Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Norcon AS
Juridisk navn:  Norcon AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 51905120
Postboks 1055 Hillevåg Gandsv 2 Fax: 51905121
4095 Stavanger 4016 Stavanger
Fylke: Kommune:
Rogaland Stavanger
Org.nr: 926273345
Aksjekapital: 3.436.200 NOK
Antall ansatte: 13
Etableringsdato: 7/10/1974
Foretakstype: AS
Revisor: Revisjon 1 AS
Utvikling:
Omsetning  
  
-14.98%
Resultat  
  
30.2%
Egenkapital  
  
0.99%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019 2018 2017 2016
Omsetning: 13.823.000 16.259.000 17.826.000 15.883.000 18.117.000
Resultat: 526.000 404.000 1.587.000 833.000 911.000
Egenkapital: 11.172.000 11.062.000 11.077.000 10.845.000 10.757.000
Regnskap for  Norcon AS
Resultat 2020 2019 2018 2017 2016
Driftsinntekter 13.823.000 16.259.000 17.826.000 15.883.000 18.117.000
Driftskostnader -13.317.000 -15.748.000 -16.898.000 -15.488.000 -17.717.000
Driftsresultat 505.000 510.000 927.000 394.000 402.000
Finansinntekter 272.000 145.000 693.000 453.000 542.000
Finanskostnader -251.000 -252.000 -33.000 -14.000 -32.000
Finans 21.000 -107.000 660.000 439.000 510.000
Resultat før skatt 526.000 404.000 1.587.000 833.000 911.000
Skattekostnad -116.000 -89.000 -311.000 -203.000 -232.000
Årsresultat 410.000 315.000 1.276.000 630.000 680.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 1.144.000 571.000 608.000 1.219.000 1.461.000
Sum omløpsmidler 11.522.000 12.666.000 14.351.000 12.449.000 11.858.000
Sum eiendeler 12.666.000 13.237.000 14.959.000 13.668.000 13.319.000
Sum opptjent egenkapital 7.736.000 7.626.000 7.640.000 7.409.000 7.320.000
Sum egenkapital 11.172.000 11.062.000 11.077.000 10.845.000 10.757.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 1.494.000 2.176.000 3.883.000 2.823.000 2.562.000
Sum gjeld og egenkapital 12.666.000 13.238.000 14.959.000 13.668.000 13.318.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 13.823.000 16.259.000 17.826.000 15.658.000 17.891.000
Andre inntekter 0 0 225.000 226.000
Driftsinntekter 13.823.000 16.259.000 17.826.000 15.883.000 18.117.000
Varekostnad -7.139.000 -8.316.000 -9.701.000 -8.341.000 -10.222.000
Lønninger -4.140.000 -4.791.000 -4.646.000 -4.797.000 -4.655.000
Avskrivning -10.000 -30.000 -45.000 -67.000 -77.000
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader -2.028.000 -2.611.000 -2.506.000 -2.283.000 -2.763.000
Driftskostnader -13.317.000 -15.748.000 -16.898.000 -15.488.000 -17.717.000
Driftsresultat 505.000 510.000 927.000 394.000 402.000
Finansinntekter 272.000 145.000 693.000 453.000 542.000
Finanskostnader -251.000 -252.000 -33.000 -14.000 -32.000
Finans 21.000 -107.000 660.000 439.000 510.000
Konsernbidrag 0 0 0 0
Utbytte -300.000 -300.000 -1.000.000 -500.000 -500.000
Årsresultat 410.000 315.000 1.276.000 630.000 680.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 8.000 42.000 42.000 42.000 38.000
Fast eiendom 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0
Driftsløsøre 645.000 17.000 47.000 93.000 160.000
Sum varige driftsmidler 645.000 17.000 47.000 93.000 160.000
Sum finansielle anleggsmidler 491.000 512.000 519.000 1.084.000 1.263.000
Sum anleggsmidler 1.144.000 571.000 608.000 1.219.000 1.461.000
Varebeholdning 2.284.000 1.908.000 1.695.000 1.519.000 1.580.000
Kundefordringer 259.000 637.000 302.000 309.000 355.000
Andre fordringer 1.486.000 1.052.000 2.016.000 671.000 478.000
Sum investeringer 3.813.000 3.725.000 3.631.000 3.560.000 3.503.000
Kasse, bank 3.680.000 5.344.000 6.707.000 6.390.000 5.943.000
Sum omløpsmidler 11.522.000 12.666.000 14.351.000 12.449.000 11.858.000
Sum eiendeler 12.666.000 13.237.000 14.959.000 13.668.000 13.319.000
Sum opptjent egenkapital 7.736.000 7.626.000 7.640.000 7.409.000 7.320.000
Sum egenkapital 11.172.000 11.062.000 11.077.000 10.845.000 10.757.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 38.000 58.000 277.000 343.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0
Leverandørgjeld 117.000 44.000 1.330.000 785.000 334.000
Betalbar skatt 82.000 80.000 297.000 195.000 201.000
Skyldig offentlige avgifter 334.000 475.000 378.000 423.000 341.000
Utbytte -300.000 -300.000 -1.000.000 -500.000 -500.000
Annen kortsiktig gjeld 662.000 1.238.000 820.000 643.000 843.000
Sum kortsiktig gjeld 1.494.000 2.176.000 3.883.000 2.823.000 2.562.000
Sum gjeld og egenkapital 12.666.000 13.238.000 14.959.000 13.668.000 13.318.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 10.028.000 10.490.000 10.468.000 9.626.000 9.296.000
Likviditetsgrad 1 7.7 5.8 3.7 4.4 4
Likviditetsgrad 2 6.2 4.9 3.3 3.9 4
Soliditet 88.2 83.6 7 79.3 80.8
Resultatgrad 3.7 3.1 5.2 2.5 2.2
Rentedekningsgrad 2.0 2 28.1 28.1 12.6
Gjeldsgrad 0.1 0.2 0.4 0.3 0.2
Total kapitalrentabilitet 6.1 4.9 10.8 6.2 7.1
Signatur
19.05.2020
STYRETS LEDER OG ETT STYREMEDLEM I FELLESSKAP.
Prokurister
19.05.2020
PROKURA HVER FOR SEG
VOLL LARS JOHAN
PROKURA HVER FOR SEG
VOLL INGRID
PROKURA HVER FOR SEG
VOLL LARS JOHAN
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex