Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Nor-Transport AS
Juridisk navn:  Nor-Transport AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 69883030
Postboks 491 Åslia 55 Fax:
1802 Askim 1808 Askim
Fylke: Kommune:
Viken Indre Østfold
Org.nr: 928615618
Aksjekapital: 100.000 NOK
Antall ansatte: 5
Etableringsdato: 6/27/1979
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Øvre Østfold Regnskapskontor As
Utvikling:
Omsetning  
  
23.4%
Resultat  
  
289.94%
Egenkapital  
  
9.5%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019 2018 2017 2016
Omsetning: 4.367.000 3.539.000 3.916.000 3.601.000 3.813.000
Resultat: 1.201.000 308.000 549.000 -303.000 -277.000
Egenkapital: 5.026.000 4.590.000 4.850.000 4.423.000 4.654.000
Regnskap for  Nor-Transport AS
Resultat 2020 2019 2018 2017 2016
Driftsinntekter 4.367.000 3.539.000 3.916.000 3.601.000 3.813.000
Driftskostnader -3.181.000 -3.262.000 -3.388.000 -3.911.000 -4.079.000
Driftsresultat 1.186.000 277.000 528.000 -310.000 -265.000
Finansinntekter 17.000 31.000 22.000 16.000 17.000
Finanskostnader -3.000 0 -1.000 -9.000 -29.000
Finans 14.000 31.000 21.000 7.000 -12.000
Resultat før skatt 1.201.000 308.000 549.000 -303.000 -277.000
Skattekostnad -264.000 -68.000 -122.000 72.000 70.000
Årsresultat 937.000 240.000 427.000 -231.000 -207.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 3.862.000 1.155.000 1.475.000 911.000 1.574.000
Sum omløpsmidler 2.469.000 4.618.000 3.762.000 4.076.000 4.295.000
Sum eiendeler 6.331.000 5.773.000 5.237.000 4.987.000 5.869.000
Sum opptjent egenkapital 4.926.000 4.490.000 4.750.000 4.323.000 4.554.000
Sum egenkapital 5.026.000 4.590.000 4.850.000 4.423.000 4.654.000
Sum langsiktig gjeld 204.000 51.000 98.000 18.000 425.000
Sum kortsiktig gjeld 1.101.000 1.132.000 288.000 546.000 791.000
Sum gjeld og egenkapital 6.331.000 5.773.000 5.236.000 4.987.000 5.870.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 3.710.000 3.539.000 3.204.000 3.601.000 3.813.000
Andre inntekter 657.000 0 713.000 0 0
Driftsinntekter 4.367.000 3.539.000 3.916.000 3.601.000 3.813.000
Varekostnad -26.000 -105.000 -379.000 -217.000
Lønninger -1.720.000 -1.400.000 -1.171.000 -1.198.000 -1.467.000
Avskrivning -257.000 -434.000 -493.000 -679.000 -802.000
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader -1.204.000 -1.402.000 -1.619.000 -1.655.000 -1.593.000
Driftskostnader -3.181.000 -3.262.000 -3.388.000 -3.911.000 -4.079.000
Driftsresultat 1.186.000 277.000 528.000 -310.000 -265.000
Finansinntekter 17.000 31.000 22.000 16.000 17.000
Finanskostnader -3.000 0 -1.000 -9.000 -29.000
Finans 14.000 31.000 21.000 7.000 -12.000
Konsernbidrag 0 0 0 0
Utbytte -500.000 -500.000 0 0 0
Årsresultat 937.000 240.000 427.000 -231.000 -207.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 14.000 0
Fast eiendom 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0
Driftsløsøre 1.770.000 1.063.000 1.473.000 865.000 1.544.000
Sum varige driftsmidler 1.770.000 1.063.000 1.473.000 865.000 1.544.000
Sum finansielle anleggsmidler 2.092.000 92.000 2.000 32.000 30.000
Sum anleggsmidler 3.862.000 1.155.000 1.475.000 911.000 1.574.000
Varebeholdning 0 0 0 0
Kundefordringer 619.000 581.000 420.000 601.000 1.379.000
Andre fordringer 106.000 84.000 247.000 152.000 140.000
Sum investeringer 0 0 0 0
Kasse, bank 1.744.000 3.952.000 3.095.000 3.323.000 2.776.000
Sum omløpsmidler 2.469.000 4.618.000 3.762.000 4.076.000 4.295.000
Sum eiendeler 6.331.000 5.773.000 5.237.000 4.987.000 5.869.000
Sum opptjent egenkapital 4.926.000 4.490.000 4.750.000 4.323.000 4.554.000
Sum egenkapital 5.026.000 4.590.000 4.850.000 4.423.000 4.654.000
Sum avsetninger til forpliktelser 204.000 51.000 98.000 0 81.000
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 204.000 51.000 98.000 18.000 425.000
Leverandørgjeld 92.000 62.000 35.000 92.000 162.000
Betalbar skatt 112.000 115.000 10.000 23.000 50.000
Skyldig offentlige avgifter 124.000 281.000 74.000 197.000 277.000
Utbytte -500.000 -500.000 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 273.000 174.000 170.000 235.000 303.000
Sum kortsiktig gjeld 1.101.000 1.132.000 288.000 546.000 791.000
Sum gjeld og egenkapital 6.331.000 5.773.000 5.236.000 4.987.000 5.870.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 1.368.000 3.486.000 3.474.000 3.530.000 3.504.000
Likviditetsgrad 1 2.2 4.1 13.1 7.5 5.4
Likviditetsgrad 2 2.2 4.1 13.1 7.5 5.4
Soliditet 79.4 79.5 92.6 88.7 79.3
Resultatgrad 27.2 7.8 13.5 -8.6 -6.9
Rentedekningsgrad 395.3 5 -34.4 -9.1
Gjeldsgrad 0.3 0.3 0.1 0.1 0.3
Total kapitalrentabilitet 19.0 5.3 10.5 -5.9 -4.2
Signatur
07.06.2006
STYRETS MEDLEMMER HVER FOR SEG.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2020
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex