Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Nordås Fjøsdrift As
Juridisk navn:  Nordås Fjøsdrift As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 61163313
Torsætervegen 250 Torsætervegen 250 Fax: 61164620
2848 Skreia 2848 Skreia
Fylke: Kommune:
Innlandet Østre Toten
Org.nr: 986707158
Aksjekapital: 100.000 NOK
Antall ansatte: 5
Etableringsdato: 1/1/2004 1
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Skreia Regnskap As
Utvikling:
Omsetning  
  
3.35%
Resultat  
  
109.54%
Egenkapital  
  
20.15%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019 2018 2017 2016
Omsetning: 4.288.000 4.149.000 4.621.000 4.290.000 4.190.000
Resultat: 105.000 -1.101.000 138.000 347.000 320.000
Egenkapital: 626.000 521.000 1.622.000 1.517.000 1.253.000
Regnskap for  Nordås Fjøsdrift As
Resultat 2020 2019 2018 2017 2016
Driftsinntekter 4.288.000 4.149.000 4.621.000 4.290.000 4.190.000
Driftskostnader -4.163.000 -5.230.000 -4.487.000 -3.939.000 -3.857.000
Driftsresultat 125.000 -1.081.000 134.000 351.000 333.000
Finansinntekter 9.000 8.000 8.000 9.000 7.000
Finanskostnader -29.000 -27.000 -4.000 -13.000 -20.000
Finans -20.000 -19.000 4.000 -4.000 -13.000
Resultat før skatt 105.000 -1.101.000 138.000 347.000 320.000
Skattekostnad 0 -34.000 -83.000 -79.000
Årsresultat 105.000 -1.101.000 105.000 264.000 241.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 690.000 931.000 346.000 469.000 555.000
Sum omløpsmidler 1.379.000 1.631.000 1.996.000 1.806.000 1.935.000
Sum eiendeler 2.069.000 2.562.000 2.342.000 2.275.000 2.490.000
Sum opptjent egenkapital 526.000 421.000 1.522.000 1.417.000 1.153.000
Sum egenkapital 626.000 521.000 1.622.000 1.517.000 1.253.000
Sum langsiktig gjeld 577.000 741.000 50.000 237.000 451.000
Sum kortsiktig gjeld 866.000 1.299.000 670.000 520.000 787.000
Sum gjeld og egenkapital 2.069.000 2.561.000 2.342.000 2.274.000 2.491.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 3.549.000 3.266.000 3.377.000 3.744.000 3.675.000
Andre inntekter 740.000 883.000 1.244.000 546.000 515.000
Driftsinntekter 4.288.000 4.149.000 4.621.000 4.290.000 4.190.000
Varekostnad -2.809.000 -3.087.000 -2.902.000 -2.509.000 -2.455.000
Lønninger -890.000 -1.042.000 -821.000 -806.000 -763.000
Avskrivning -241.000 -189.000 -114.000 -110.000 -112.000
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader -479.000 -783.000 -713.000 -651.000 -487.000
Driftskostnader -4.163.000 -5.230.000 -4.487.000 -3.939.000 -3.857.000
Driftsresultat 125.000 -1.081.000 134.000 351.000 333.000
Finansinntekter 9.000 8.000 8.000 9.000 7.000
Finanskostnader -29.000 -27.000 -4.000 -13.000 -20.000
Finans -20.000 -19.000 4.000 -4.000 -13.000
Konsernbidrag 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0
Årsresultat 105.000 -1.101.000 105.000 264.000 241.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0
Fast eiendom 69.000 97.000 125.000 158.000 191.000
Maskiner anlegg 0 110.000 160.000 210.000
Driftsløsøre 609.000 822.000 99.000 130.000 125.000
Sum varige driftsmidler 678.000 919.000 334.000 448.000 526.000
Sum finansielle anleggsmidler 12.000 12.000 12.000 21.000 29.000
Sum anleggsmidler 690.000 931.000 346.000 469.000 555.000
Varebeholdning 1.145.000 888.000 1.017.000 955.000 818.000
Kundefordringer 181.000 428.000 541.000 364.000 331.000
Andre fordringer 282.000 57.000 0 0
Sum investeringer 0 0 0 0
Kasse, bank 54.000 33.000 381.000 487.000 786.000
Sum omløpsmidler 1.379.000 1.631.000 1.996.000 1.806.000 1.935.000
Sum eiendeler 2.069.000 2.562.000 2.342.000 2.275.000 2.490.000
Sum opptjent egenkapital 526.000 421.000 1.522.000 1.417.000 1.153.000
Sum egenkapital 626.000 521.000 1.622.000 1.517.000 1.253.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 8.000 14.000
Gjeld til kredittinstitutt 422.000 445.000 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 577.000 741.000 50.000 237.000 451.000
Leverandørgjeld 241.000 663.000 576.000 190.000 478.000
Betalbar skatt 0 42.000 89.000 52.000
Skyldig offentlige avgifter 122.000 55.000 53.000 228.000 256.000
Utbytte 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 80.000 136.000 0 13.000 1.000
Sum kortsiktig gjeld 866.000 1.299.000 670.000 520.000 787.000
Sum gjeld og egenkapital 2.069.000 2.561.000 2.342.000 2.274.000 2.491.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 513.000 332.000 1.326.000 1.286.000 1.148.000
Likviditetsgrad 1 1.6 1.3 3 3.5 2.5
Likviditetsgrad 2 0.3 0.6 1.5 1.6 1.4
Soliditet 30.3 20.3 69.3 66.7 50.3
Resultatgrad 2.9 -26.1 2.9 8.2 7.9
Rentedekningsgrad 4.3 33.5 2 16.6
Gjeldsgrad 2.3 3.9 0.4 0.5 1
Total kapitalrentabilitet 6.5 -41.9 6.1 15.8 13.6
Signatur
11.11.2011
STYRETS LEDER OG ETT STYREMEDLEM I FELLESSKAP.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2020
Revisorberetning ikke levert
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex