Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Nodinah AS
Juridisk navn:  Nodinah AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 91713039
Hafrsfjordgata 23 Hafrsfjordgata 23 Fax:
4010 Stavanger 4010 Stavanger
Fylke: Kommune:
Rogaland Stavanger
Org.nr: 974906546
Aksjekapital: 200.000 NOK
Antall ansatte: 7
Etableringsdato: 8/7/1995 1
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Bdo AS
Utvikling:
Omsetning  
  
47.97%
Resultat  
  
594.12%
Egenkapital  
  
111.34%
Hovedpunkter i regnskapet
2021 2020 2019 2018 2017
Omsetning: 2.591.000 1.751.000 3.472.000 3.381.000 2.919.000
Resultat: 590.000 85.000 15.000 73.000 -349.000
Egenkapital: 1.006.000 476.000 390.000 375.000 302.000
Regnskap for  Nodinah AS
Resultat 2021 2020 2019 2018 2017
Driftsinntekter 2.591.000 1.751.000 3.472.000 3.381.000 2.919.000
Driftskostnader -1.996.000 -1.661.000 -3.452.000 -3.302.000 -3.250.000
Driftsresultat 595.000 91.000 20.000 78.000 -331.000
Finansinntekter 0 0 0 0
Finanskostnader -5.000 -6.000 -5.000 -5.000 -19.000
Finans -5.000 -6.000 -5.000 -5.000 -19.000
Resultat før skatt 590.000 85.000 15.000 73.000 -349.000
Skattekostnad -59.000 0 0 0 0
Årsresultat 531.000 85.000 15.000 73.000 -349.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 146.000 155.000 183.000 227.000 165.000
Sum omløpsmidler 1.169.000 540.000 1.058.000 789.000 659.000
Sum eiendeler 1.315.000 695.000 1.241.000 1.016.000 824.000
Sum opptjent egenkapital 806.000 276.000 190.000 175.000 102.000
Sum egenkapital 1.006.000 476.000 390.000 375.000 302.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 308.000 220.000 851.000 641.000 522.000
Sum gjeld og egenkapital 1.314.000 696.000 1.241.000 1.016.000 824.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 2.541.000 1.751.000 3.472.000 3.381.000 2.919.000
Andre inntekter 50.000 0 0 0 0
Driftsinntekter 2.591.000 1.751.000 3.472.000 3.381.000 2.919.000
Varekostnad -507.000 -422.000 -1.098.000 -923.000 -706.000
Lønninger -775.000 -669.000 -1.617.000 -1.675.000 -1.764.000
Avskrivning -9.000 -28.000 -34.000 -9.000 -31.000
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader -705.000 -542.000 -703.000 -695.000 -749.000
Driftskostnader -1.996.000 -1.661.000 -3.452.000 -3.302.000 -3.250.000
Driftsresultat 595.000 91.000 20.000 78.000 -331.000
Finansinntekter 0 0 0 0
Finanskostnader -5.000 -6.000 -5.000 -5.000 -19.000
Finans -5.000 -6.000 -5.000 -5.000 -19.000
Konsernbidrag 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0
Årsresultat 531.000 85.000 15.000 73.000 -349.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0
Maskiner anlegg 34.000 43.000 71.000 115.000 53.000
Driftsløsøre 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 34.000 43.000 71.000 115.000 53.000
Sum finansielle anleggsmidler 112.000 112.000 112.000 112.000 112.000
Sum anleggsmidler 146.000 155.000 183.000 227.000 165.000
Varebeholdning 82.000 112.000 182.000 168.000 168.000
Kundefordringer 274.000 76.000 821.000 19.000 270.000
Andre fordringer 7.000 0 0 4.000 0
Sum investeringer 0 0 0 0
Kasse, bank 805.000 352.000 55.000 598.000 220.000
Sum omløpsmidler 1.169.000 540.000 1.058.000 789.000 659.000
Sum eiendeler 1.315.000 695.000 1.241.000 1.016.000 824.000
Sum opptjent egenkapital 806.000 276.000 190.000 175.000 102.000
Sum egenkapital 1.006.000 476.000 390.000 375.000 302.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 158.000 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0
Leverandørgjeld 90.000 77.000 300.000 340.000 80.000
Betalbar skatt 59.000 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 85.000 80.000 203.000 101.000 137.000
Utbytte 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 74.000 63.000 190.000 200.000 305.000
Sum kortsiktig gjeld 308.000 220.000 851.000 641.000 522.000
Sum gjeld og egenkapital 1.314.000 696.000 1.241.000 1.016.000 824.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 861.000 320.000 207.000 148.000 137.000
Likviditetsgrad 1 3.8 2.5 1 1 1.3
Likviditetsgrad 2 3.5 1.9 1 1 0.9
Soliditet 76.6 68.4 31.4 36.9 36.7
Resultatgrad 23.0 5.2 0.6 2.3 -11.3
Rentedekningsgrad 119.0 15.2 4 15.6 -17.4
Gjeldsgrad 0.3 0.5 2.2 1.7 1.7
Total kapitalrentabilitet 45.3 13.1 1.6 7.7 -40.2
Signatur
23.02.2022
TO STYREMEDLEMMER I FELLESSKAP.
Prokurister
23.02.2022
Daglig leder alene.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2021
Revisorberetning ikke levert
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2020
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex