Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Nikkeby Multiservice As
Juridisk navn:  Nikkeby Multiservice As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
Mellomveien 18A Laukøyveien 9 Fax:
9180 Skjervøy 9193 Nikkeby
Fylke: Kommune:
Troms og Finnmark Skjervøy
Org.nr: 925610704
Aksjekapital: 30.000 NOK
Etableringsdato: 9/1/2020 1
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Stensby Regnskap AS
Utvikling:
Omsetning  
  
60.73%
Resultat  
  
-990%
Egenkapital  
  
-226.32%
Hovedpunkter i regnskapet
2021 2020
Omsetning: 532.000 331.000
Resultat: -89.000 10.000
Egenkapital: -48.000 38.000
Regnskap for  Nikkeby Multiservice As
Resultat 2021 2020
Driftsinntekter 532.000 331.000
Driftskostnader -622.000 -321.000
Driftsresultat -89.000 10.000
Finansinntekter 1.000
Finanskostnader
Finans 1.000
Resultat før skatt -89.000 10.000
Skattekostnad 2.000 -2.000
Årsresultat -87.000 8.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 243.000
Sum omløpsmidler 36.000 262.000
Sum eiendeler 36.000 505.000
Sum opptjent egenkapital -78.000 8.000
Sum egenkapital -48.000 38.000
Sum langsiktig gjeld 2.000
Sum kortsiktig gjeld 84.000 465.000
Sum gjeld og egenkapital 36.000 505.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 419.000 331.000
Andre inntekter 113.000
Driftsinntekter 532.000 331.000
Varekostnad -78.000 -1.000
Lønninger -241.000 -229.000
Avskrivning -27.000 -12.000
Nedskrivning
Andre driftskostnader -276.000 -79.000
Driftskostnader -622.000 -321.000
Driftsresultat -89.000 10.000
Finansinntekter 1.000
Finanskostnader
Finans 1.000
Konsernbidrag
Utbytte
Årsresultat -87.000 8.000
Balanse detaljer          
Goodwill
Sum Immatrielle midler
Fast eiendom
Maskiner anlegg
Driftsløsøre 243.000
Sum varige driftsmidler 243.000
Sum finansielle anleggsmidler
Sum anleggsmidler 243.000
Varebeholdning
Kundefordringer 9.000
Andre fordringer 19.000 8.000
Sum investeringer
Kasse, bank 16.000 245.000
Sum omløpsmidler 36.000 262.000
Sum eiendeler 36.000 505.000
Sum opptjent egenkapital -78.000 8.000
Sum egenkapital -48.000 38.000
Sum avsetninger til forpliktelser 2.000
Gjeld til kredittinstitutt
Sum langsiktig gjeld 2.000
Leverandørgjeld 4.000 5.000
Betalbar skatt
Skyldig offentlige avgifter 49.000
Utbytte
Annen kortsiktig gjeld 80.000 410.000
Sum kortsiktig gjeld 84.000 465.000
Sum gjeld og egenkapital 36.000 505.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -48.000 -203.000
Likviditetsgrad 1 0.4 0.6
Likviditetsgrad 2 0.4 0.6
Soliditet -133.3 7.5
Resultatgrad -16.7 3.0
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad -1.8 12.3
Total kapitalrentabilitet -244.4 2.0
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2021
Revisorberetning ikke levert
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2020
Revisorberetning ikke levert
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex