Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Nitschke & Borgting Økonomibyrå As
Juridisk navn:  Nitschke & Borgting Økonomibyrå As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 22942550
Henrik Ibsens Gate 60A Henrik Ibsens Gate 60A Fax: 22942551
0255 Oslo 255 Oslo
Fylke: Kommune:
Oslo Oslo
Org.nr: 962077447
Aksjekapital: 100.000 NOK
Antall ansatte: 15
Etableringsdato: 11/6/1991
Foretakstype: AS
Revisor: Nitschke AS
Utvikling:
Omsetning  
  
-4.33%
Resultat  
  
1.84%
Egenkapital  
  
2.35%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019 2018 2017 2016
Omsetning: 18.470.000 19.306.000 21.109.000 20.815.000 20.147.000
Resultat: 2.657.000 2.609.000 3.248.000 3.377.000 5.023.000
Egenkapital: 3.094.000 3.023.000 2.993.000 2.499.000 3.938.000
Regnskap for  Nitschke & Borgting Økonomibyrå As
Resultat 2020 2019 2018 2017 2016
Driftsinntekter 18.470.000 19.306.000 21.109.000 20.815.000 20.147.000
Driftskostnader -15.788.000 -16.688.000 -17.838.000 -17.431.000 -15.125.000
Driftsresultat 2.683.000 2.618.000 3.270.000 3.384.000 5.023.000
Finansinntekter 54.000 107.000 56.000 41.000 56.000
Finanskostnader -81.000 -116.000 -79.000 -48.000 -55.000
Finans -27.000 -9.000 -23.000 -7.000 1.000
Resultat før skatt 2.657.000 2.609.000 3.248.000 3.377.000 5.023.000
Skattekostnad -586.000 -579.000 -753.000 -816.000 -1.263.000
Årsresultat 2.071.000 2.030.000 2.494.000 2.561.000 3.760.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 5.839.000 6.112.000 5.932.000 6.268.000 6.135.000
Sum omløpsmidler 9.792.000 9.171.000 12.185.000 12.007.000 10.070.000
Sum eiendeler 15.631.000 15.283.000 18.117.000 18.275.000 16.205.000
Sum opptjent egenkapital 2.994.000 2.923.000 2.893.000 2.399.000 3.838.000
Sum egenkapital 3.094.000 3.023.000 2.993.000 2.499.000 3.938.000
Sum langsiktig gjeld 8.406.000 7.808.000 10.370.000 8.368.000 7.588.000
Sum kortsiktig gjeld 4.131.000 4.452.000 4.755.000 7.408.000 4.679.000
Sum gjeld og egenkapital 15.631.000 15.283.000 18.118.000 18.275.000 16.205.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 18.440.000 19.018.000 21.109.000 20.815.000 20.113.000
Andre inntekter 30.000 288.000 0 0 34.000
Driftsinntekter 18.470.000 19.306.000 21.109.000 20.815.000 20.147.000
Varekostnad -1.008.000 -935.000 -837.000 -831.000 -408.000
Lønninger -11.314.000 -11.912.000 -13.295.000 -13.195.000 -12.059.000
Avskrivning -240.000 -426.000 -332.000 -306.000 -260.000
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader -3.226.000 -3.415.000 -3.374.000 -3.099.000 -2.398.000
Driftskostnader -15.788.000 -16.688.000 -17.838.000 -17.431.000 -15.125.000
Driftsresultat 2.683.000 2.618.000 3.270.000 3.384.000 5.023.000
Finansinntekter 54.000 107.000 56.000 41.000 56.000
Finanskostnader -81.000 -116.000 -79.000 -48.000 -55.000
Finans -27.000 -9.000 -23.000 -7.000 1.000
Konsernbidrag 0 0 0 0
Utbytte 0 0 -2.000.000 0
Årsresultat 2.071.000 2.030.000 2.494.000 2.561.000 3.760.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 32.000 0 0 29.000 0
Fast eiendom 5.156.000 5.156.000 5.156.000 5.156.000 5.156.000
Maskiner anlegg 0 0 0 0
Driftsløsøre 648.000 953.000 773.000 1.079.000 975.000
Sum varige driftsmidler 5.803.000 6.108.000 5.928.000 6.235.000 6.131.000
Sum finansielle anleggsmidler 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000
Sum anleggsmidler 5.839.000 6.112.000 5.932.000 6.268.000 6.135.000
Varebeholdning 0 0 0 0
Kundefordringer 2.897.000 3.504.000 6.189.000 6.980.000 5.722.000
Andre fordringer 677.000 724.000 578.000 551.000 198.000
Sum investeringer 0 0 0 0
Kasse, bank 6.217.000 4.942.000 5.419.000 4.477.000 4.150.000
Sum omløpsmidler 9.792.000 9.171.000 12.185.000 12.007.000 10.070.000
Sum eiendeler 15.631.000 15.283.000 18.117.000 18.275.000 16.205.000
Sum opptjent egenkapital 2.994.000 2.923.000 2.893.000 2.399.000 3.838.000
Sum egenkapital 3.094.000 3.023.000 2.993.000 2.499.000 3.938.000
Sum avsetninger til forpliktelser 23.000 9.000 0 43.000
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 8.406.000 7.808.000 10.370.000 8.368.000 7.588.000
Leverandørgjeld 787.000 861.000 689.000 738.000 198.000
Betalbar skatt 641.000 565.000 715.000 888.000 1.296.000
Skyldig offentlige avgifter 1.372.000 1.716.000 1.760.000 2.334.000 1.945.000
Utbytte 0 0 -2.000.000 0
Annen kortsiktig gjeld 1.332.000 1.311.000 1.590.000 3.448.000 1.240.000
Sum kortsiktig gjeld 4.131.000 4.452.000 4.755.000 7.408.000 4.679.000
Sum gjeld og egenkapital 15.631.000 15.283.000 18.118.000 18.275.000 16.205.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 5.661.000 4.719.000 7.430.000 4.599.000 5.391.000
Likviditetsgrad 1 2.4 2.1 2.6 1.6 2.2
Likviditetsgrad 2 2.4 2.1 2.6 1.6 2.2
Soliditet 19.8 19.8 16.5 13.7 24.3
Resultatgrad 14.5 13.6 15.5 16.3 24.9
Rentedekningsgrad 33.1 22.6 41.4 70.5 91.3
Gjeldsgrad 4.1 4.1 5.1 6.3 3.1
Total kapitalrentabilitet 17.5 17.8 18.4 18.7 31.3
Signatur
24.05.2017
STYRET I FELLESSKAP.
Prokurister
24.05.2017
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2020
Normal beretning
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex