Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Njords As
Juridisk navn:  Njords As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 76079200
Kaiveien 11 Kaiveien 11 Fax: 76079201
8310 Kabelvåg 8310 Kabelvåg
Fylke: Kommune:
Nordland Vågan
Org.nr: 991810528
Aksjekapital: 1.200.000 NOK
Etableringsdato: 9/23/2007
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Cr1.No As
Utvikling:
Omsetning  
  
Resultat  
  
-129.67%
Egenkapital  
  
-41.38%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 0 0 127.000 1.440.000 5.143.000
Resultat: -689.000 -300.000 -939.000 -706.000 14.000
Egenkapital: -2.354.000 -1.665.000 -1.365.000 -426.000 492.000
Regnskap for  Njords As
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 0 0 127.000 1.440.000 5.143.000
Driftskostnader -148.000 -59.000 -801.000 -1.860.000 -4.588.000
Driftsresultat -148.000 -60.000 -675.000 -420.000 556.000
Finansinntekter 0 0 8.000 0 0
Finanskostnader -542.000 -240.000 -271.000 -286.000 -542.000
Finans -542.000 -240.000 -263.000 -286.000 -542.000
Resultat før skatt -689.000 -300.000 -939.000 -706.000 14.000
Skattekostnad 0 0 0 -300.000 -47.000
Årsresultat -689.000 -300.000 -939.000 -1.005.000 -33.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 1.101.000 1.268.000 1.373.000 1.450.000 5.300.000
Sum omløpsmidler 37.000 36.000 45.000 2.077.000 587.000
Sum eiendeler 1.138.000 1.304.000 1.418.000 3.527.000 5.887.000
Sum opptjent egenkapital -3.554.000 -2.865.000 -2.565.000 -1.626.000 -708.000
Sum egenkapital -2.354.000 -1.665.000 -1.365.000 -426.000 492.000
Sum langsiktig gjeld 2.453.000 2.454.000 1.975.000 3.150.000 3.600.000
Sum kortsiktig gjeld 1.039.000 515.000 808.000 803.000 1.795.000
Sum gjeld og egenkapital 1.138.000 1.304.000 1.418.000 3.527.000 5.887.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 41.000 684.000 4.244.000
Andre inntekter 0 0 86.000 756.000 898.000
Driftsinntekter 0 0 127.000 1.440.000 5.143.000
Varekostnad 0 0 -6.000 -109.000 -92.000
Lønninger 0 22.000 -243.000 -406.000 -1.023.000
Avskrivning -88.000 -105.000 -113.000 -306.000 -456.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -60.000 24.000 -439.000 -1.039.000 -3.017.000
Driftskostnader -148.000 -59.000 -801.000 -1.860.000 -4.588.000
Driftsresultat -148.000 -60.000 -675.000 -420.000 556.000
Finansinntekter 0 0 8.000 0 0
Finanskostnader -542.000 -240.000 -271.000 -286.000 -542.000
Finans -542.000 -240.000 -263.000 -286.000 -542.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat -689.000 -300.000 -939.000 -1.005.000 -33.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 340.000
Fast eiendom 1.065.000 1.144.000 1.223.000 1.302.000 1.381.000
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 87.000 114.000 148.000 248.000
Sum varige driftsmidler 1.065.000 1.231.000 1.337.000 1.450.000 4.961.000
Sum finansielle anleggsmidler 37.000 37.000 37.000 0 0
Sum anleggsmidler 1.101.000 1.268.000 1.373.000 1.450.000 5.300.000
Varebeholdning 0 0 0 26.000 99.000
Kundefordringer 33.000 33.000 33.000 1.928.000 0
Andre fordringer 2.000 0 0 81.000 473.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 1.000 3.000 12.000 42.000 15.000
Sum omløpsmidler 37.000 36.000 45.000 2.077.000 587.000
Sum eiendeler 1.138.000 1.304.000 1.418.000 3.527.000 5.887.000
Sum opptjent egenkapital -3.554.000 -2.865.000 -2.565.000 -1.626.000 -708.000
Sum egenkapital -2.354.000 -1.665.000 -1.365.000 -426.000 492.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 493.000
Sum langsiktig gjeld 2.453.000 2.454.000 1.975.000 3.150.000 3.600.000
Leverandørgjeld 167.000 167.000 133.000 326.000 640.000
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 25.000 25.000 32.000 35.000 47.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 846.000 323.000 643.000 442.000 615.000
Sum kortsiktig gjeld 1.039.000 515.000 808.000 803.000 1.795.000
Sum gjeld og egenkapital 1.138.000 1.304.000 1.418.000 3.527.000 5.887.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -1.002.000 -479.000 -763.000 1.274.000 -1.208.000
Likviditetsgrad 1 0 0.1 0.1 2.6 0.3
Likviditetsgrad 2 0 0.1 0.1 2.6 0.3
Soliditet -206.9 -127.7 -96.3 -12.1 8.4
Resultatgrad -531.5 -29.2 10.8
Rentedekningsgrad -0.3 -0.3 -2.5 -1.5 1.0
Gjeldsgrad -1.5 -1.8 -9.3 11.0
Total kapitalrentabilitet -4.6 -11.9 9.4
Signatur
12.07.2017
STYRETS LEDER ALENE.
SIGNATUR
STORVIK JOHNY
Prokurister
12.07.2017
STYRETS LEDER ALENE.
PROKURA
STORVIK JOHNY
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Revisorberetning ikke levert
Auditor Notes for 2017
Presisering om usikkerhet vedr. fortsatt drift
Skattetrekk ikke behandlet i samsvar med bestemmelser
Andre presiseringer ikke nevnt annet sted
Presisering om tapt aksjekapital
Auditor Notes for 2016
Presisering om usikkerhet vedr. fortsatt drift
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex