Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Nokia Solutions And Networks Norge As
Juridisk navn:  Nokia Solutions And Networks Norge As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 67188400
Martin Linges Vei 25 Martin Linges Vei 25 Fax:
1364 Fornebu 1364 Fornebu
Fylke: Kommune:
Viken Bærum
Org.nr: 990618976
Aksjekapital: 100.800 NOK
Antall ansatte: 60
Etableringsdato: 11/29/2006
Foretakstype: AS
Revisor: Deloitte AS
Regnskapsfører: Azets Insight As
Utvikling:
Omsetning  
  
-20.37%
Resultat  
  
-34.24%
Egenkapital  
  
-12.74%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019 2018 2017 2016
Omsetning: 322.530.000 405.031.000 294.057.000 53.632.000 50.051.000
Resultat: 15.496.000 23.563.000 17.440.000 1.959.000 1.324.000
Egenkapital: 29.381.000 33.670.000 43.949.000 18.045.000 52.828.000
Regnskap for  Nokia Solutions And Networks Norge As
Resultat 2020 2019 2018 2017 2016
Driftsinntekter 322.530.000 405.031.000 294.057.000 53.632.000 50.051.000
Driftskostnader -312.191.000 -382.422.000 -277.921.000 -52.132.000 -48.922.000
Driftsresultat 10.338.000 22.609.000 16.135.000 1.501.000 1.130.000
Finansinntekter 924.000 2.051.000 2.607.000 800.000 576.000
Finanskostnader -118.000 -1.203.000 -1.303.000 -343.000 -382.000
Finans 806.000 848.000 1.304.000 457.000 194.000
Resultat før skatt 15.496.000 23.563.000 17.440.000 1.959.000 1.324.000
Skattekostnad -170.000 7.354.000 0 0
Årsresultat 15.496.000 23.393.000 24.794.000 1.959.000 1.324.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 12.941.000 14.773.000 16.673.000 44.000 86.000
Sum omløpsmidler 257.718.000 259.831.000 303.711.000 85.698.000 82.811.000
Sum eiendeler 270.659.000 274.604.000 320.384.000 85.742.000 82.897.000
Sum opptjent egenkapital 11.336.000 15.625.000 25.904.000 0 -5.305.000
Sum egenkapital 29.381.000 33.670.000 43.949.000 18.045.000 52.828.000
Sum langsiktig gjeld 147.930.000 130.649.000 129.428.000 12.080.000 14.737.000
Sum kortsiktig gjeld 93.349.000 110.285.000 147.007.000 55.617.000 15.332.000
Sum gjeld og egenkapital 270.660.000 274.604.000 320.384.000 85.742.000 82.897.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 322.530.000 405.031.000 294.057.000 53.632.000 50.051.000
Andre inntekter 0 0 0 0
Driftsinntekter 322.530.000 405.031.000 294.057.000 53.632.000 50.051.000
Varekostnad -190.409.000 -260.654.000 -146.063.000 -225.000 -1.000
Lønninger -94.883.000 -97.695.000 -114.104.000 -43.579.000 -40.933.000
Avskrivning -5.000 -20.000 -20.000 -42.000 -94.000
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader -26.894.000 -24.053.000 -17.734.000 -8.286.000 -7.894.000
Driftskostnader -312.191.000 -382.422.000 -277.921.000 -52.132.000 -48.922.000
Driftsresultat 10.338.000 22.609.000 16.135.000 1.501.000 1.130.000
Finansinntekter 924.000 2.051.000 2.607.000 800.000 576.000
Finanskostnader -118.000 -1.203.000 -1.303.000 -343.000 -382.000
Finans 806.000 848.000 1.304.000 457.000 194.000
Konsernbidrag 0 0 0 0
Utbytte -3.000.000 -24.000.000 0 0 0
Årsresultat 15.496.000 23.393.000 24.794.000 1.959.000 1.324.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 9.326.000 9.326.000 9.496.000 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0
Maskiner anlegg 5.000 0 0 0
Driftsløsøre 0 24.000 44.000 86.000
Sum varige driftsmidler 5.000 24.000 44.000 86.000
Sum finansielle anleggsmidler 3.614.000 5.442.000 7.152.000 0 0
Sum anleggsmidler 12.941.000 14.773.000 16.673.000 44.000 86.000
Varebeholdning 12.581.000 6.636.000 46.653.000 0 0
Kundefordringer 81.324.000 122.333.000 72.669.000 6.786.000 6.809.000
Andre fordringer 162.157.000 128.233.000 179.375.000 78.700.000 75.975.000
Sum investeringer 0 0 0 0
Kasse, bank 1.656.000 2.628.000 5.014.000 212.000 27.000
Sum omløpsmidler 257.718.000 259.831.000 303.711.000 85.698.000 82.811.000
Sum eiendeler 270.659.000 274.604.000 320.384.000 85.742.000 82.897.000
Sum opptjent egenkapital 11.336.000 15.625.000 25.904.000 0 -5.305.000
Sum egenkapital 29.381.000 33.670.000 43.949.000 18.045.000 52.828.000
Sum avsetninger til forpliktelser 147.930.000 130.649.000 129.428.000 12.080.000 14.737.000
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 147.930.000 130.649.000 129.428.000 12.080.000 14.737.000
Leverandørgjeld 41.221.000 34.234.000 83.327.000 1.917.000 1.073.000
Betalbar skatt 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 19.151.000 26.912.000 12.267.000 4.489.000 3.845.000
Utbytte -3.000.000 -24.000.000 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 29.976.000 27.355.000 26.412.000 9.210.000 10.415.000
Sum kortsiktig gjeld 93.349.000 110.285.000 147.007.000 55.617.000 15.332.000
Sum gjeld og egenkapital 270.660.000 274.604.000 320.384.000 85.742.000 82.897.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 164.369.000 149.546.000 156.704.000 30.081.000 67.479.000
Likviditetsgrad 1 2.8 2.4 2.1 1.5 5.4
Likviditetsgrad 2 2.6 2.3 1.7 1.5 5.4
Soliditet 10.9 12.3 13.7 2 63.7
Resultatgrad 3.2 5.6 5.5 2.8 2.3
Rentedekningsgrad 87.6 18.8 12.4 4.4 3
Gjeldsgrad 8.2 7.2 6.3 3.8 0.6
Total kapitalrentabilitet 4.2 9 5.8 2.7 2.1
Signatur
23.09.2021
STYRETS LEDER OG ETT STYREMEDLEM I FELLESSKAP ELLER DAGLIG LEDER OG
ETT STYREMEDLEM I FELLESSKAP.
Prokurister
19.05.2016
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2020
Normal beretning
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex