Nlp Forlaget As
Juridisk navn:  Nlp Forlaget As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
Naurstad Naurstadveien 548 Naurstad Naurstadveien 548 Fax:
8050 Tverlandet 8050 Tverlandet
Fylke: Kommune:
Nordland Bodø
Org.nr: 997489624
Aksjekapital: 100.000 NOK
Etableringsdato: 10/4/2011
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Effekt Regnskap As
Utvikling:
Omsetning  
  
-23.19%
Resultat  
  
91.67%
Egenkapital  
  
-0.89%
Hovedpunkter i regnskapet
2021 2020 2019 2018 2017
Omsetning: 53.000 69.000 58.000 113.000 141.000
Resultat: -4.000 -48.000 -86.000 -23.000 -35.000
Egenkapital: -451.000 -447.000 -399.000 -312.000 -289.000
Regnskap for  Nlp Forlaget As
Resultat 2021 2020 2019 2018 2017
Driftsinntekter 53.000 69.000 58.000 113.000 141.000
Driftskostnader -57.000 -118.000 -144.000 -137.000 -176.000
Driftsresultat -4.000 -48.000 -86.000 -23.000 -35.000
Finansinntekter 0 0 0
Finanskostnader 0 0 0
Finans 0 0 0
Resultat før skatt -4.000 -48.000 -86.000 -23.000 -35.000
Skattekostnad 0 0 0
Årsresultat -4.000 -48.000 -86.000 -23.000 -35.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 0 0 0
Sum omløpsmidler 101.000 107.000 170.000 262.000 293.000
Sum eiendeler 101.000 107.000 170.000 262.000 293.000
Sum opptjent egenkapital -551.000 -547.000 -499.000 -412.000 -389.000
Sum egenkapital -451.000 -447.000 -399.000 -312.000 -289.000
Sum langsiktig gjeld 569.000 569.000 569.000 569.000 569.000
Sum kortsiktig gjeld -17.000 -15.000 0 5.000 13.000
Sum gjeld og egenkapital 101.000 107.000 170.000 262.000 293.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 53.000 69.000 58.000 113.000 141.000
Andre inntekter 0 0 0
Driftsinntekter 53.000 69.000 58.000 113.000 141.000
Varekostnad -25.000 -54.000 -68.000 -48.000 -68.000
Lønninger 0 0 0
Avskrivning 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0
Andre driftskostnader -32.000 -64.000 -76.000 -89.000 -108.000
Driftskostnader -57.000 -118.000 -144.000 -137.000 -176.000
Driftsresultat -4.000 -48.000 -86.000 -23.000 -35.000
Finansinntekter 0 0 0
Finanskostnader 0 0 0
Finans 0 0 0
Konsernbidrag 0 0 0
Utbytte 0 0 0
Årsresultat -4.000 -48.000 -86.000 -23.000 -35.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0
Sum anleggsmidler 0 0 0
Varebeholdning 8.000 32.000 80.000 147.000 170.000
Kundefordringer 29.000 33.000 36.000 35.000 34.000
Andre fordringer 0 0 2.000
Sum investeringer 0 0 0
Kasse, bank 64.000 41.000 55.000 80.000 87.000
Sum omløpsmidler 101.000 107.000 170.000 262.000 293.000
Sum eiendeler 101.000 107.000 170.000 262.000 293.000
Sum opptjent egenkapital -551.000 -547.000 -499.000 -412.000 -389.000
Sum egenkapital -451.000 -447.000 -399.000 -312.000 -289.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 569.000 569.000 569.000 569.000 569.000
Leverandørgjeld -17.000 -16.000 2.000 7.000 -2.000
Betalbar skatt 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter -1.000 1.000 -2.000 -3.000 0
Utbytte 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 0 0 15.000
Sum kortsiktig gjeld -17.000 -15.000 0 5.000 13.000
Sum gjeld og egenkapital 101.000 107.000 170.000 262.000 293.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 118.000 122.000 170.000 257.000 280.000
Likviditetsgrad 1 -5.9 -7.1 5 22.
Likviditetsgrad 2 -5.5 -5.0 0 2 9.5
Soliditet -446.5 -417.8 -234.7 -119.1 -98.6
Resultatgrad -7.5 -69.6 -148.3 -20.4 -24.8
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad -1.2 -1.2 -1.4 -1.8
Total kapitalrentabilitet -4.0 -44.9 -50.6 -8.8 -11.9
Signatur
16.08.2016
STYRETS LEDER ALENE.
Prokurister
16.08.2016
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2021
Revisorberetning ikke levert
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2020
Revisorberetning ikke levert
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex