Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Nooma As
Juridisk navn:  Nooma As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 90049021
Okjen 23 Okjen 23 Fax:
5444 Espevær 5444 Espevær
Fylke: Kommune:
Vestland Bømlo
Org.nr: 984103549
Aksjekapital: 30.000 NOK
Antall ansatte: 1
Etableringsdato: 1/3/2002 1
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Sparebank 1 Økonomihuset As
Utvikling:
Omsetning  
  
-40.96%
Resultat  
  
-65.71%
Egenkapital  
  
14.63%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019 2018 2017 2016
Omsetning: 1.668.000 2.825.000 1.935.000 1.671.000 390.000
Resultat: 238.000 694.000 -177.000 -68.000 -232.000
Egenkapital: 1.301.000 1.135.000 511.000 689.000 757.000
Regnskap for  Nooma As
Resultat 2020 2019 2018 2017 2016
Driftsinntekter 1.668.000 2.825.000 1.935.000 1.671.000 390.000
Driftskostnader -1.343.000 -2.041.000 -2.032.000 -1.683.000 -2.097.000
Driftsresultat 326.000 784.000 -98.000 -11.000 -1.707.000
Finansinntekter 0 0 1.000 1.836.000
Finanskostnader -88.000 -90.000 -79.000 -58.000 -362.000
Finans -88.000 -90.000 -79.000 -57.000 1.474.000
Resultat før skatt 238.000 694.000 -177.000 -68.000 -232.000
Skattekostnad -72.000 -70.000 0 0 0
Årsresultat 165.000 624.000 -177.000 -68.000 -232.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 710.000 790.000 953.000 1.086.000 893.000
Sum omløpsmidler 2.131.000 2.405.000 1.604.000 1.227.000 1.071.000
Sum eiendeler 2.841.000 3.195.000 2.557.000 2.313.000 1.964.000
Sum opptjent egenkapital 1.271.000 1.105.000 481.000 659.000 727.000
Sum egenkapital 1.301.000 1.135.000 511.000 689.000 757.000
Sum langsiktig gjeld 545.000 584.000 652.000 722.000 764.000
Sum kortsiktig gjeld 995.000 1.476.000 1.394.000 902.000 443.000
Sum gjeld og egenkapital 2.841.000 3.195.000 2.557.000 2.313.000 1.964.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 1.668.000 2.825.000 1.935.000 1.671.000 390.000
Andre inntekter 0 0 0 0
Driftsinntekter 1.668.000 2.825.000 1.935.000 1.671.000 390.000
Varekostnad -1.000 -62.000 -63.000 -117.000 -58.000
Lønninger -867.000 -1.529.000 -1.578.000 -860.000 -38.000
Avskrivning -161.000 -149.000 -138.000 -137.000 -2.000
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader -314.000 -301.000 -253.000 -569.000 -1.999.000
Driftskostnader -1.343.000 -2.041.000 -2.032.000 -1.683.000 -2.097.000
Driftsresultat 326.000 784.000 -98.000 -11.000 -1.707.000
Finansinntekter 0 0 1.000 1.836.000
Finanskostnader -88.000 -90.000 -79.000 -58.000 -362.000
Finans -88.000 -90.000 -79.000 -57.000 1.474.000
Konsernbidrag 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0
Årsresultat 165.000 624.000 -177.000 -68.000 -232.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0
Driftsløsøre 248.000 328.000 414.000 552.000 609.000
Sum varige driftsmidler 248.000 328.000 414.000 552.000 609.000
Sum finansielle anleggsmidler 462.000 462.000 539.000 534.000 284.000
Sum anleggsmidler 710.000 790.000 953.000 1.086.000 893.000
Varebeholdning 0 0 0 0
Kundefordringer 1.211.000 1.482.000 757.000 433.000 93.000
Andre fordringer 920.000 923.000 846.000 794.000 974.000
Sum investeringer 0 0 0 0
Kasse, bank 0 0 0 5.000
Sum omløpsmidler 2.131.000 2.405.000 1.604.000 1.227.000 1.071.000
Sum eiendeler 2.841.000 3.195.000 2.557.000 2.313.000 1.964.000
Sum opptjent egenkapital 1.271.000 1.105.000 481.000 659.000 727.000
Sum egenkapital 1.301.000 1.135.000 511.000 689.000 757.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 90.000 92.000 153.000 118.000 131.000
Sum langsiktig gjeld 545.000 584.000 652.000 722.000 764.000
Leverandørgjeld 2.000 30.000 57.000 68.000 58.000
Betalbar skatt 72.000 70.000 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 6.000 183.000 188.000 213.000 9.000
Utbytte 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 824.000 1.101.000 995.000 504.000 246.000
Sum kortsiktig gjeld 995.000 1.476.000 1.394.000 902.000 443.000
Sum gjeld og egenkapital 2.841.000 3.195.000 2.557.000 2.313.000 1.964.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 1.136.000 929.000 210.000 325.000 628.000
Likviditetsgrad 1 2.1 1.6 1.2 1.4 2.4
Likviditetsgrad 2 2.1 1.6 1.2 1.4 2.4
Soliditet 45.8 35.5 2 29.8 38.5
Resultatgrad 19.5 27.8 -5.1 -0.7 -437.7
Rentedekningsgrad 3.7 8.7 -1.2 -0.2 -4.7
Gjeldsgrad 1.2 1.8 4 2.4 1.6
Total kapitalrentabilitet 11.5 24.5 -3.8 -0.4 6.6
Signatur
10.04.2013
STYRETS LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2020
Revisorberetning ikke levert
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex