Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Niks Snikksnakk Ltd
Juridisk navn:  Niks Snikksnakk Ltd
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 99538588
Sofienberggata 49B Sofienberggata 49B Fax:
0558 Oslo 558 Oslo
Fylke: Kommune:
Oslo Oslo
Org.nr: 993476749
Aksjekapital: 1 NOK
Antall ansatte: 1
Etableringsdato: 1/15/2009
Foretakstype: NUF
Utvikling:
Omsetning  
  
24%
Resultat  
  
166.67%
Egenkapital  
  
580%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019 2018 2017 2016
Omsetning: 403.000 325.000 255.000 249.000 277.000
Resultat: 32.000 12.000 -9.000 0 3.000
Egenkapital: 34.000 5.000 -4.000 5.000 4.000
Regnskap for  Niks Snikksnakk Ltd
Resultat 2020 2019 2018 2017 2016
Driftsinntekter 403.000 325.000 255.000 249.000 277.000
Driftskostnader -371.000 -312.000 -264.000 -249.000 -274.000
Driftsresultat 32.000 12.000 -9.000 0 3.000
Finansinntekter 0 0 0 0
Finanskostnader 0 0 0 0
Finans 0 0 0 0
Resultat før skatt 32.000 12.000 -9.000 0 3.000
Skattekostnad 0 0 0 0
Årsresultat 32.000 12.000 -9.000 0 3.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 0 0 0 0
Sum omløpsmidler 51.000 13.000 1.000 35.000 19.000
Sum eiendeler 51.000 13.000 1.000 35.000 19.000
Sum opptjent egenkapital 4.000 -5.000 4.000 3.000
Sum egenkapital 34.000 5.000 -4.000 5.000 4.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 17.000 8.000 5.000 31.000 15.000
Sum gjeld og egenkapital 51.000 13.000 1.000 36.000 19.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 403.000 325.000 255.000 249.000 277.000
Andre inntekter 0 0 0 0
Driftsinntekter 403.000 325.000 255.000 249.000 277.000
Varekostnad 0 0 0 0
Lønninger -275.000 -228.000 -210.000 -210.000
Avskrivning 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader -371.000 -37.000 -36.000 -39.000 -64.000
Driftskostnader -371.000 -312.000 -264.000 -249.000 -274.000
Driftsresultat 32.000 12.000 -9.000 0 3.000
Finansinntekter 0 0 0 0
Finanskostnader 0 0 0 0
Finans 0 0 0 0
Konsernbidrag 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0
Årsresultat 32.000 12.000 -9.000 0 3.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 0 0 0 0
Varebeholdning 0 0 0 0
Kundefordringer 0 0 0 0
Andre fordringer 0 0 0 0
Sum investeringer 0 0 0 0
Kasse, bank 51.000 13.000 1.000 35.000 19.000
Sum omløpsmidler 51.000 13.000 1.000 35.000 19.000
Sum eiendeler 51.000 13.000 1.000 35.000 19.000
Sum opptjent egenkapital 4.000 -5.000 4.000 3.000
Sum egenkapital 34.000 5.000 -4.000 5.000 4.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0
Leverandørgjeld 0 0 0 0
Betalbar skatt 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 17.000 8.000 5.000 31.000 15.000
Utbytte 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 17.000 8.000 5.000 31.000 15.000
Sum gjeld og egenkapital 51.000 13.000 1.000 36.000 19.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 34.000 5.000 -4.000 4.000 4.000
Likviditetsgrad 1 3.0 1.6 0.2 1.1 1.3
Likviditetsgrad 2 3.0 1.6 0.2 1.1 1.3
Soliditet 66.7 38.5 13.9 21.1
Resultatgrad 7.9 3.7 -3.5 0 1.1
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad 0.5 1.6 -1.3 6.2 3.8
Total kapitalrentabilitet 62.7 92.3 0 15.8
Signatur
07.10.2010
DAGLIG LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2020
Revisorberetning ikke levert
Auditor Notes for 2019
Revisorberetning ikke levert
Auditor Notes for 2018
Revisorberetning ikke levert
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex