Norbye Industriservice AS
Juridisk navn:  Norbye Industriservice AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 77841720
Øyjordnesveien 28 Øyjordnesveien 28 Fax: 77840340
9310 Sørreisa 9310 Sørreisa
Fylke: Kommune:
Troms og Finnmark Sørreisa
Org.nr: 979305591
Aksjekapital: 98.000 NOK
Antall ansatte: 9
Etableringsdato: 10/1/1997
Foretakstype: AS
Revisor: Kpmg AS
Utvikling:
Omsetning  
  
10.92%
Resultat  
  
82.8%
Egenkapital  
  
27.89%
Hovedpunkter i regnskapet
2021 2020 2019 2018 2017
Omsetning: 25.096.000 22.626.000 23.234.000 20.179.000 12.736.000
Resultat: 861.000 471.000 2.325.000 700.000 288.000
Egenkapital: 2.609.000 2.040.000 3.674.000 1.863.000 1.322.000
Regnskap for  Norbye Industriservice AS
Resultat 2021 2020 2019 2018 2017
Driftsinntekter 25.096.000 22.626.000 23.234.000 20.179.000 12.736.000
Driftskostnader -24.203.000 -22.140.000 -20.897.000 -19.415.000 -12.340.000
Driftsresultat 894.000 486.000 2.337.000 764.000 396.000
Finansinntekter 18.000 19.000 13.000 0 -1.000
Finanskostnader -51.000 -34.000 -25.000 -64.000 -107.000
Finans -33.000 -15.000 -12.000 -64.000 -108.000
Resultat før skatt 861.000 471.000 2.325.000 700.000 288.000
Skattekostnad -190.000 -105.000 -514.000 -160.000 -69.000
Årsresultat 671.000 366.000 1.812.000 540.000 220.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 906.000 859.000 778.000 890.000 747.000
Sum omløpsmidler 6.772.000 7.473.000 5.601.000 4.635.000 2.293.000
Sum eiendeler 7.678.000 8.332.000 6.379.000 5.525.000 3.040.000
Sum opptjent egenkapital 2.458.000 1.787.000 3.421.000 1.610.000 1.069.000
Sum egenkapital 2.609.000 2.040.000 3.674.000 1.863.000 1.322.000
Sum langsiktig gjeld 88.000 213.000 40.000 167.000 280.000
Sum kortsiktig gjeld 4.981.000 6.079.000 2.664.000 3.494.000 1.437.000
Sum gjeld og egenkapital 7.678.000 8.332.000 6.378.000 5.524.000 3.039.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 24.774.000 22.626.000 23.224.000 20.147.000 12.699.000
Andre inntekter 322.000 10.000 32.000 37.000
Driftsinntekter 25.096.000 22.626.000 23.234.000 20.179.000 12.736.000
Varekostnad -12.873.000 -10.394.000 -10.643.000 -11.615.000 -5.876.000
Lønninger -7.123.000 -7.515.000 -6.571.000 -5.030.000 -4.047.000
Avskrivning -262.000 -379.000 -309.000 -227.000 -215.000
Nedskrivning 0 0 0
Andre driftskostnader -3.945.000 -3.852.000 -3.374.000 -2.543.000 -2.202.000
Driftskostnader -24.203.000 -22.140.000 -20.897.000 -19.415.000 -12.340.000
Driftsresultat 894.000 486.000 2.337.000 764.000 396.000
Finansinntekter 18.000 19.000 13.000 0 -1.000
Finanskostnader -51.000 -34.000 -25.000 -64.000 -107.000
Finans -33.000 -15.000 -12.000 -64.000 -108.000
Konsernbidrag 0 0 0
Utbytte -2.000.000 0 0 0
Årsresultat 671.000 366.000 1.812.000 540.000 220.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0
Sum Immatrielle midler 18.000 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0
Maskiner anlegg 183.000 238.000 5.000 8.000 12.000
Driftsløsøre 254.000 563.000 773.000 855.000 735.000
Sum varige driftsmidler 437.000 802.000 778.000 863.000 747.000
Sum finansielle anleggsmidler 469.000 39.000 0 27.000 0
Sum anleggsmidler 906.000 859.000 778.000 890.000 747.000
Varebeholdning 63.000 161.000 125.000 256.000 421.000
Kundefordringer 1.802.000 4.132.000 1.150.000 3.827.000 638.000
Andre fordringer 69.000 133.000 216.000 148.000 614.000
Sum investeringer 0 0 0
Kasse, bank 4.838.000 3.047.000 4.110.000 404.000 620.000
Sum omløpsmidler 6.772.000 7.473.000 5.601.000 4.635.000 2.293.000
Sum eiendeler 7.678.000 8.332.000 6.379.000 5.525.000 3.040.000
Sum opptjent egenkapital 2.458.000 1.787.000 3.421.000 1.610.000 1.069.000
Sum egenkapital 2.609.000 2.040.000 3.674.000 1.863.000 1.322.000
Sum avsetninger til forpliktelser 16.000 40.000 59.000 62.000
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 88.000 213.000 40.000 167.000 280.000
Leverandørgjeld 1.076.000 1.699.000 197.000 1.206.000 364.000
Betalbar skatt 156.000 164.000 533.000 163.000 71.000
Skyldig offentlige avgifter 801.000 1.387.000 1.226.000 1.561.000 540.000
Utbytte -2.000.000 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 2.948.000 829.000 709.000 565.000 462.000
Sum kortsiktig gjeld 4.981.000 6.079.000 2.664.000 3.494.000 1.437.000
Sum gjeld og egenkapital 7.678.000 8.332.000 6.378.000 5.524.000 3.039.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 1.791.000 1.394.000 2.937.000 1.141.000 856.000
Likviditetsgrad 1 1.4 1.2 2.1 1.3 1.6
Likviditetsgrad 2 1.3 1.2 2.1 1.3 1.3
Soliditet 34.0 24.5 57.6 33.7 43.5
Resultatgrad 3.6 2.1 10.1 3.8 3.1
Rentedekningsgrad 17.5 14.3 93.5 11.9 3.7
Gjeldsgrad 1.9 3.1 0.7 2 1.3
Total kapitalrentabilitet 11.9 6.1 36.8 13.8 1
Signatur
15.12.2021
STYRETS LEDER OG NESTLEDER HVER FOR SEG.
Prokurister
15.12.2021
Daglig leder alene.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2021
Normal beretning
Auditor Notes for 2020
Normal beretning
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex