Nopa Norsk Forening For Komponister Og Tekstforfattere
Juridisk navn:  Nopa Norsk Forening For Komponister Og Tekstforfattere
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 22473000
Kongens Gate 24 Kongens Gate 24 Fax:
0153 Oslo 153 Oslo
Fylke: Kommune:
Oslo Oslo
Org.nr: 971277920
Aksjekapital: 0
Antall ansatte: 6
Etableringsdato: 1/26/1937
Foretakstype: FLI
Revisor: Nitschke AS
Utvikling:
Omsetning  
  
4.08%
Resultat  
  
511.03%
Egenkapital  
  
30.38%
Hovedpunkter i regnskapet
2021 2020 2019 2018 2017
Omsetning: 22.324.000 21.449.000 19.301.000 18.150.000 17.009.000
Resultat: 3.990.000 653.000 -184.000 952.000 -85.000
Egenkapital: 17.123.000 13.133.000 12.480.000 12.664.000 11.712.000
Regnskap for  Nopa Norsk Forening For Komponister Og Tekstforfattere
Resultat 2021 2020 2019 2018 2017
Driftsinntekter 22.324.000 21.449.000 19.301.000 18.150.000 17.009.000
Driftskostnader -19.661.000 -21.322.000 -19.516.000 -18.775.000 -17.128.000
Driftsresultat 2.664.000 127.000 -215.000 -625.000 -119.000
Finansinntekter 1.348.000 541.000 56.000 1.599.000 52.000
Finanskostnader -22.000 -15.000 -24.000 -22.000 -17.000
Finans 1.326.000 526.000 32.000 1.577.000 35.000
Resultat før skatt 3.990.000 653.000 -184.000 952.000 -85.000
Skattekostnad 0 0 0
Årsresultat 3.990.000 653.000 -184.000 952.000 -85.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 3.003.000 2.314.000 2.348.000 3.365.000 5.122.000
Sum omløpsmidler 33.753.000 33.116.000 31.171.000 27.838.000 23.952.000
Sum eiendeler 36.756.000 35.430.000 33.519.000 31.203.000 29.074.000
Sum opptjent egenkapital 17.123.000 13.133.000 12.480.000 12.664.000 11.712.000
Sum egenkapital 17.123.000 13.133.000 12.480.000 12.664.000 11.712.000
Sum langsiktig gjeld 1.080.000 846.000 930.000 834.000 758.000
Sum kortsiktig gjeld 18.554.000 21.451.000 20.109.000 17.705.000 16.604.000
Sum gjeld og egenkapital 36.757.000 35.430.000 33.519.000 31.203.000 29.074.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 17.726.000 16.654.000 14.731.000 13.922.000 13.091.000
Andre inntekter 4.598.000 4.795.000 4.570.000 4.228.000 3.918.000
Driftsinntekter 22.324.000 21.449.000 19.301.000 18.150.000 17.009.000
Varekostnad 0 0 0
Lønninger -8.097.000 -7.575.000 -6.664.000 -6.683.000 -5.797.000
Avskrivning -26.000 -20.000 -27.000 -8.000 -76.000
Nedskrivning 0 0 0
Andre driftskostnader -11.538.000 -13.727.000 -12.825.000 -12.084.000 -11.255.000
Driftskostnader -19.661.000 -21.322.000 -19.516.000 -18.775.000 -17.128.000
Driftsresultat 2.664.000 127.000 -215.000 -625.000 -119.000
Finansinntekter 1.348.000 541.000 56.000 1.599.000 52.000
Finanskostnader -22.000 -15.000 -24.000 -22.000 -17.000
Finans 1.326.000 526.000 32.000 1.577.000 35.000
Konsernbidrag 0 0 0
Utbytte 0 0 0
Årsresultat 3.990.000 653.000 -184.000 952.000 -85.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0
Fast eiendom 2.259.000 2.259.000 2.259.000 2.259.000 2.267.000
Maskiner anlegg 0 0 0
Driftsløsøre 55.000 20.000 54.000 0 0
Sum varige driftsmidler 2.315.000 2.279.000 2.313.000 2.259.000 2.267.000
Sum finansielle anleggsmidler 689.000 34.000 34.000 1.105.000 2.855.000
Sum anleggsmidler 3.003.000 2.314.000 2.348.000 3.365.000 5.122.000
Varebeholdning 0 0 0
Kundefordringer 13.747.000 17.792.000 16.647.000 14.728.000 13.922.000
Andre fordringer 583.000 612.000 587.000 400.000 454.000
Sum investeringer 0 0 0
Kasse, bank 19.424.000 14.712.000 13.937.000 12.710.000 9.576.000
Sum omløpsmidler 33.753.000 33.116.000 31.171.000 27.838.000 23.952.000
Sum eiendeler 36.756.000 35.430.000 33.519.000 31.203.000 29.074.000
Sum opptjent egenkapital 17.123.000 13.133.000 12.480.000 12.664.000 11.712.000
Sum egenkapital 17.123.000 13.133.000 12.480.000 12.664.000 11.712.000
Sum avsetninger til forpliktelser 1.080.000 846.000 930.000 834.000 758.000
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 1.080.000 846.000 930.000 834.000 758.000
Leverandørgjeld 498.000 895.000 162.000 181.000 511.000
Betalbar skatt 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 796.000 707.000 737.000 805.000 709.000
Utbytte 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 17.260.000 19.848.000 19.211.000 16.718.000 15.384.000
Sum kortsiktig gjeld 18.554.000 21.451.000 20.109.000 17.705.000 16.604.000
Sum gjeld og egenkapital 36.757.000 35.430.000 33.519.000 31.203.000 29.074.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 15.199.000 11.665.000 11.062.000 10.133.000 7.348.000
Likviditetsgrad 1 1.8 1.5 1.6 1.6 1.4
Likviditetsgrad 2 1.8 1.5 1.6 1.6 1.4
Soliditet 46.6 37.1 37.2 40.6 40.3
Resultatgrad 11.9 0.6 -1.1 -3.4 -0.7
Rentedekningsgrad 121.1 8.5 -28.4
Gjeldsgrad 1.1 1.7 1.7 1.5 1.5
Total kapitalrentabilitet 10.9 1.9 -0.5 3.1 -0.2
Signatur
13.12.2022
STYRETS LEDER OG ETT STYREMEDLEM I FELLESSKAP.
Prokurister
13.12.2022
Daglig leder alene.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2021
Normal beretning
Auditor Notes for 2020
Normal beretning
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex