Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Nico Trans AS
Juridisk navn:  Nico Trans AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 95205658
c/o Magnar Nilsen Consulting AS Postboks 115 Ekholtveien 114 Fax: 69202181
1501 Moss 1526 Moss
Fylke: Kommune:
Viken Moss
Org.nr: 879840562
Aksjekapital: 100.000 NOK
Etableringsdato: 5/6/1998 1
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Magnar Nilsen Consulting As
Utvikling:
Omsetning  
  
-9.77%
Resultat  
  
-166.35%
Egenkapital  
  
-13.93%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019 2018 2017 2016
Omsetning: 2.871.000 3.182.000 4.433.000 4.501.000 5.109.000
Resultat: -277.000 -104.000 -209.000 154.000 241.000
Egenkapital: 1.335.000 1.551.000 1.632.000 1.795.000 1.679.000
Regnskap for  Nico Trans AS
Resultat 2020 2019 2018 2017 2016
Driftsinntekter 2.871.000 3.182.000 4.433.000 4.501.000 5.109.000
Driftskostnader -3.155.000 -3.296.000 -4.648.000 -4.359.000 -4.879.000
Driftsresultat -284.000 -114.000 -215.000 142.000 230.000
Finansinntekter 8.000 12.000 11.000 12.000 12.000
Finanskostnader -1.000 -5.000 0 0
Finans 8.000 11.000 6.000 12.000 12.000
Resultat før skatt -277.000 -104.000 -209.000 154.000 241.000
Skattekostnad 61.000 23.000 45.000 -38.000 -61.000
Årsresultat -216.000 -81.000 -164.000 117.000 180.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 146.000 85.000 62.000 17.000 18.000
Sum omløpsmidler 1.740.000 2.099.000 3.053.000 4.276.000 3.824.000
Sum eiendeler 1.886.000 2.184.000 3.115.000 4.293.000 3.842.000
Sum opptjent egenkapital 1.235.000 1.451.000 1.532.000 1.695.000 1.579.000
Sum egenkapital 1.335.000 1.551.000 1.632.000 1.795.000 1.679.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 551.000 633.000 1.483.000 2.498.000 2.163.000
Sum gjeld og egenkapital 1.886.000 2.184.000 3.115.000 4.293.000 3.842.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 2.871.000 3.182.000 4.433.000 4.501.000 5.108.000
Andre inntekter 0 0 1.000 1.000
Driftsinntekter 2.871.000 3.182.000 4.433.000 4.501.000 5.109.000
Varekostnad -2.572.000 -2.647.000 -3.993.000 -3.584.000 -4.135.000
Lønninger 0 0 0 0
Avskrivning 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader -583.000 -649.000 -655.000 -775.000 -744.000
Driftskostnader -3.155.000 -3.296.000 -4.648.000 -4.359.000 -4.879.000
Driftsresultat -284.000 -114.000 -215.000 142.000 230.000
Finansinntekter 8.000 12.000 11.000 12.000 12.000
Finanskostnader -1.000 -5.000 0 0
Finans 8.000 11.000 6.000 12.000 12.000
Konsernbidrag 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0
Årsresultat -216.000 -81.000 -164.000 117.000 180.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 146.000 85.000 62.000 17.000 18.000
Fast eiendom 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 146.000 85.000 62.000 17.000 18.000
Varebeholdning 0 0 0 0
Kundefordringer 863.000 542.000 522.000 859.000 910.000
Andre fordringer 84.000 143.000 81.000 117.000 125.000
Sum investeringer 0 0 0 0
Kasse, bank 793.000 1.414.000 2.449.000 3.300.000 2.789.000
Sum omløpsmidler 1.740.000 2.099.000 3.053.000 4.276.000 3.824.000
Sum eiendeler 1.886.000 2.184.000 3.115.000 4.293.000 3.842.000
Sum opptjent egenkapital 1.235.000 1.451.000 1.532.000 1.695.000 1.579.000
Sum egenkapital 1.335.000 1.551.000 1.632.000 1.795.000 1.679.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0
Leverandørgjeld 469.000 627.000 1.156.000 2.143.000 1.670.000
Betalbar skatt 0 0 37.000 60.000
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0 19.000
Utbytte 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 82.000 7.000 327.000 319.000 414.000
Sum kortsiktig gjeld 551.000 633.000 1.483.000 2.498.000 2.163.000
Sum gjeld og egenkapital 1.886.000 2.184.000 3.115.000 4.293.000 3.842.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 1.189.000 1.466.000 1.570.000 1.778.000 1.661.000
Likviditetsgrad 1 3.2 3.3 2.1 1.7 1.8
Likviditetsgrad 2 3.2 3.3 2.1 1.7 1.8
Soliditet 70.8 7 52.4 41.8 43.7
Resultatgrad -9.9 -3.6 -4.8 3.2 4.5
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad 0.4 0.4 0.9 1.4 1.3
Total kapitalrentabilitet -14.6 -4.7 -6.5 3.6 6.3
Signatur
18.01.2022
STYRETS LEDER ALENE ELLER DAGLIG LEDER ALENE.
Prokurister
18.01.2022
Daglig leder alene.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2020
Revisorberetning ikke levert
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex