Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Nitratfilm As
Juridisk navn:  Nitratfilm As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 91346657
Åbyfaret 35 Hornåsengveien 248 Fax: 23310221
1392 Vettre 1940 Bjørkelangen
Fylke: Kommune:
Viken Aurskog-Høland
Org.nr: 990159416
Aksjekapital: 100.000 NOK
Etableringsdato: 8/9/2006 1
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Det Lille As
Utvikling:
Omsetning  
  
Resultat  
  
46.15%
Egenkapital  
  
-9.33%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 0 9.000 10.000 484.000 124.000
Resultat: -35.000 -65.000 -40.000 133.000 -126.000
Egenkapital: 340.000 375.000 440.000 480.000 396.000
Regnskap for  Nitratfilm As
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 0 9.000 10.000 484.000 124.000
Driftskostnader -35.000 -75.000 -50.000 -351.000 -250.000
Driftsresultat -35.000 -65.000 -40.000 133.000 -126.000
Finansinntekter 0 0 0 0 0
Finanskostnader 0 0 0 0 0
Finans 0 0 0 0 0
Resultat før skatt -35.000 -65.000 -40.000 133.000 -126.000
Skattekostnad 0 0 0 -49.000 0
Årsresultat -35.000 -65.000 -40.000 85.000 -126.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 0 0 0 0 49.000
Sum omløpsmidler 340.000 375.000 437.000 612.000 390.000
Sum eiendeler 340.000 375.000 437.000 612.000 439.000
Sum opptjent egenkapital 240.000 275.000 340.000 380.000 296.000
Sum egenkapital 340.000 375.000 440.000 480.000 396.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 0 0 -3.000 132.000 43.000
Sum gjeld og egenkapital 340.000 375.000 437.000 612.000 439.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 9.000 10.000 484.000 174.000
Andre inntekter 0 0 0 0 -50.000
Driftsinntekter 0 9.000 10.000 484.000 124.000
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger 0 -46.000 0 -77.000 -188.000
Avskrivning 0 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -35.000 -29.000 -50.000 -60.000 -62.000
Driftskostnader -35.000 -75.000 -50.000 -351.000 -250.000
Driftsresultat -35.000 -65.000 -40.000 133.000 -126.000
Finansinntekter 0 0 0 0 0
Finanskostnader 0 0 0 0 0
Finans 0 0 0 0 0
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat -35.000 -65.000 -40.000 85.000 -126.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 49.000
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 0 0 0 0 49.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 0 0 0 0 0
Andre fordringer 8.000 12.000 9.000 9.000 9.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 332.000 363.000 428.000 603.000 381.000
Sum omløpsmidler 340.000 375.000 437.000 612.000 390.000
Sum eiendeler 340.000 375.000 437.000 612.000 439.000
Sum opptjent egenkapital 240.000 275.000 340.000 380.000 296.000
Sum egenkapital 340.000 375.000 440.000 480.000 396.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Leverandørgjeld 0 0 0 25.000 0
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 0 0 -3.000 107.000 43.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 0 0 -3.000 132.000 43.000
Sum gjeld og egenkapital 340.000 375.000 437.000 612.000 439.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 340.000 375.000 440.000 480.000 347.000
Likviditetsgrad 1 -145.7 4.6 9.1
Likviditetsgrad 2 0 0 -145.7 4.6 9.1
Soliditet 1 1 100.7 78.4 90.2
Resultatgrad -722.2 27.5 -101.6
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad 0 0 0.3 0.1
Total kapitalrentabilitet -10.3 -17.3 -9.2 21.7 -28.7
Signatur
29.09.2020
STYRETS LEDER ALENE.
Prokurister
19.04.2016
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex