Nobelsystem Scandinavia AS
Juridisk navn:  Nobelsystem Scandinavia AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 95166201
Bryggetorget 11 Bryggetorget 11 Fax: 76109601
0250 Oslo 250 Oslo
Fylke: Kommune:
Oslo Oslo
Org.nr: 968602152
Aksjekapital: 1.000.000 NOK
Etableringsdato: 1/21/1994
Foretakstype: AS
Revisor: Revicom As
Regnskapsfører: Value Oslo As
Utvikling:
Omsetning  
  
84.96%
Resultat  
  
946.34%
Egenkapital  
  
189.77%
Hovedpunkter i regnskapet
2021 2020 2019 2018 2017
Omsetning: 209.000 113.000 0 374.000 976.000
Resultat: 111.331.000 10.640.000 9.204.000 1.880.000 -10.196.000
Egenkapital: 203.889.000 70.362.000 59.722.000 50.498.000 51.818.000
Regnskap for  Nobelsystem Scandinavia AS
Resultat 2021 2020 2019 2018 2017
Driftsinntekter 209.000 113.000 0 374.000 976.000
Driftskostnader -2.430.000 -5.473.000 -1.750.000 -1.217.000 -2.215.000
Driftsresultat -2.221.000 -5.361.000 -1.750.000 -843.000 -1.239.000
Finansinntekter 120.314.000 16.896.000 20.021.000 5.428.000 -7.760.000
Finanskostnader -6.762.000 -896.000 -9.066.000 -2.705.000 -1.197.000
Finans 113.552.000 16.000.000 10.955.000 2.723.000 -8.957.000
Resultat før skatt 111.331.000 10.640.000 9.204.000 1.880.000 -10.196.000
Skattekostnad 0 0 0
Årsresultat 111.331.000 10.640.000 9.204.000 1.880.000 -10.196.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 79.101.000 58.355.000 54.344.000 22.521.000 18.069.000
Sum omløpsmidler 142.212.000 20.046.000 16.321.000 29.499.000 47.113.000
Sum eiendeler 221.313.000 78.401.000 70.665.000 52.020.000 65.182.000
Sum opptjent egenkapital 126.195.000 19.864.000 9.224.000 0 0
Sum egenkapital 203.889.000 70.362.000 59.722.000 50.498.000 51.818.000
Sum langsiktig gjeld 100.000 0 0
Sum kortsiktig gjeld 17.424.000 8.039.000 10.843.000 1.523.000 13.364.000
Sum gjeld og egenkapital 221.312.000 78.401.000 70.665.000 52.021.000 65.182.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 150.000 102.000 0 374.000 876.000
Andre inntekter 59.000 11.000 0 0 100.000
Driftsinntekter 209.000 113.000 0 374.000 976.000
Varekostnad 0 0 0
Lønninger -58.000 -974.000 -822.000 -761.000 -927.000
Avskrivning -453.000 -129.000 -217.000 -12.000 -156.000
Nedskrivning -3.593.000 0 0 0
Andre driftskostnader -1.919.000 -777.000 -711.000 -444.000 -1.132.000
Driftskostnader -2.430.000 -5.473.000 -1.750.000 -1.217.000 -2.215.000
Driftsresultat -2.221.000 -5.361.000 -1.750.000 -843.000 -1.239.000
Finansinntekter 120.314.000 16.896.000 20.021.000 5.428.000 -7.760.000
Finanskostnader -6.762.000 -896.000 -9.066.000 -2.705.000 -1.197.000
Finans 113.552.000 16.000.000 10.955.000 2.723.000 -8.957.000
Konsernbidrag 0 0 0
Utbytte -5.000.000 0 -3.200.000 0
Årsresultat 111.331.000 10.640.000 9.204.000 1.880.000 -10.196.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0
Fast eiendom 16.047.000 6.035.000 7.883.000 7.147.000 7.171.000
Maskiner anlegg 0 0 0
Driftsløsøre 362.000 143.000 0 93.000 81.000
Sum varige driftsmidler 16.409.000 6.178.000 7.883.000 7.240.000 7.252.000
Sum finansielle anleggsmidler 62.692.000 52.177.000 46.461.000 15.281.000 10.817.000
Sum anleggsmidler 79.101.000 58.355.000 54.344.000 22.521.000 18.069.000
Varebeholdning 0 0 0
Kundefordringer 96.000 145.000 2.000
Andre fordringer 30.000 8.173.000 2.627.000 655.000 122.000
Sum investeringer 15.050.000 2.935.000 6.504.000 5.536.000 41.644.000
Kasse, bank 127.132.000 8.938.000 7.095.000 23.164.000 5.345.000
Sum omløpsmidler 142.212.000 20.046.000 16.321.000 29.499.000 47.113.000
Sum eiendeler 221.313.000 78.401.000 70.665.000 52.020.000 65.182.000
Sum opptjent egenkapital 126.195.000 19.864.000 9.224.000 0 0
Sum egenkapital 203.889.000 70.362.000 59.722.000 50.498.000 51.818.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 5.725.000 0 0 10.103.000
Sum langsiktig gjeld 100.000 0 0
Leverandørgjeld 280.000 139.000 183.000 159.000 91.000
Betalbar skatt 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 32.000 75.000 23.000 54.000 233.000
Utbytte -5.000.000 0 -3.200.000 0
Annen kortsiktig gjeld 11.387.000 7.824.000 10.637.000 1.310.000 2.937.000
Sum kortsiktig gjeld 17.424.000 8.039.000 10.843.000 1.523.000 13.364.000
Sum gjeld og egenkapital 221.312.000 78.401.000 70.665.000 52.021.000 65.182.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 124.788.000 12.007.000 5.478.000 27.976.000 33.749.000
Likviditetsgrad 1 8.2 2.5 1.5 19.4 3.5
Likviditetsgrad 2 8.2 2.5 1.5 19.4 3.5
Soliditet 92.1 89.7 84.5 97.1 79.5
Resultatgrad -1.062.7 -4.744.2 -225.4 -126.9
Rentedekningsgrad -0.3 -6.0 -0.2 -0.3
Gjeldsgrad 0.1 0.1 0.2 0 0.3
Total kapitalrentabilitet 53.4 14.7 25.9 8.8 -13.8
Signatur
23.11.2022
STYRETS LEDER OG NESTLEDER HVER FOR SEG.
Prokurister
23.11.2022
Styrets leder alene.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2021
Normal beretning
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex