Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Nor Services As
Juridisk navn:  Nor Services As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 91567034
Sandeveien 97 Sandeveien 97 Fax:
3185 Skoppum 3185 Skoppum
Fylke: Kommune:
Vestfold og Telemark Horten
Org.nr: 896326112
Aksjekapital: 220.000 NOK
Antall ansatte: 1
Etableringsdato: 11/10/2010
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Eksakt Regnskap AS
Utvikling:
Omsetning  
  
-40.34%
Resultat  
  
-121.29%
Egenkapital  
  
-13.15%
Hovedpunkter i regnskapet
2021 2020 2019 2018 2017
Omsetning: 176.000 295.000 881.000 3.600.000 1.293.000
Resultat: -582.000 -263.000 413.000 3.412.000 1.180.000
Egenkapital: 3.111.000 3.582.000 3.787.000 3.467.000 839.000
Regnskap for  Nor Services As
Resultat 2021 2020 2019 2018 2017
Driftsinntekter 176.000 295.000 881.000 3.600.000 1.293.000
Driftskostnader -793.000 -558.000 -466.000 -191.000 -82.000
Driftsresultat -617.000 -263.000 415.000 3.409.000 1.211.000
Finansinntekter 35.000 1.000 3.000 0
Finanskostnader -3.000 0 -31.000
Finans 35.000 -2.000 3.000 -31.000
Resultat før skatt -582.000 -263.000 413.000 3.412.000 1.180.000
Skattekostnad 111.000 57.000 -92.000 -785.000 -191.000
Årsresultat -470.000 -206.000 321.000 2.628.000 989.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 8.581.000 8.081.000 6.148.000 282.000 329.000
Sum omløpsmidler 278.000 292.000 645.000 5.558.000 2.456.000
Sum eiendeler 8.859.000 8.373.000 6.793.000 5.840.000 2.785.000
Sum opptjent egenkapital 2.891.000 3.362.000 3.567.000 3.247.000 619.000
Sum egenkapital 3.111.000 3.582.000 3.787.000 3.467.000 839.000
Sum langsiktig gjeld 5.382.000 4.502.000 2.654.000 1.300.000 1.317.000
Sum kortsiktig gjeld 366.000 290.000 352.000 1.073.000 629.000
Sum gjeld og egenkapital 8.859.000 8.374.000 6.793.000 5.840.000 2.785.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 154.000 295.000 881.000 3.600.000 1.293.000
Andre inntekter 22.000 0 0 0
Driftsinntekter 176.000 295.000 881.000 3.600.000 1.293.000
Varekostnad -1.000 -71.000 -91.000 0 0
Lønninger -179.000 -71.000 -122.000 -122.000 0
Avskrivning -206.000 -139.000 -104.000 -46.000 -53.000
Nedskrivning 0 0 0
Andre driftskostnader -407.000 -277.000 -149.000 -23.000 -29.000
Driftskostnader -793.000 -558.000 -466.000 -191.000 -82.000
Driftsresultat -617.000 -263.000 415.000 3.409.000 1.211.000
Finansinntekter 35.000 1.000 3.000 0
Finanskostnader -3.000 0 -31.000
Finans 35.000 -2.000 3.000 -31.000
Konsernbidrag 0 0 0
Utbytte 0 0 0
Årsresultat -470.000 -206.000 321.000 2.628.000 989.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0
Fast eiendom 7.022.000 6.555.000 5.235.000 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0
Driftsløsøre 1.374.000 1.302.000 656.000 0 0
Sum varige driftsmidler 8.566.000 8.066.000 6.133.000 282.000 328.000
Sum finansielle anleggsmidler 15.000 15.000 15.000 0 1.000
Sum anleggsmidler 8.581.000 8.081.000 6.148.000 282.000 329.000
Varebeholdning 0 2.185.000 668.000
Kundefordringer 111.000 71.000 0 39.000 67.000
Andre fordringer 21.000 66.000 0 0 0
Sum investeringer 0 0 0
Kasse, bank 146.000 155.000 645.000 3.334.000 1.721.000
Sum omløpsmidler 278.000 292.000 645.000 5.558.000 2.456.000
Sum eiendeler 8.859.000 8.373.000 6.793.000 5.840.000 2.785.000
Sum opptjent egenkapital 2.891.000 3.362.000 3.567.000 3.247.000 619.000
Sum egenkapital 3.111.000 3.582.000 3.787.000 3.467.000 839.000
Sum avsetninger til forpliktelser 111.000 100.000 7.000 9.000
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 5.382.000 4.502.000 2.654.000 1.300.000 1.317.000
Leverandørgjeld -53.000 -42.000 -18.000 -63.000 4.000
Betalbar skatt 0 787.000 182.000
Skyldig offentlige avgifter 65.000 23.000 46.000 84.000 74.000
Utbytte 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 353.000 308.000 325.000 266.000 369.000
Sum kortsiktig gjeld 366.000 290.000 352.000 1.073.000 629.000
Sum gjeld og egenkapital 8.859.000 8.374.000 6.793.000 5.840.000 2.785.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -88.000 2.000 293.000 4.485.000 1.827.000
Likviditetsgrad 1 0.8 1.0 1.8 5.2 3.9
Likviditetsgrad 2 0.8 1.0 1.8 3.1 2.8
Soliditet 35.1 42.8 55.7 59.4 30.1
Resultatgrad -350.6 -89.2 47.1 94.7 93.7
Rentedekningsgrad 138.3 39.1
Gjeldsgrad 1.8 1.3 0.8 0.7 2.3
Total kapitalrentabilitet -6.6 -3.1 6.1 58.4 43.5
Signatur
24.03.2020
STYRETS LEDER ALENE.
Prokurister
24.03.2020
Daglig leder alene.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2021
Revisorberetning ikke levert
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2020
Revisorberetning ikke levert
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex