Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Nomek AS
Juridisk navn:  Nomek AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 57870770
Grandevegen 13 Grandevegen 13 Fax: 57877822
6783 Stryn 6783 Stryn
Fylke: Kommune:
Vestland Stryn
Org.nr: 979885717
Aksjekapital: 1.669.000 NOK
Antall ansatte: 78
Etableringsdato: 5/1/1998 1
Foretakstype: AS
Revisor: Hovden & Vatne Statsautoriserte Revisorar As
Utvikling:
Omsetning  
  
9.54%
Resultat  
  
127.86%
Egenkapital  
  
-0.32%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 95.789.000 87.447.000 76.695.000 78.956.000 65.208.000
Resultat: 14.237.000 6.248.000 4.674.000 2.212.000 1.858.000
Egenkapital: 21.886.000 21.957.000 19.432.000 18.990.000 18.127.000
Regnskap for  Nomek AS
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 95.789.000 87.447.000 76.695.000 78.956.000 65.208.000
Driftskostnader -87.641.000 -80.542.000 -71.739.000 -75.819.000 -62.475.000
Driftsresultat 8.148.000 6.905.000 4.955.000 3.137.000 2.733.000
Finansinntekter 7.045.000 111.000 684.000 50.000 141.000
Finanskostnader -957.000 -768.000 -965.000 -976.000 -1.016.000
Finans 6.088.000 -657.000 -281.000 -926.000 -875.000
Resultat før skatt 14.237.000 6.248.000 4.674.000 2.212.000 1.858.000
Skattekostnad -1.507.000 -1.223.000 -790.000 -488.000 -361.000
Årsresultat 12.729.000 5.024.000 3.884.000 1.723.000 1.496.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 18.150.000 21.679.000 24.196.000 26.212.000 28.887.000
Sum omløpsmidler 37.641.000 36.522.000 29.385.000 36.293.000 26.397.000
Sum eiendeler 55.791.000 58.201.000 53.581.000 62.505.000 55.284.000
Sum opptjent egenkapital 20.126.000 20.197.000 17.673.000 17.231.000 16.368.000
Sum egenkapital 21.886.000 21.957.000 19.432.000 18.990.000 18.127.000
Sum langsiktig gjeld 18.384.000 21.565.000 23.589.000 28.510.000 26.846.000
Sum kortsiktig gjeld 15.520.000 14.679.000 10.560.000 15.005.000 10.311.000
Sum gjeld og egenkapital 55.789.000 58.200.000 53.581.000 62.505.000 55.284.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 95.366.000 86.995.000 76.691.000 78.654.000 65.208.000
Andre inntekter 423.000 452.000 5.000 302.000 0
Driftsinntekter 95.789.000 87.447.000 76.695.000 78.956.000 65.208.000
Varekostnad -39.062.000 -33.127.000 -29.060.000 -32.623.000 -27.047.000
Lønninger -31.706.000 -30.800.000 -27.436.000 -27.341.000 -21.930.000
Avskrivning -2.910.000 -2.952.000 -3.051.000 -3.068.000 -3.435.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -13.963.000 -13.663.000 -12.192.000 -12.938.000 -11.373.000
Driftskostnader -87.641.000 -80.542.000 -71.739.000 -75.819.000 -62.475.000
Driftsresultat 8.148.000 6.905.000 4.955.000 3.137.000 2.733.000
Finansinntekter 7.045.000 111.000 684.000 50.000 141.000
Finanskostnader -957.000 -768.000 -965.000 -976.000 -1.016.000
Finans 6.088.000 -657.000 -281.000 -926.000 -875.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte -3.000.000 -2.500.000 -1.940.000 -860.000 0
Årsresultat 12.729.000 5.024.000 3.884.000 1.723.000 1.496.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 481.000 492.000 504.000 515.000 463.000
Fast eiendom 4.122.000 1.917.000 2.081.000 2.190.000 2.562.000
Maskiner anlegg 11.449.000 13.371.000 15.314.000 17.270.000 19.033.000
Driftsløsøre 2.030.000 2.194.000 2.660.000 2.237.000 2.829.000
Sum varige driftsmidler 17.601.000 17.482.000 20.055.000 21.697.000 24.424.000
Sum finansielle anleggsmidler 68.000 3.705.000 3.637.000 4.000.000 4.000.000
Sum anleggsmidler 18.150.000 21.679.000 24.196.000 26.212.000 28.887.000
Varebeholdning 13.397.000 14.694.000 11.128.000 10.485.000 9.580.000
Kundefordringer 11.241.000 15.908.000 10.304.000 17.037.000 15.444.000
Andre fordringer 690.000 186.000 1.548.000 863.000 183.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 12.314.000 5.734.000 6.405.000 7.907.000 1.189.000
Sum omløpsmidler 37.641.000 36.522.000 29.385.000 36.293.000 26.397.000
Sum eiendeler 55.791.000 58.201.000 53.581.000 62.505.000 55.284.000
Sum opptjent egenkapital 20.126.000 20.197.000 17.673.000 17.231.000 16.368.000
Sum egenkapital 21.886.000 21.957.000 19.432.000 18.990.000 18.127.000
Sum avsetninger til forpliktelser 1.481.000 1.375.000 1.720.000 1.841.000 1.806.000
Gjeld til kredittinstitutt 0 13.000 5.000 21.000 89.000
Sum langsiktig gjeld 18.384.000 21.565.000 23.589.000 28.510.000 26.846.000
Leverandørgjeld 5.120.000 3.852.000 2.364.000 3.110.000 3.434.000
Betalbar skatt 584.000 821.000 370.000 379.000 702.000
Skyldig offentlige avgifter 3.179.000 3.833.000 3.173.000 5.389.000 3.146.000
Utbytte -3.000.000 -2.500.000 -1.940.000 -860.000 0
Annen kortsiktig gjeld 3.637.000 3.659.000 2.709.000 5.246.000 2.941.000
Sum kortsiktig gjeld 15.520.000 14.679.000 10.560.000 15.005.000 10.311.000
Sum gjeld og egenkapital 55.789.000 58.200.000 53.581.000 62.505.000 55.284.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 22.121.000 21.843.000 18.825.000 21.288.000 16.086.000
Likviditetsgrad 1 2.4 2.5 2.8 2.4 2.6
Likviditetsgrad 2 1.6 1.5 1.7 1.7 1.7
Soliditet 39.2 37.7 36.3 30.4 32.8
Resultatgrad 8.5 7.9 6.5 4 4.2
Rentedekningsgrad 8.5 9 5.1 3.2 2.8
Gjeldsgrad 1.5 1.7 1.8 2.3 2.0
Total kapitalrentabilitet 27.2 12.1 10.5 5.1 5.2
Signatur
14.06.2016
STYRETS LEDER OG ETT STYREMEDLEM I FELLESSKAP.
TO STYREMEDLEMMER I FELLESSKAP.
Prokurister
14.06.2016
DAGLEG LEIAR ÅLEINE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex