381.000 35.000 244.000
Finansinntekter 418.000 370.000 92.000 128.000 192.000
Finanskostnader -332.000 -383.000 -214.000 -121.000 -83.000
Finans 86.000 -13.000 -122.000 7.000 109.000
Konsernbidrag -58.000 -185.000 0 0 0
Utbytte -7.435.000 0 0 0
Årsresultat 4.355.000 2.795.000 195.000 31.000 267.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0
Sum Immatrielle midler 92.000 67.000 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0
Maskiner anlegg 77.000 277.000 518.000 759.000 1.095.000
Driftsløsøre 180.000 308.000 391.000 636.000 566.000
Sum varige driftsmidler 256.000 585.000 909.000 1.395.000 1.661.000
Sum finansielle anleggsmidler 2.465.000 2.423.000 2.381.000 2.340.000
Sum anleggsmidler 348.000 3.118.000 3.332.000 3.776.000 4.002.000
Varebeholdning 413.000 329.000 408.000 279.000 219.000
Kundefordringer 4.091.000 2.138.000 2.952.000 2.968.000 2.421.000
Andre fordringer 542.000 974.000 1.462.000 1.192.000 1.173.000
Sum investeringer 0 0 0
Kasse, bank 6.096.000 7.027.000 744.000 874.000 1.823.000
Sum omløpsmidler 11.143.000 10.467.000 5.566.000 5.312.000 5.637.000
Sum eiendeler 11.491.000 13.585.000 8.898.000 9.088.000 9.639.000
Sum opptjent egenkapital 3.664.000 6.802.000 4.193.000 3.997.000 3.966.000
Sum egenkapital 5.164.000 8.302.000 5.693.000 5.497.000 5.466.000
Sum avsetninger til forpliktelser 130.000 66.000 55.000
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 87.000 287.000 569.000 685.000 849.000
Leverandørgjeld 3.330.000 2.501.000 1.803.000 2.060.000 2.312.000
Betalbar skatt 1.241.000 940.000 0 0 89.000
Skyldig offentlige avgifter 449.000 332.000 357.000 619.000 507.000
Utbytte -7.435.000 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 1.219.000 1.222.000 475.000 227.000 415.000
Sum kortsiktig gjeld 6.239.000 4.996.000 2.636.000 2.906.000 3.324.000
Sum gjeld og egenkapital 11.490.000 13.585.000 8.898.000 9.088.000 9.639.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 4.904.000 5.471.000 2.930.000 2.406.000 2.313.000
Likviditetsgrad 1 1.8 2.1 2 1.8 1.7
Likviditetsgrad 2 1.7 2.0 2 1.7 1.6
Soliditet 44.9 61.1 6 60.5 56.7
Resultatgrad 13.2 10.0 1.7 0.2 1.2
Rentedekningsgrad 16.6 9.4 1.8 0.3 2.9
Gjeldsgrad 1.2 0.6 0.6 0.7 0.8
Total kapitalrentabilitet 51.5 29.2 5.3 1.8 4.5
Signatur
21.01.2020
STYRETS MEDLEMMER HVER FOR SEG.
SIGNATUR HVER FOR SEG
CARLSEN MARIA
SIGNATUR HVER FOR SEG
Prokurister
21.01.2020
Daglig leder alene.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2021
Normal beretning
Auditor Notes for 2020
Normal beretning
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex