Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Nico Håndverk Malermester Sten Yttervik As
Juridisk navn:  Nico Håndverk Malermester Sten Yttervik As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 97653661
Postboks 304 Eiaveien 2 Fax: 75641905
8201 Fauske 8208 Fauske
Fylke: Kommune:
Nordland Fauske
Org.nr: 957771823
Aksjekapital: 565.000 NOK
Antall ansatte: 14
Etableringsdato: 1/1/1990 1
Foretakstype: AS
Revisor: Fauske Revisjon AS
Regnskapsfører: Flex As
Utvikling:
Omsetning  
  
2.71%
Resultat  
  
29.66%
Egenkapital  
  
34.86%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019 2018 2017 2016
Omsetning: 10.997.000 10.707.000 9.334.000 9.082.000 8.409.000
Resultat: 1.246.000 961.000 1.618.000 951.000 1.629.000
Egenkapital: 3.760.000 2.788.000 2.604.000 1.859.000 2.379.000
Regnskap for  Nico Håndverk Malermester Sten Yttervik As
Resultat 2020 2019 2018 2017 2016
Driftsinntekter 10.997.000 10.707.000 9.334.000 9.082.000 8.409.000
Driftskostnader -9.743.000 -9.732.000 -7.703.000 -8.119.000 -6.768.000
Driftsresultat 1.253.000 976.000 1.631.000 963.000 1.641.000
Finansinntekter 1.000 0 3.000 2.000 3.000
Finanskostnader -8.000 -16.000 -15.000 -14.000 -15.000
Finans -7.000 -16.000 -12.000 -12.000 -12.000
Resultat før skatt 1.246.000 961.000 1.618.000 951.000 1.629.000
Skattekostnad -274.000 -212.000 -373.000 -231.000 -407.000
Årsresultat 972.000 749.000 1.245.000 720.000 1.221.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 941.000 1.046.000 1.266.000 808.000 929.000
Sum omløpsmidler 4.878.000 4.071.000 3.683.000 4.023.000 4.491.000
Sum eiendeler 5.819.000 5.117.000 4.949.000 4.831.000 5.420.000
Sum opptjent egenkapital 3.195.000 2.223.000 2.039.000 1.294.000 1.814.000
Sum egenkapital 3.760.000 2.788.000 2.604.000 1.859.000 2.379.000
Sum langsiktig gjeld 14.000 31.000 87.000 33.000 60.000
Sum kortsiktig gjeld 2.045.000 2.298.000 2.258.000 2.940.000 2.980.000
Sum gjeld og egenkapital 5.819.000 5.117.000 4.949.000 4.832.000 5.419.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 11.063.000 10.707.000 9.338.000 9.079.000 8.404.000
Andre inntekter -66.000 0 -4.000 3.000 5.000
Driftsinntekter 10.997.000 10.707.000 9.334.000 9.082.000 8.409.000
Varekostnad -2.542.000 -2.753.000 -1.632.000 -2.551.000 -1.734.000
Lønninger -5.697.000 -5.502.000 -4.652.000 -4.141.000 -3.790.000
Avskrivning -152.000 -130.000 -112.000 -49.000 -63.000
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader -1.352.000 -1.347.000 -1.307.000 -1.378.000 -1.181.000
Driftskostnader -9.743.000 -9.732.000 -7.703.000 -8.119.000 -6.768.000
Driftsresultat 1.253.000 976.000 1.631.000 963.000 1.641.000
Finansinntekter 1.000 0 3.000 2.000 3.000
Finanskostnader -8.000 -16.000 -15.000 -14.000 -15.000
Finans -7.000 -16.000 -12.000 -12.000 -12.000
Konsernbidrag -65.000 0 -541.000 -80.000
Utbytte -500.000 -500.000 -700.000 -1.100.000
Årsresultat 972.000 749.000 1.245.000 720.000 1.221.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0
Maskiner anlegg 273.000 161.000 31.000 0 0
Driftsløsøre 221.000 312.000 545.000 31.000 80.000
Sum varige driftsmidler 494.000 474.000 576.000 31.000 80.000
Sum finansielle anleggsmidler 447.000 573.000 690.000 777.000 849.000
Sum anleggsmidler 941.000 1.046.000 1.266.000 808.000 929.000
Varebeholdning 74.000 135.000 204.000 184.000 336.000
Kundefordringer 1.988.000 1.780.000 2.257.000 2.956.000 1.053.000
Andre fordringer 320.000 313.000 191.000 260.000 194.000
Sum investeringer 0 0 0 0
Kasse, bank 2.496.000 1.843.000 1.031.000 624.000 2.908.000
Sum omløpsmidler 4.878.000 4.071.000 3.683.000 4.023.000 4.491.000
Sum eiendeler 5.819.000 5.117.000 4.949.000 4.831.000 5.420.000
Sum opptjent egenkapital 3.195.000 2.223.000 2.039.000 1.294.000 1.814.000
Sum egenkapital 3.760.000 2.788.000 2.604.000 1.859.000 2.379.000
Sum avsetninger til forpliktelser 14.000 31.000 87.000 33.000 60.000
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 14.000 31.000 87.000 33.000 60.000
Leverandørgjeld 250.000 149.000 140.000 265.000 301.000
Betalbar skatt 291.000 250.000 319.000 88.000 446.000
Skyldig offentlige avgifter 750.000 709.000 743.000 717.000 570.000
Utbytte -500.000 -500.000 -700.000 -1.100.000
Annen kortsiktig gjeld 753.000 691.000 556.000 1.170.000 563.000
Sum kortsiktig gjeld 2.045.000 2.298.000 2.258.000 2.940.000 2.980.000
Sum gjeld og egenkapital 5.819.000 5.117.000 4.949.000 4.832.000 5.419.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 2.833.000 1.773.000 1.425.000 1.083.000 1.511.000
Likviditetsgrad 1 2.4 1.8 1.6 1.4 1.5
Likviditetsgrad 2 2.3 1.7 1.5 1.3 1.4
Soliditet 64.6 54.5 52.6 38.5 43.9
Resultatgrad 11.4 9.1 17.5 10.6 19.5
Rentedekningsgrad 156.6 6 108.7 68.8 109.4
Gjeldsgrad 0.5 0.8 0.9 1.6 1.3
Total kapitalrentabilitet 21.6 19.1 3 2 30.3
Signatur
26.02.2016
STYRETS FORMANN.
Prokurister
26.02.2016
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2020
Normal beretning
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex