Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Noko AS
Juridisk navn:  Noko AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 33189800
c/o Kvelde Mølle Kveldeveien 267 c/o Kvelde Mølle Kveldeveien 267 Fax: 33189801
3282 Kvelde 3282 Kvelde
Fylke: Kommune:
Vestfold og Telemark Larvik
Org.nr: 986550100
Aksjekapital: 450.000 NOK
Antall ansatte: 3
Etableringsdato: 1/16/2004
Foretakstype: AS
Revisor: Rsm Norge As
Utvikling:
Omsetning  
  
8.03%
Resultat  
  
-1103.45%
Egenkapital  
  
-106.55%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019 2018 2017 2016
Omsetning: 15.416.000 14.270.000 11.859.000 11.701.000 11.638.000
Resultat: -698.000 -58.000 -662.000 18.000 214.000
Egenkapital: -1.355.000 -656.000 -598.000 65.000 47.000
Regnskap for  Noko AS
Resultat 2020 2019 2018 2017 2016
Driftsinntekter 15.416.000 14.270.000 11.859.000 11.701.000 11.638.000
Driftskostnader -15.980.000 -14.189.000 -12.396.000 -11.583.000 -11.301.000
Driftsresultat -564.000 81.000 -537.000 118.000 337.000
Finansinntekter 11.000 1.000 3.000 0 0
Finanskostnader -145.000 -140.000 -128.000 -100.000 -124.000
Finans -134.000 -139.000 -125.000 -100.000 -124.000
Resultat før skatt -698.000 -58.000 -662.000 18.000 214.000
Skattekostnad 0 0 0 0
Årsresultat -698.000 -58.000 -662.000 18.000 214.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 566.000 373.000 314.000 438.000 235.000
Sum omløpsmidler 10.398.000 7.550.000 5.934.000 6.804.000 4.686.000
Sum eiendeler 10.964.000 7.923.000 6.248.000 7.242.000 4.921.000
Sum opptjent egenkapital -2.081.000 -1.383.000 -1.324.000 -662.000 -680.000
Sum egenkapital -1.355.000 -656.000 -598.000 65.000 47.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 12.319.000 8.580.000 6.846.000 7.177.000 4.874.000
Sum gjeld og egenkapital 10.965.000 7.924.000 6.249.000 7.242.000 4.921.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 15.416.000 14.270.000 11.859.000 11.701.000 11.638.000
Andre inntekter 0 0 0 0
Driftsinntekter 15.416.000 14.270.000 11.859.000 11.701.000 11.638.000
Varekostnad -11.992.000 -10.932.000 -9.075.000 -8.331.000 -8.714.000
Lønninger -1.643.000 -887.000 -792.000 -783.000 -794.000
Avskrivning -176.000 -96.000 -72.000 -31.000 -25.000
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader -2.169.000 -2.274.000 -2.457.000 -2.438.000 -1.768.000
Driftskostnader -15.980.000 -14.189.000 -12.396.000 -11.583.000 -11.301.000
Driftsresultat -564.000 81.000 -537.000 118.000 337.000
Finansinntekter 11.000 1.000 3.000 0 0
Finanskostnader -145.000 -140.000 -128.000 -100.000 -124.000
Finans -134.000 -139.000 -125.000 -100.000 -124.000
Konsernbidrag 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0
Årsresultat -698.000 -58.000 -662.000 18.000 214.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0
Maskiner anlegg 555.000 346.000 271.000 338.000 135.000
Driftsløsøre 11.000 27.000 43.000 0 0
Sum varige driftsmidler 566.000 373.000 314.000 338.000 135.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 100.000 100.000
Sum anleggsmidler 566.000 373.000 314.000 438.000 235.000
Varebeholdning 4.084.000 4.346.000 3.579.000 3.739.000 2.262.000
Kundefordringer 4.898.000 2.933.000 1.915.000 2.784.000 2.328.000
Andre fordringer 1.323.000 221.000 355.000 275.000 82.000
Sum investeringer 0 0 0 0
Kasse, bank 93.000 51.000 28.000 5.000 14.000
Sum omløpsmidler 10.398.000 7.550.000 5.934.000 6.804.000 4.686.000
Sum eiendeler 10.964.000 7.923.000 6.248.000 7.242.000 4.921.000
Sum opptjent egenkapital -2.081.000 -1.383.000 -1.324.000 -662.000 -680.000
Sum egenkapital -1.355.000 -656.000 -598.000 65.000 47.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 1.398.000 2.167.000 803.000 1.976.000 497.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0
Leverandørgjeld 10.681.000 6.255.000 5.715.000 4.907.000 3.838.000
Betalbar skatt 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 113.000 48.000 162.000 47.000 110.000
Utbytte 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 126.000 109.000 165.000 247.000 429.000
Sum kortsiktig gjeld 12.319.000 8.580.000 6.846.000 7.177.000 4.874.000
Sum gjeld og egenkapital 10.965.000 7.924.000 6.249.000 7.242.000 4.921.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -1.921.000 -1.030.000 -912.000 -373.000 -188.000
Likviditetsgrad 1 0.8 0.9 0.9 0.9 1
Likviditetsgrad 2 0.5 0.4 0.3 0.4 0.5
Soliditet -12.4 -8.3 -9.6 0.9 1
Resultatgrad -3.7 0.6 -4.5 1 2.9
Rentedekningsgrad -3.9 0.6 -4.2 1.2 2.7
Gjeldsgrad -9.1 -13.1 -11.4 110.4 103.7
Total kapitalrentabilitet -5.0 1 -8.5 1.6 6.8
Signatur
26.02.2016
TO STYREMEDLEMMER I FELLESSKAP.
Prokurister
26.02.2016
Daglig leder alene.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2020
Normal beretning
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex